Voordat u naar het LUMC komt

Belangrijke informatie

De komende tijd hervatten we stapsgewijs de reguliere zorg. U loopt geen extra besmettingsgevaar als u in het LUMC bent. In het LUMC gelden de landelijke regels en nemen we extra maatregelen. Zo houden we samen het risico op verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) zo klein mogelijk. Volg de landelijke regels en de instructies die u van het LUMC krijgt.

Komt u naar het LUMC? Vul eerst de COVID-vragenlijst in!

Bij de hoofdingang van het LUMC vragen we naar uw ingevulde COVID-vragenlijst. Vul deze voor uw bezoek in en neem hem mee.

Bent u patiënt? Dan zetten we de vragenlijst 4 dagen voor uw bezoek klaar in mijnLUMC. U kunt hem daar invullen. Open mijnLUMC vast op uw smartphone als u op de dag van uw afspraak bij de hoofdingang komt. We kunnen dan gelijk de vragenlijst bekijken.

Bent u bezoeker? Vul de vragenlijst in en print hem uit of maak een screenshot of foto. Houd de lijst bij de hand als u bij de hoofdingang komt.

De vragenlijst is slechts 48 uur geldig. Vul hem dus pas vlak voor uw komst naar het LUMC in. Als u geen ingevulde COVID-vragenlijst bij u heeft, helpen we u bij de hoofdingang verder. Het duurt dan mogelijk wel wat langer voordat u het LUMC binnen kunt gaan.

Lees wat u moet doen in de volgende situaties:

Geldt een van onderstaande punten voor u? Lees hier wat u moet doen. Raadpleeg de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en de Milieuhygiëne (RIVM) voor meer informatie.

 • U heeft 1 of meerdere van de volgende klachten: koorts (38,0 graden of hoger), kortademigheid, spierpijn, pijn achter de ogen, hoesten of keelpijn, algehele malaise en extreme vermoeidheid, neusverkoudheid (snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus), smaak/reukverlies, diarree.
  Let hierbij uitsluitend op klachten die nieuw zijn ontstaan of zijn verergerd ten opzichte van uw ‘normale’ gezondheid. Neem bij deze klachten contact op met de GGD via 0800-1202 om een afspraak te maken voor een coronatest.
  • Heeft u klachten, bent u getest EN heeft u een negatieve uitslag gekregen EN zijn uw klachten niet verergerd? Dan kunt u gewoon naar het LUMC komen. Overleg bij twijfel met uw arts via de polikliniek war u onder behandeling bent voordat u naar het LUMC komt.
  • Heeft u klachten maar bent u nog niet getest OF is de uitslag nog niet bekend OF zijn uw klachten na een negatieve uitslag verergerd? Dan vragen we u om niet naar het LUMC te komen. Neem contact op met uw arts via de polikliniek waar u onder behandeling bent.
 • U heeft een huisgenoot/partner die in de afgelopen maand een of meerdere van bovenstaande klachten heeft gehad.
  • Is  uw huisgenoot/partner getest, is de uitslag negatief EN zijn de klachten niet verergerd? Dan kunt u gewoon naar het LUMC komen.
  • Is uw huisgenoot/partner nog niet getest OF is de uitslag nog niet bekend OF zijn de klachten na een negatieve uitslag verergerd? Neem contact op met uw arts via de polikliniek waar u onder behandeling bent voordat u naar het LUMC komt.
 • U of uw huisgenoot/partner heeft een bewezen coronavirusinfectie gehad in de afgelopen maand.
  • Neem contact op met uw arts via de polikliniek waar u onder behandeling bent voordat u naar het LUMC komt.

