Voor de operatie

Komt u naar het LUMC voor een (kijk)operatie? Dan heeft u hierover eerst een gesprek met uw arts. Deze bespreekt met u hoe de operatie zal verlopen. Hierna heeft u een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt met u uw medicijnen door. U bespreekt met de anesthesioloog welke vorm van ‘anesthesie’ (verdoving) voor u het beste is. Bijvoorbeeld algehele verdoving of een ruggenprik.
Arts geeft informatie over operatie.

Melden

Op de dag van uw opname meldt u zich altijd op de verpleegafdeling. In de uitnodiging van het LUMC staat precies waar en wanneer u zich moet melden. Bekijk hiervoor de oproep via patiëntportaal mijnLUMC.

Naar het OK-centrum

Kort voor uw operatie brengen we u naar de ingang van het OK-centrum (operatiekamers). Dit gebeurt meestal in een bed, soms in een speciale stoel. Een zogenoemde holdingverpleegkundige ontvangt u bij de ingang van het OK-centrum. Hij/zij neemt u mee naar de Holding; een soort wachtruimte waar u verder wordt voorbereid op uw operatie. U krijgt hier bijvoorbeeld (indien nodig) een infuus, medicijnen of een ruggenprik.

Begeleiding van kinderen

Wordt uw kind geopereerd? Dan mag er meestal één ouder of verzorger mee naar de operatiekamer tot uw kind slaapt. U (de ouder/verzorger) krijgt bij de ingang van het operatiecentrum een speciaal pak. Dit trekt u over uw kleding aan. Hierna gaat u met uw kind en een medewerker van de afdeling naar het OK-centrum. Zodra uw kind slaapt, gaat u terug naar de afdeling. U wordt gebeld als uw kind op de uitslaapkamer is.

Vragen beantwoorden vanwege veiligheid

Veiligheid is belangrijk voor het LUMC. We vragen daarom verschillende keren naar uw naam, geboortedatum, allergieën, soort operatie, ziektegeschiedenis, medicatie en laatste maaltijd. Dit lijkt misschien erg veel en vaak. Maar hierdoor weten wij echt zeker dat u de juiste patiënt bent voor de operatie.

Algehele anesthesie: wat is dat?

Heeft u een afspraak voor een operatie waarbij u algehele anesthesie (narcose) krijgt? Bij deze vorm van verdoving wordt u in een diepe slaap gebracht. Algehele anesthesie noemen we ook wel narcose. Hierbij is uw hele lichaam verdoofd en bent u buiten bewustzijn. U merkt en voelt niets van de operatie. U zult zich er later ook niets van herinneren. De slaapmiddelen krijgt u via een infuus. U wordt beademd en wij houden uw hartslag, bloeddruk, zuurstofgehalte en zogeheten diepte van de anesthesie in de gaten.