Urineportie (instructie voor het opvangen van een urinemonster)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en)

Klinische chemie en laboratoriumgeneeskundeUw behandelend arts heeft u gevraagd een portie urine te verzamelen voor onderzoek in het laboratorium. In deze folder wordt beschreven hoe te handelen. Voor het urine onderzoek kan gebruik gemaakt worden van de bijgeleverde buis (zie afbeelding benodigdheden). Deze buis is hygiënisch (lekt niet), is gemakkelijk te transporteren en kan geautomatiseerd worden verwerkt op het laboratorium.  

Benodigdheden:

  • Urinepotje
  • Urinebuis

Potje en buis

 Aandachtspunten:

  • Open de buis niet vóór gebruik. 
  • Tijdens de menstruatie kunt u geen urine verzamelen.

Werkwijze:

1.Vang de urine op bij voorkeur vers, dat wil zeggen niet eerder dan één uur vóór het inleveren.  Er bestaat ook een mogelijkheid om op de Centrale Bloedafname urine op te vangen. Dit hoeft niet specifiek ochtendurine te zijn. Vang  de urine in het potje op en schroef de deksel er weer op. Vul het potje maximaal  ¾.

 

foto 1 

2.  Trek de veiligheidssticker, die de aanpriknaald beschermt, van de afnameholte. Gooi deze sticker niet weg.

     Let op: Onder de sticker zit een naald!

Foto 2

3.Plaats de buis in één keer in de afnameholte met de dop naar beneden. Zorg dat de buis goed is aangedrukt. Door onderdruk in de buis wordt deze vanzelf gevuld.

      

Foto 3

4. Wacht tot de buis volledig gevuld is en haal de buis uit de opening.

    

Foto 4

5. Plaats de veiligheidssticker terug over de afnameholte.

    

Foto 5

  

6.Noteer uw naam en geboortedatum op de buis. Lever de buis in bij de Centrale Bloedafname van het LUMC.
7.Leeg, nadat u de buis gevuld heeft, het potje in het toilet. Het lege potje kan daarna bij het huisafval.
8. Mochten de beschreven handelingen voor het vullen van de buis u niet lukken, lever dan alleen het gevulde urinepotje in.

             


Augustus 2014