Thuis verder

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en)

Willem-Alexander KinderziekenhuisInleiding

Uw kind gaat naar huis na opgenomen te zijn geweest in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis.

Als een kind na een ziekenhuis opname thuis komt, is dat vaak het begin van een periode die bijzondere aandacht vraagt. Het kind is nog niet meteen 'de oude' en moet in veel gevallen nog lichamelijk herstellen. Hij of zij heeft ook enige tijd nodig om weer in het ritme van alledag te komen. Sommige kinderen zijn door het verblijf in het ziekenhuis uit hun doen. Dat kan dagen, weken, maar soms ook maanden duren.

Elk kind reageert anders. Hoe de reacties zijn, hangt af van de aard van het kind, de leeftijd en de ervaringen die het in het ziekenhuis heeft opgedaan. In deze folder vindt u informatie over de mogelijke reacties en enkele adviezen voor de omgang hiermee. 

Moeite met het zich weer aanpassen aan de thuissituatie

Uw kind heeft tijdens de ziekenhuisopname mogelijk meer aandacht van u gekregen dan gewoonlijk thuis. Uw kind had dit ook nodig door de andere omgeving, de ziekte en de behandeling. Eenmaal thuis kan het kind moeite hebben met het vinden van het normale leef- en gedragpatroon. Het kind kan bijvoorbeeld slechter gaan eten, spelen en delen. Het is belangrijk om gelijk bij thuiskomst de eigen leefregels en gewoonten te hanteren. Dit maakt de afsluiting van de ziekenhuis periode duidelijk en het kind weet thuis weer waar het aan toe is. De vertrouwde regels geven het kind veiligheid.

Kinderen willen vaak in de eerste periode na een ziekenhuisopname graag in de veilige nabijheid van hun ouders/verzorgers zijn. Dit uiten ze vaak door aanhankelijkheid. Probeer veiligheid te bieden door uw kind te vertellen wat u gaat doen en het niet te lang alleen te laten, ook als u ergens anders in huis bezig bent. Beperk de eerste dagen het bezoek tot het minimum, de opwinding van het weer thuis zijn is vaak al genoeg. Probeer de eerste dagen zoveel mogelijk thuis te blijven. Voor het kind is het prettig als u de eerste keer mee gaat naar de peuterspeelzaal, het dagverblijf of de onderbouw van de basisschool. Veel kinderen hebben  er behoefte aan dit weer langzaam op te bouwen.

Als uw kind slechter eet, is het belangrijk hier niet teveel aandacht aan te schenken. Probeer de eetmomenten gezellig te houden. Bied uw kind op de gebruikelijke eettijden eten aan. 

Uw (eventuele) andere kinderen zullen waarschijnlijk ook meer aandacht van u vragen omdat u de afgelopen tijd veel in het ziekenhuis was en zij u gemist hebben. Probeer de aandacht tussen het zieke kind en de andere kinderen zoveel mogelijk te verdelen. Praat ook met de andere gezinsleden zo gewoon mogelijk over de opname, het 'zieke' kind krijgt hierdoor het gevoel dat het niet alleen hem, maar ook de andere kinderen aangaat. U zult merken dat na verloop van tijd het oude leef- en gezinspatroon weer wordt opgepakt. 

Moeite met slapen

Sommige kinderen willen of durven niet te slapen. Dit kan een gevolg zijn van een onveilig gevoel dat ze mogelijk gedurende de ziekenhuisopname hebben ervaren of de gewenning aan het ‘inroomen’. Het kind kan bang zijn om alleen te zijn. Neem de tijd voor het naar bed brengen. U kunt dit het beste met behulp van een ritueel doen. Hierdoor kan uw kind de dag afsluiten en tot rust komen. Hierbij kunt u denken aan de dag bespreken, een boekje lezen, knuffel gedag zeggen en liedje zingen.

Als het kind bang is om alleen in slaap te vallen, kan uw aanwezigheid veiligheid bieden. U kunt wat vaker gaan kijken of zo nodig op de kamer blijven totdat uw kind slaapt. U kunt benoemen wat u van uw kind verwacht, zoals ‘ga maar slapen’. Probeer het contact niet meer aan te gaan of houdt het rustig en beperkt tot een afleidend kletspraatje, geen spelletjes meer. Uw aanwezigheid kunt u langzaam afbouwen door van de slaapkamer naar de gang en uiteindelijk een kamer ernaast te gaan. Als het kind u kan horen geeft dat een veilig gevoel.

