Zorgkosten

Verzekeringen

Wanneer u in Nederland woont of werkt, bent u verplicht u te verzekeren voor ziektekosten. De meeste zorg die het LUMC verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Toch kan ziekenhuiszorg financiële gevolgen voor u hebben. Zo vergoeden goedkope verzekeringen (budgetpolissen) niet altijd de zorg in het LUMC.

Vergoedt de basisverzekering uw zorg? 

Het hebben van een geldige verwijsbrief is een voorwaarde om basiszorg vergoed te krijgen. De kosten van een behandeling worden meestal vergoed vanuit het basispakket. Hiervoor wordt wel het eigen risico aangesproken. De prijs van een gemiddelde behandeling ligt in veel gevallen hoger dan het eigen risico. Dit betekent dat het eigen risico volledig kan worden aangesproken bij een consult en eventuele vervolgbehandelingen. De datum van uw eerste bezoek aan het LUMC is bepalend voor het kalenderjaar waarover het eigen risico wordt berekend.

Aanvullende verzekering

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Neemt u bij onduidelijkheid contact op met uw zorgverzekeraar.

Hebt u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen volledig zelf betalen. U vindt meer informatie over zorgverzekeringen op de website van de Rijksoverheid. 

Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het LUMC?

Update 25 december: Het LUMC heeft voor jaar 2021 contractafspraken gemaakt met alle nederlandse zorgverzekeraars.

Voor jaar 2021 zijn in verband met de bijzondere situatie door de Corona pandemie, op landelijk niveau afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars om de financiële risico’s voor ziekenhuizen door de Corona pandemie te beperken. Dankzij deze regeling kunnen ziekenhuizen zich concentreren op het leveren van zorg.

Het LUMC heeft hierdoor afspraken kunnen maken met zorgverzekeraars. Vlak voor Kerstmis zijn ook met de laatste verzekeraar afspraken voor 2021 gemaakt.

Het LUMC heeft geen contracten met budgetpolissen die door sommige zorgverzekeraars worden gevoerd. Voor budgetpolissen geldt dat veel behandelingen in het LUMC niet worden vergoed door de verzekeraar. Voor budgetpolissen geldt dat u voor spoedeisende zorg en verloskunde wel altijd bij het LUMC terecht kunt.


Het LUMC heeft afspraken met alle Nederlandse zorgverzekeraars en contracten voor de meeste zorgverzekeringen, met uitzondering van eventuele budgetpolissen die door sommige zorgverzekeraars gevoerd worden. Neem contact op met uw zorgverzekeraar indien u een budgetpolis hebt.

De volgende verzekeraars bieden budgetpolissen aan, bijvoorbeeld:

  • Zilveren Kruis Achmea en bijbehorende merken (o.a. Avero, Aevitea, IAK) met o.a. de volgende budgetpolissen: Zilveren Kruis Basis Budget polis, Avéro Achmea Zorg Plan Selectief polis, ZieZo Selectief polis
  • VGZ en bijbehorende merken (o.a. IZZ, IZA, Univé, ZEKUR) met o.a. de volgende budgetpolissen: Bewuzt, VGZ Goede Keuze, ZEKUR, IZA

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het LUMC, dan brengt het LUMC de zogenaamde passantenprijs in rekening. Uw zorgkosten worden dan rechtstreeks bij u in rekening gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur.

Hebt u een natura-, restitutie- of budgetpolis?

U kunt bij zorgverzekeraars kiezen tussen een natura-, restitutie- of budgetpolis. Het kan zijn dat u met een bepaalde polis geen vergoeding krijgt voor uw ziektekosten in het LUMC. 

Op de website van de Consumentenbond krijgt u het verschil tussen een naturapolis, een restitutiepolis en een budgetpolis helder uitgelegd. Ook biedt de Consumentenbond een keuzehulp voor de budgetpolis.

De risico’s van een budgetpolis

Wellicht hebt u een goedkope verzekering: een budgetpolis. U kunt niet met alle budgetpolissen terecht in het LUMC en niet elke behandeling wordt vergoed door een budgetpolis. Deze zorgkosten, die niet door uw zorgverzekering zijn gedekt, worden rechtstreeks bij u in rekening gebracht. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur.

In heel Nederland is er slechts een beperkt aantal ziekenhuizen waar u terecht kunt met een budgetpolis.

Vraag aan uw zorgverzekeraar of u met uw verzekering terecht kunt bij het LUMC. Doe dit altijd voor uw behandeling of bezoek, zodat de rekening niet als een verrassing komt.


Is de basisverzekering verplicht?
Wat zit er in de basisverzekering?
Bent u niet verzekerd?
Wat is het eigen risico?
Wat is een vrijwillig eigen risico?
Wanneer kunt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar?
Bent u (tijdens uw behandeling) van zorgverzekeraar gewisseld?
Hebt u vragen over zorgkosten?