Zenuwwortelblokkade

This information is provided by Anesthesiologie

Deze folder geeft u informatie over een zenuwwortelblokkade. Een zenuwwortelblokkade is een behandeling waarbij met behulp van een naald de zenuwwortel verdoofd wordt. Deze behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek (cervicaal), de borstkas (thoracaal) of de lage rug (lumbaal). 

Zenuwwortels 

Vanuit het ruggenmerg ontspringen de zenuwwortels. Ze treden aan beide kanten van de wervelkolom naar buiten. Wanneer er door een bepaalde oorzaak een beklemming van de zenuwwortel ontstaan is, geeft dit pijnklachten zowel plaatselijk als uitstralend naar de arm of het been.  

Behandeling

Het doel van de zenuwwortelblokkade is om de pijngeleiding vanuit één zenuwwortel te beïnvloeden. Dit kan op twee manieren: een proefblokkade of een Radiofrequente-behandeling (RF-behandeling).

Beide vinden plaats op het operatiecomplex. Er wordt van u verwacht dat u dertig minuten voor aanvang van uw behandeling plaats neemt in de wachtruimte van het pijnbehandelcentrum, dit is op J04. De verpleegkundige komt u ophalen en begeleidt u naar uw bed. U krijgt een operatiehemd aan en u wordt met bed vervoerd naar de behandelkamer. Tijdens de behandeling ligt u op een behandeltafel; bij rugklachten op de buik, bij nekklachten op de rug. De totale behandeling bij een proefblokkade duurt ongeveer een half uur en bij een RF-behandeling ongeveer een uur. Hierna dient u nog een half uur te blijven ter observatie. 

Proefblokkade

Bij een proefwortelblokkade wordt de wortel van de zenuw kortdurend en plaatselijk verdoofd. Met behulp van het röntgenapparaat worden de wervels in beeld gebracht. De zenuwwortels zijn niet zichtbaar op een röntgenfoto, maar door de ligging van de wervels weet de arts waar hij de wortel aan moet prikken. De arts zal het gebied steriel afdekken en de huid voorverdoven met een lokaal verdovingsmiddel. Hierna plaatst de arts, onder röntgendoorlichting een naald. De juiste plaats wordt nog eens gecontroleerd door er contrastmiddel in te spuiten. Wanneer blijkt dat de naald goed zit, wordt door de naald het kortwerkende verdovingsmiddel ingespoten. Wanneer de oorzaak van uw klachten vanuit die zenuwwortel komt, zult u de komende uren pijnvermindering ervaren.

Het is dus belangrijk dat u na de behandeling bekijkt wat er met uw pijnklachten is gebeurd. We spreken van een positief resultaat als door de proefblokkade de pijn met meer dan vijftig procent is verminderd. Het kan ook zijn dat er geen enkel of maar een gering effect is op de pijn; ook dit is belangrijk om te weten. In de meeste gevallen worden er één of twee proefblokkades gedaan, voordat er wordt overgegaan op een RF-behandeling.

RF-behandeling

Wanneer de artsen één of meerdere keren een positief resultaat hebben gehad op de proefblokkade, wordt er overgegaan op een RF-behandeling. De arts plaatst wederom onder röntgendoorlichting een naald in de aangedane zenuwwortel. De naald wordt hierna aangesloten op het apparaat dat radiofrequente stroom afgeeft. Om te bepalen of de naald zich in de juiste positie bevindt, wordt de naald gestimuleerd met zwakke stroomstootjes. U geeft zelf aan waar en wanneer u de stroomstootjes voelt. Zo kan precies bepaald worden of de naald op de juiste plek zit of dat de naald eventueel nog wat verplaatst moet worden. Wanneer de naald eenmaal op de juiste positie zit, spuit de arts een verdovingsvloeistof in en zal de naald kortdurend verhit worden. Na deze verhitting zal de pijngeleiding anders worden en kunnen uw klachten voor langere tijd verdwijnen.  

Voorbereiding
  • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld ascal, marcoumar, plavix of sintrom, moeten deze een aantal dagen van te voren gestopt worden. Dit mag alleen in overleg met uw behandelend arts!
  • Indien u onder behandeling bent van de trombosedienst, moet u de dag voor of de dag van de behandeling een extra INR-waarde laten bepalen. De uitslag dient u mee te nemen.
  • Wanneer u NSAID`s gebruikt als pijnstillende medicatie, dit zijn onder andere diclofenac, ibuprofen, naproxen en voltaren moet u deze 5 dagen van te voren stoppen.
Let op!

Meldt ruim van te voren:

  • Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt.
  • Indien u voor bepaalde stoffen allergisch bent.
  • Indien u zwanger bent.

Complicaties

Na een zenuwwortelblokkade zijn er nauwelijks complicaties te verwachten. De complicaties die kunnen ontstaan zijn:

  • Er kan een bloeduitstorting ontstaan, wanneer er een bloedvat is geraakt.
  • Tijdelijke krachtsvermindering in de arm of het been, dit komt door de verdoving en duurt hooguit een paar uur.
  • Infectie.

Nazorg

Na de behandeling mag u in principe na een half uur weer naar huis. Het is van belang dat u met een begeleider naar het ziekenhuis komt, omdat u na de behandeling niet zelfstandig aan het verkeer mag deelnemen. De napijn die u kunt verwachten is spierpijn op de plaats waar geprikt is. Na de behandeling mag u uw eigen medicatie weer hervatten.

Resultaat

De patiënten die een proefblokkade hebben ondergaan moeten telefonisch doorgeven of er in de eerste uren na de behandeling een verandering is opgetreden in de pijnervaring. De pijn kan hetzelfde blijven, verminderen of zelfs verdwijnen. Deze uitslag bepaalt het verdere beleid, eventueel een afspraak op de polikliniek of een afspraak voor een RF-behandeling.

De patiënten die een RF-behandeling hebben ondergaan krijgen een afspraak op de polikliniek, zes weken na de behandeling.

Contactinformatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de behandeling, neemt u dan telefonisch contact op met het pijnbehandelcentrum. Het secretariaat is te bereiken op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 op (071) 5262369.

Zenuwwortel

De pijl geeft de plaats van de naald aan. Hier is de zenuwwortel te zien.


Januari 2012