Voordat u naar het LUMC komt

Ik kom voor een coronavaccinatie naar het LUMC

Van 24 maart tot en met 28 mei 2021 worden in het LUMC zogenoemde hoog-risico patiënten gevaccineerd tegen het coronavirus met het vaccin van Moderna. Op deze pagina vindt u meer informatie en veel gestelde vragen over deze vaccinaties.

Let op: Bent u patiënt en valt u onder één van deze medische (hoog)risicogroepen en heeft u vragen over de uitnodiging voor COVID-19-vaccinatie? Neem dan NIET zelf contact op met uw medisch specialist of huisarts. U krijgt vanzelf een uitnodiging voor vaccinatie van uw medisch specialist in het ziekenhuis, de GGD of uw huisarts. Maak altijd gebruik van de eerste uitnodiging die u ontvangt.
Wie komen er in aanmerking voor vaccinatie?
Patiënten die in aanmerking komen voor de coronavaccinatie zijn:

  • Patiënten met een hematologische maligniteit/aandoening leidend tot zeer ernstige immunosuppressief en hiervoor in  het afgelopen jaar onder controle zijn bij een hematoloog (ziekenhuizen met klinische en poliklinische zorg voor deze groep)
  • Patiënten met ernstig nierfalen (dialyse of voorbereiding voor dialyse); dialyses centra en ziekenhuizen die predialyse patiënten voorbereiden op dialyse of transplantatie
  • Patiënten na orgaantransplantatie -of stamcel of beenmergtransplantatie en ernstig immuun gecompromitteerd.
  • Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis (primaire immuundeficiëntie)
 
Welk vaccin krijg ik toegediend?
Wie bepaalt welke patiënten worden uitgenodigd?
Hoe worden patiënten uitgenodigd voor de vaccinaties?
Moet ik me aanmelden als ik onder een van de (hoog)-risicogroepen val? Of moet ik mijn medisch specialist of huisarts bellen?
Ik heb geen bevestiging gehad van mijn afspraak. Gaat dit nu goed?
Wanneer zijn de vaccinaties?
Waar is de vaccinatie?
Ik weet niet of het veilig is om mij te laten vaccineren. Wie kan mij daar meer over vertellen?
Wat is het verschil tussen de medische risicogroepen en medische hoog-risicogroepen?
Door wie worden deze patiënten gevaccineerd?
Wat moet ik doen als ik een dubbele uitnodiging krijg?
Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?