Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Intensive Care Kinderen

Logo Willem-Alexander Kinderziekenhuis
Op onze intensive care liggen ernstig zieke kinderen. Ze hebben intensieve zorg nodig, die niet op een gewone verpleegafdeling gegeven kan worden.

Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis is een van de weinige ziekenhuizen in Nederland die kinderen kan ondersteunen met een soort hart-long machine. Onze afdeling heeft zich gespecialiseerd in kinderen na hartoperaties en staan daar ook internationaal om bekend.

Welke kinderen liggen op de intensive care in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis?

 • Kinderen die voorheen gezond waren, maar die plotseling levensbedreigend ziek zijn geworden, bijvoorbeeld door een infectie of een ongeval.
 • Kinderen die een grote operatie hebben gehad, bijvoorbeeld een openhartoperatie of een operatie aan de hersenen.
 • Kinderen met een chronische ziekte die daar levensbedreigende klachten van hebben, zoals kinderen met astma die heel erg benauwd zijn en niet opknappen met gewone medicatie.
 • Kinderen die voorheen gezond waren, maar die plotseling levensbedreigend ziek zijn geworden, bijvoorbeeld door een infectie of een ongeval.
 • Kinderen die een grote operatie hebben gehad, bijvoorbeeld een openhartoperatie of een operatie aan de hersenen.
 • Kinderen met een chronische ziekte die daar levensbedreigende klachten van hebben, zoals kinderen met astma die heel erg benauwd zijn en niet opknappen met gewone medicatie.

Kinderen die tijdens een andere behandeling extra zorg nodig hebben, zoals kinderen die een stamceltransplantatie krijgen en dan heel ziek worden.

Behandeling

Beademing

Soms moeten kinderen beademd worden. Dat kan voorkomen omdat de longen ziek zijn of omdat het kind te ziek is om zelf te ademen. Er wordt dan een buisje in de longen geplaatst. Een beademingsmachine helpt dan met ademen.

Ondersteuning van het hart

We kunnen met medicijnen het hart en de bloedsomloop ondersteunen. Soms is er een apparaat nodig om het hart goed te laten kloppen. Bijvoorbeeld een pacemaker.

Beademing

Soms moeten kinderen beademd worden. Dat kan voorkomen omdat de longen ziek zijn of omdat het kind te ziek is om zelf te ademen. Er wordt dan een buisje in de longen geplaatst. Een beademingsmachine helpt dan met ademen.

Ondersteuning van het hart

We kunnen met medicijnen het hart en de bloedsomloop ondersteunen. Soms is er een apparaat nodig om het hart goed te laten kloppen. Bijvoorbeeld een pacemaker.

Hart-longmachine

Soms zijn het hart en/of de longen zo ziek, dat het zelfs met extra ondersteuning niet goed gaat. Het komt voor dat we dan de functie van het hart en/of de longen moeten overnemen. Dit doen we met een soort hart-long machine: ECMO (extra-corporele membraanoxygenatie). De intensive care van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis is één van de weinige ziekenhuizen in Nederland waar dat voor kinderen kan.

Dialyse

Ook andere organen kunnen we ondersteunen. Als de nieren het niet meer goed doen, kunnen kinderen op onze intensive care bijvoorbeeld dialyse krijgen.

Opname

Opname op de intensive care voor kinderen

Een opname op de intensive care in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de ouders en eventuele broertjes of zusjes. We hebben een team van pedagogisch medewerkers, psychologen en maatschappelijk werk die het gezin kunnen ondersteunen.

Naar een andere afdeling of naar huis

Opname op de intensive care voor kinderen

Een opname op de intensive care in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de ouders en eventuele broertjes of zusjes. We hebben een team van pedagogisch medewerkers, psychologen en maatschappelijk werk die het gezin kunnen ondersteunen.

Naar een andere afdeling of naar huis

Zodra het kan, plaatsen we het kind over naar een gewone verpleegafdeling. In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis is dat de afdeling Bos of Strand. Het kan ook zijn dat het kind naar een ander ziekenhuis gaat.

Soms kan een kind direct vanaf de intensive care naar huis. Als het nodig is, krijgt het kind dan een nog een afspraak in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld bij de eigen kinderarts.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Door wetenschappelijk onderzoek willen de behandeling op de intensive care van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis nog beter en veiliger maken.

We onderzoeken bijvoorbeeld:

 • Hoe we behandeling met ECMO (de hart-longmachine) nog beter en veiliger kunnen maken. En welke kinderen wel of geen baat hebben bij deze behandeling.
 • Hoe we kinderen met aangeboren hartafwijkingen nog beter kunnen behandelen.
 • Hoe we kinderen sneller van de beademing af kunnen krijgen. En hoe we beter kunnen voorspellen wat daarvoor het beste tijdstip is.
 • Of je door long-echo’s te doen op de intensive care minder foto’s met röntgenstraling nodig hebt.

Wetenschappelijk onderzoek

Door wetenschappelijk onderzoek willen de behandeling op de intensive care van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis nog beter en veiliger maken.

We onderzoeken bijvoorbeeld:

 • Hoe we behandeling met ECMO (de hart-longmachine) nog beter en veiliger kunnen maken. En welke kinderen wel of geen baat hebben bij deze behandeling.
 • Hoe we kinderen met aangeboren hartafwijkingen nog beter kunnen behandelen.
 • Hoe we kinderen sneller van de beademing af kunnen krijgen. En hoe we beter kunnen voorspellen wat daarvoor het beste tijdstip is.
 • Of je door long-echo’s te doen op de intensive care minder foto’s met röntgenstraling nodig hebt.

Samen met de andere intensive care-afdelingen voor kinderen onderzoeken we of je door veel informatie te verzamelen (big data) beter kunt voorspellen welke problemen kunnen ontstaan.

Ons team

Kinder-intensivisten

Op onze afdeling in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis werken kinderarts-kinderintensivisten en anesthesioloog-kinderintenisivisten. Dit zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van acuut en ernstig zieke kinderen.

Fellows

De fellows zijn kinderartsen of anesthesiologen die zich verder verdiepen en bekwamen in de zorg voor acuut en ernstig zieke kinderen.

Kinder-intensivisten

Op onze afdeling in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis werken kinderarts-kinderintensivisten en anesthesioloog-kinderintenisivisten. Dit zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van acuut en ernstig zieke kinderen.

Fellows

De fellows zijn kinderartsen of anesthesiologen die zich verder verdiepen en bekwamen in de zorg voor acuut en ernstig zieke kinderen.

Arts-assistenten

De arts-assistenten zijn dokters die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse zorg voor de patiënten. Dit heet ook wel zaalarts. Zij werken onder supervisie van een fellow of een kinderintensivist.

Verpleegkundigen

Op de afdeling werken (kinder-)verpleegkundigen die zich hebben gespecialiseerd tot intensive care-verpleegkundige.

Consulenten

Als het nodig is, zijn andere specialisten nauw betrokken bij de zorg van het kind op de intensive care. Bijvoorbeeld de kindercardioloog en de thoraxchirurg bij een kind met een aangeboren hartafwijking. Of de kinderneuroloog en de neurochirurg bij een kind dat een hersenoperatie kreeg.

Stagiaires

Ook begeleiden we vaak studenten die een stage doen op de Intensive Care Kinderen. Dat kunnen bijvoorbeeld studenten geneeskunde, technische geneeskunde en physician assistants in opleiding zijn.