Landelijke regels gelden ook in het LUMC

Het LUMC houdt zich aan de landelijke regels, u zult dit merken wanneer u in het LUMC bent. Om de landelijke regels goed te kunnen toepassen, vragen we u om met het volgende rekening te houden:

 • We screenen bij de hoofdingang op het coronavirus.
 • Houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar. Het LUMC is hier op ingericht.
 • Denk aan de hygiëneregels, zoals regelmatig handen wassen en niezen in uw elleboog.
 • Kom alleen naar uw afspraak. Neem alleen een begeleider (zonder coronaklachten) mee als het echt niet anders kan. Neem geen kinderen mee.

Het LUMC is veilig om te bezoeken

Alle maatregelen die we nemen in het LUMC, nemen we voor uw en onze veiligheid. Zo zijn er aparte afdelingen voor patiënten met COVID-19 die strikt zijn afgescheiden van de ruimtes voor andere patiënten. U loopt dus geen extra risico om tijdens uw bezoek aan het LUMC het coronavirus op te lopen. Onze medewerkers blijven altijd thuis als ze klachten hebben en worden getest om besmetting uit te sluiten. Ook dragen zij altijd de juiste beschermingsmiddelen.

Uw afspraak in het LUMC

De belangrijkste informatie over uw afspraak in het LUMC vindt u in mijnLUMC en in de brief die u thuis ontvangt. Indien mogelijk vinden afspraken en consulten digitaal (via een videoverbinding) plaats. Is thuisblijven niet mogelijk en is uw afspraak in het LUMC? Doe dan de check. Heeft u of iemand in uw huishouden klachten? Bel dan voorafgaand aan uw bezoek altijd eerst met uw behandelaar.

Kom op de dag van de afspraak op de afgesproken tijd naar het LUMC. Bent u te vroeg? Wacht dan in uw auto of buiten het LUMC-gebouw. Volg in het gebouw de 'verkeersregels' en de instructies. Om grote drukte in het LUMC te voorkomen, vragen we u om alleen iemand mee te nemen naar de afspraak als het echt niet anders kan.

In het LUMC vindt intensieve en reguliere zorg plaats voor COVID-19-patiënten. Bij het stapsgewijs hervatten van de reguliere zorg krijgen patiënten die acuut zorg nodig hebben voorrang. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat als u (mogelijk) besmet bent met het coronavirus?

Uw zorgverlener vraagt voorafgaand aan uw afspraak of u klachten heeft die kunnen duiden op een mogelijke besmetting met het coronavirus. Als u die heeft, dan kan de zorgverlener maatregelen nemen om u en zichzelf goed te beschermen. U krijgt dus altijd de zorg die u nodig heeft, ongeacht of u COVID-19-gerelateerde klachten heeft.

Aangepaste bezoekersregeling verpleegafdelingen

Om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden nemen we in het LUMC extra maatregelen. U kunt voortaan alleen op bezoek gaan bij een patiënt, door een afspraak te maken met de desbetreffende verpleegafdeling. De afdeling plant vervolgens een tijdslot in waarop u langs kunt komen. Hierbij geldt de regel: maximaal 2 dezelfde bezoekers per opgenomen patiënt per dag.

Kom niet eerder dan op de afgesproken tijd naar het LUMC. Mocht u niet op de afdeling kunnen wachten tot de afgesproken tijd dan wordt u verwezen naar de ruimte 't Paleijhs (route 761), waar een tijdelijke wachtkamer is gecreëerd. Deze wachtkamer is uiteraard ingericht volgens de landelijke regels.

Om alle bezoeken mogelijk te maken, zijn de bezoektijden verruimd. Bezoek vindt voortaan gespreid plaats en is mogelijk tot 20:00 uur. Een bezoek duurt in principe voortaan niet langer dan een uur. Enkele afdelingen, zoals de IC, hanteren afwijkende bezoektijden. Tijdens het maken van de afspraak wordt u hierover geïnformeerd.

Bij patiënten die in het LUMC liggen met een (mogelijke) coronavirusinfectie (COVID-19) is het slechts beperkt mogelijk om op bezoek te komen. Dit gaat altijd in overleg met de afdeling. Ook ontvangt u informatie over de aanvullende procedures.