Vrijwilligersbeleid  

Het vrijwilligerswerk in het LUMC is onverplicht en onbetaald, maar zeker niet vrijblijvend.

Het vrijwilligersbeleid moet:

  • de zorgverlening van de beroepskrachten aanvullen
  • een surplus bieden aan kwaliteit van dienstverlening aan patiënten van het LUMC

Als vrijwilliger gaat u een contract aan met het LUMC. Daarin staan de rechten en plichten van de vrijwilliger opgesomd.  Uw rechten zijn bijvoorbeeld:

  • een reiskostenvergoeding, die wordt betaald op basis van 2e  klas openbaar vervoer
  • een collectieve verzekering voor ongevallen tijdens werk en woon-werkverkeer
  • dekking die valt onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door het LUMC

Plichten die o.a. in het contract staan:

  • een vrijwilliger dient zich te houden aan de huisregels
  • een vrijwilliger dient zich te houden aan een opzegtermijn.

Na een proeftijd, die per afdeling verschillend is, wordt bekeken of de samenwerking wordt voortgezet. Indien dit het geval is, moet u een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen. De kosten van de VOG zijn voor rekening van de afdeling waar u gaat werken. Wanneer u een VOG heeft aangevraagd, maar deze niet heeft gekregen, worden de kosten niet vergoed. Er kan dan ook geen voorzetting van de samenwerking plaatsvinden.
Als er wel een VOG overlegd kan worden, ontvangt u een LUMC-badge. Deze badge bevat de naam en een foto van de vrijwilliger. Voor deze badge wordt € 15,- borg in rekening gebracht. Om herkenbaar te zijn als vrijwilliger van het LUMC is het verplicht de badge zichtbaar te dragen. Daarnaast kunt u met deze kaart:

  • gebruikmaken van de afgesloten fietsenstalling van het LUMC;
  • parkeren in de parkeergarage tegen gereduceerd tarief ;
  • lid worden van de personeelsvereniging.