Verpleegafdeling Longziekten

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Longziekten

In deze brochure vindt u informatie over de gang van zaken op de afdeling Longziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum waar u binnenkort wordt opgenomen of waar u reeds opgenomen bent voor onderzoek en/of behandeling. De afdeling bevindt zich op de 8ste etage, zone C08-P. Bij vragen over de opname kunt u contact opnemen met de afdeling onder het nummer 071 - 5262212. U kunt eventueel parkeren in de parkeergarage van het LUMC. Bij de secretaresse van de afdeling kunt u een kortingsregelingformulier voor de parkeergarage halen. Helaas kan het door onvoorziene omstandigheden gebeuren dat de opname op het laatste moment niet doorgaat. Mocht u dit overkomen, dan kunt u erop vertrouwen dat we zo spoedig mogelijk de opname opnieuw plannen.  

De opname

Bij opname kunt u zich melden bij onze afdelingssecretaresse op C08-P. Zij zal u naar het dagverblijf begeleiden. Vervolgens zal één van de (leerling-) verpleegkundigen van de afdeling een opnamegesprek met u voeren. Hierbij kan degene die u vergezeld aanwezig zijn. Mocht u in de thuissituatie gebruik maken van maatschappelijk werk, fysiotherapie of een diëtist, wil u dit dan tijdens het opnamegesprek melden. Indien u niet nuchter hoeft te zijn krijgt u een kopje koffie of thee aangeboden en daarna wordt u naar uw kamer gebracht. Op de dag van opname zullen, indien de arts dit noodzakelijk vindt, een aantal handelingen worden verricht, o.a. bloedafname. Ook zal de afdelingsarts en mogelijk een co-assistent (dit is een medisch student in opleiding tot arts) u onderzoeken.  

Wat moet u meenemen bij opname? 

 

Medicijnen

U wordt verzocht de medicijnen die u gebruikt in de oorspronkelijke verpakking mee te nemen. Wij vragen u om een actueel medicatieoverzicht van de apotheek mee te brengen.

De medicijnen worden tijdens uw opname door de verpleging beheerd en verstrekt. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u de ingeleverde medicijnen terug. Tevens krijgt u een ontslagrecept mee, zodat de eventueel nieuw gestarte medicatie kan worden gehaald bij uw eigen apotheek of bij onze poli apotheek op de begane grond, locatie C0-14.  

Identificatieplicht

Bij opname vragen wij u een geldig legitimatie bewijs mee te brengen. Dit kan een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort zijn. 

Kleding

Als u geen bedrust voorgeschreven heeft gekregen en u zich niet ziek voelt, kunt u uw eigen, prettig zittende kleding dragen. Verder heeft u nachtkleding, toiletartikelen en ondergoed nodig. 

Kostbaarheden

Wij adviseren kostbaarheden of waardevolle bezittingen thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal. Heeft u echter toch waardevolle bezittingen meegenomen, dan kunt u deze in uw kluis opbergen. Deze kluisjes bevinden zich in iedere patiëntenkamer. Helaas kan hier geen tablet of laptop in worden opgeborgen.

Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan op de afdeling waarbij u gratis gebruik kunt maken van ons WIFI signaal. Tevens kunt u een vaste telefoon huren tegen een gereduceerd tarief. Het gebruik van televisie is gratis en voor elke patiënt beschikbaar.


Dagindeling

08.00 uur Verstrekken van medicatie.
   Controle van temperatuur en pols.
08.00 - 08.30 uur Ontbijt.
08.00 - 11.30 uurWassen, verzorgen, medische en/of verpleegkundige behandeling
onderzoek, zo nodig verstrekken van medicatie.
10.00 - 10.30 uur      Koffie en frisdrank.
10.00 - 11.00 uur     

Artsenvisite.

12.00 - 12.30 uur      Middagmaaltijd en verstrekken van medicatie.
12.30 - 13.30 uur      Rustuur voor patiënten.
13.30 - 14.15 uur      Controle van temperatuur en pols, verstrekken van medicatie.

Koffie en frisdrank.

15.00 - 17.00 uur     

Medische en/of verpleegkundige behandeling.

17.00 - 18.00 uur     

Avondmaaltijd en verstrekken van medicatie.

19.30 - 20.00 uur     

Koffie en frisdrank. 

19.30 - 21.30 uur      Medische en/of verpleegkundige behandeling.
 Zonodig controle van temperatuur en pols.
 21.30 - 22.30 uur      Verzorging voor de nacht en verstrekken van medicatie.
 22.30 - 08.00 uur      Nachtrust voor patiënten.

Bezoektijden

Bezoektijden voor patiënten zijn van 14.30 – 20.00 uur. Bij uitzondering kan in overleg met de verpleegkundige worden afgeweken van deze bezoektijden. Wij vragen u buiten bezoektijden zich eerst te melden bij de secretaresse.  

Patiëntgerichte verpleging

Het verpleegkundig team bestaat uit een verpleegkundig teamleider, gediplomeerde verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. Regelmatig zijn er ook stagiaires van diverse opleidingen binnen de gezondheidszorg aan de verpleegkundige teams toevertrouwd. Wij streven ernaar u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige te laten verzorgen. Dit geldt in ieder geval per dienst. Deze verpleegkundige maakt samen met u en de arts afspraken over uw verzorging en/of behandeling.

Op de afdeling zijn meerdere één- en tweepersoonskamers. Mannen en vrouwen worden gemengd verpleegd. Mocht u hier onoverkomelijke bezwaren tegen hebben, dan verzoeken wij u dit bij uw opname te melden. 

De dagelijkse visite en de grote visite

De afdelingsarts en de verpleegkundige komen alle dagen bij u langs, u kunt tijdens deze ‘visite aan bed’ eventueel uw vragen stellen. Eenmaal per week komen de afdelingsartsen, vergezeld door de stafartsen en professor bij elkaar om uw gezondheidsproblemen en behandeltraject te bespreken. Dit is de zogenaamde 'grote visite'. Na de ‘grote visite’ lopen zij gezamenlijk bij u langs om eventuele nieuwe behandelingen/onderzoeken met u te bespreken en uw vragen te beantwoorden. Mocht u samen met uw naasten een gesprek met de arts willen, dan kan hiervoor apart een afspraak gemaakt worden via de verpleegkundige. 

Wij vragen u bij het verlaten van de afdeling, zich altijd eerst te melden bij de verpleegkundige of secretaresse.

Ontslag

Al tijdens uw opname zal, indien noodzakelijk, met u overlegd worden in hoeverre er nog hulp geregeld moet worden na ontslag uit het ziekenhuis. Een eventuele opname in een verpleeghuis of revalidatieplek wordt al tijdens uw opname overlegd.

Bij ontslag krijgt u uw afspraken mee voor eventuele controle bezoeken. Bovendien krijgt u ontslagrecepten mee voor eventuele medicijnen die u moet gebruiken.

Post

Wanneer familie of vrienden u post willen sturen, dan kunt u deze het best als volgt laten adresseren: 

      LUMC

      Afd. Longziekten, C8-P

      t.a.v. naam patiënt

      Postbus 9600

      2300 RC Leiden  

Belangrijke telefoonnummers

Balie C08-P:       071-5262212/ 071-5263895
Polikliniek Longziekten:   071-5263742

                  


April 2013