Vier-assentest

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Binnenkort onderzoeken we de werking van de schildklier, het functioneren van de bijnieren en de afscheiding van verschillende hormonen (groeihormoon, LH, FSH) bij uw kind. Dit doen we door 4 testen te combineren. Dit noemen we de vier-assentest. Wat houdt deze test in? Hoe werkt het? Hoe bereidt u uw kind voor? Dat leest u in deze folder. 

Wat is een vier-assentest?

De vier-assentest combineert 4 verschillende testen.

1. De TRH-test

Met de TRH-test onderzoeken we hoe goed de schildklier werkt. THR is een belangrijk stofje dat ervoor zorgt dat de hypofyse TSH afgeeft. TSH zorgt er vervolgens voor dat de schildklier hormonen aan gaat maken. Een verstoorde hypofyse kan ervoor zorgen dat de schildklier niet goed meer werkt.  Tijdens de TRH-test krijgt uw kind THR ingespoten. De schildkier geeft daardoor tijdelijk extra hormonen af, waardoor de arts de aanwezige hoeveelheid in het bloed kan meten. Op deze manier kunnen we problemen aan de schildklier opsporen.

2. De LHRH-test

Met de LHRH-test onderzoeken we de hoeveelheid LH en FSH die uw kind aanmaakt. LH en FSH worden afgescheiden door een klier in de hersenen (de hypofyse). Ze zorgen ervoor dat uw kind geslachtshormonen aanmaakt en in de puberteit komt. LHRH is het stofje dat de hypofyse stimuleert om LH en FSH af te geven. Tijdens de LHRH-test krijgt uw kind LHRH toegediend. De klier scheidt dan tijdelijk meer LH en FSH af, waardoor de arts de hoeveelheid aangemaakte hormonen goed kan meten. Op deze manier kunnen afwijkingen in de geslachtshormoonafscheiding worden ontdekt.

3. De arginine-tolerantietest

Met de arginine-tolerantietest onderzoeken we de hoeveelheid groeihormoon die uw kind aanmaakt. Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen (de hypofyse) en zorgt ervoor dat uw kind groeit. Arginine is een stofje dat ervoor zorgt dat de hypofyse het groeihormoon afgeeft. Tijdens de arginine-tolerantietest krijgt uw kind arginine toegediend. De klier geeft dan tijdelijk extra groeihormoon af, waardoor de arts de hoeveelheid gemaakt groeihormoon kan meten. Zo kunnen afwijkingen in de groeihormoonafscheiding worden ontdekt.

4. De ACTH- of synacthentest

Met de ACTH-test onderzoeken we of het de bijnieren nog lukt om cortisol te maken. Cortisol is een belangrijk hormoon. Het wordt gemaakt in de bijnierschors en zorgt onder andere voor een goede stofwisseling en belangrijke lichaamsfuncties. Een tekort kan daarom gevaarlijk zijn.

Door het stofje ACTH (of synacthen) geeft de bijnierschors cortisol af. Dus door het toedienen van synacthen wordt de klier ‘expres’ aangezet om tijdelijk extra cortisol af te geven. Met dit onderzoek kan de arts ontdekken of de bijnier actief genoeg is. Dat doen we door de hoeveelheid cortisol te meten in het bloed.

Hoe bereidt u uw kind voor?

Wat kunt u uw kind vertellen?

U kunt zeggen dat uw kind 4 uur in het ziekenhuis moet zijn voor een test, maar dat u bij hem of haar mag blijven. Uw kind mag vóór het onderzoek niets eten. Water drinken mag wel. Hij of zij krijgt een prikje in de arm of hand om bloed af te nemen voor de test. Het plekje van de prik wordt van tevoren verdoofd met een pleister. Voor de rest van de bloedafnames hoeft uw kind niet opnieuw geprikt te worden. Tijdens het onderzoek moet hij of zij in bed blijven liggen, omdat soms duizeligheid optreedt. Dit gaat gelukkig snel over. Daarna mag uw kind op een stoel zitten. Er is een iPad beschikbaar die hij of zij mag gebruiken.

Eten en drinken

De spijsvertering kan de hoeveelheid hormonen in het bloed beïnvloeden. Daarom moet uw kind nuchter zijn. Is uw kind jonger dan 1 jaar? Geef hem of haar dan 4 uur vóór het onderzoek de laatste voeding. Wanneer uw kind tussen de 1 en 5 jaar is, kunt u hem of haar het beste om 24.00 uur op de avond voor de test nog wat te eten of drinken geven. Oudere kinderen moeten vanaf het avondeten nuchter blijven. Uw kindje mag wel water blijven drinken. Na de test mag hij of zij weer eten en drinken.

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort of ID-kaart van uw kind mee. En denk ook aan het pasje van de ziektekostenverzekering.

Meld bijzonderheden vooraf

Meld voordat de test plaatsvindt bijzonderheden als die er zijn, zoals ziektes die uw kind kortgeleden gehad heeft.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

We verwachten u en uw kind 30 minuten voor de opname op de polikliniek Kindergeneeskunde (H3Q, route 486). De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg.

Het onderzoek

U kunt bij het onderzoek aanwezig zijn. Eerst brengen we in de arm of hand van uw kind een infuusnaaldje in. Daarna gaat u samen naar het Kinderafdeling Bos j-6 route 650 waar uw kind voor dagopname wordt opgenomen. Tijdens de test moet uw kind op een bed blijven liggen, omdat het nuchter zijn soms duizeligheid veroorzaakt. Het infuusnaaldje blijft het hele onderzoek zitten. Door dit naaldje wordt bloed afgenomen en krijgt uw kindje de hormonen toegediend. Eerst geven we hem of haar THR. Dit kan misselijkheid, een vreemde smaak in de mond of aandrang tot plassen veroorzaken. Dit gaat na enkele minuten over. Daarna spuiten we LHRH in. Dit kan ervoor zorgen dat uw kindje het warm krijgt, duizelig en/of misselijk wordt. Hierna geven we hem of haar arginine en tot slot dienen we de synacthen toe. De verpleegkundige controleert regelmatig de bloeddruk en hartslag. Het afgenomen bloed testen we ook op bloedsuiker, omdat uw kind langere tijd nuchter is. Na het onderzoek verwijdert de verpleegkundige het naaldje. U kunt dan beiden naar huis.

Duur van het onderzoek

De gehele opname op de afdeling Bos duurt ongeveer 4 uur.

Na het onderzoek

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De kinderarts die uw kind behandelt, bespreekt de uitslag met u tijdens een (bel)afspraak. De uitslagen van het onderzoek zijn na ongeveer 4 weken bekend.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het planbureau WAKZ. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 071-529 96 05.

April 2020