Soms is een kind bang gedurende de nacht. Kinderen verwerken veel ervaringen in hun slaap en dromen. Dit kan zich na een opname uiten in herhaaldelijk wakker worden en naar dromen. Als uw kind wakker wordt en u roept is het belangrijk om daar op te reageren en het gerust te stellen. Laat gerust een lampje branden of de deur van de kamer open als u merkt dat dit uw kind rustiger maakt. Bij vervelende dromen kunt u hem of haar hierover laten vertellen of laten tekenen.

Na opname willen kinderen vaak bij hun ouders in bed slapen. Wanneer u hiermee start is dit later vaak moeilijk te doorbreken. U kunt deze situatie mogelijk voorkomen door bij uw kind in de buurt te blijven terwijl het in slaapt valt.

Terugvallen in gedrag dat past bij een eerdere ontwikkelingsfase

Kinderen kunnen na opname niet meer zindelijk zijn, kinderen die ’s nachts droog waren, kunnen weer gaan bedplassen. Een kind dat goed kon praten gaat weer twee-woord-zinnen gebruiken of een kind gaat weer duimzuigen.

Kinderen vertonen deze terugval omdat ze hieraan een stukje veiligheid ontlenen. De ontwikkelingfase waarin het kind zat voor opname, vergt nu veel van het kind. En het kind heeft nu de energie nodig om de ziekenhuisopname te verwerken. Een eerdere ontwikkelingsfase is vertrouwd en veilig. Schenk er niet meer dan de hoognodige aandacht aan en stel uw kind gerust. Kinderen gaan zich vanzelf weer verder ontwikkelen.

Verwerking en gedrag

Eenmaal thuis moeten kinderen alle ervaringen van de ziekenhuisopname verwerken. Soms uiten ze dit door het tonen van negatief gedrag, zoals slaan, schelden of ruzie maken. Kinderen doen dit vaak in een veilige situatie, en reageren hun emoties vaak op hun ouders of broer/zus af. Dit is voor de andere gezinsleden niet makkelijk. Het is belangrijk broertjes/zusjes uit te leggen dat dit boosheid is over alles wat het kind heeft meegemaakt in het ziekenhuis. Laat uw kind voelen dat u zijn boosheid begrijpt en leg duidelijk uit waarom dit gedrag niet kan. Biedt alternatieven aan zoals, kleien, ballen gooien, voetballen, boksen op een kussen, met wilde dieren spelen.

Kinderen kunnen zich ook, meer dan u van hen gewend bent, terug trekken. U kunt uw kind mogelijkheden aanbieden om over de opname te praten en/of tekenen. Dit kan uw kind helpen om de ziekenhuisopname te verwerken en geeft u mogelijk meer inzicht in wat uw kind bezig houdt.

Over het algemeen gebruiken kinderen spel om gebeurtenissen te verwerken. Dat kan zoals hierboven is beschreven door het uiten van emoties met spelmateriaal. Het kan kinderen ook helpen met ziekenhuis materiaal te spelen. U kunt denken aan een pop en een dokterskoffertje met ziekenhuismateriaal, ziekenhuis duplo of playmobil. Ze kunnen dan in hun eigen tempo de materialen nog eens onderzoeken of situaties naspelen. In deze spelsituatie heeft uw kind zelf de controle, wat het kind kan helpen grip terug te krijgen en wat ook kan leiden tot afname van een eventuele gedragsverandering.

Kinderen geven over het algemeen zelf aan of ze ervaringen willen uitspelen, of bespreken. Ook bepalen zij de frequentie daarvan en de wijze waarop. U kunt zorgen voor de juist omstandigheden: aandacht, rustige omgeving, een aanleiding en spelmateriaal binnen handbereik van het kind. 

Daarnaast kunt u samen met u kind een herinneringsboek maken of een boek lezen dat over het ziekenhuis gaat. Naar aanleiding hiervan kunt u in gesprek raken met uw kind over de opname.

Ziekenhuismateriaal kan ook mee worden genomen naar school om uitleg aan de juf /meester en klas te geven. Dit maakt de stap terug naar school mogelijk makkelijker. Het vertellen over de opname draagt bij aan de verwerking.

U kunt hulp zoeken wanneer uw kind na een maand nog:

  • slecht eet of slaapt
  • erg aanhankelijk of huilerig is
  • niet de dagelijkse gang van zaken oppakt, zoals school en contacten met vriendjes
  • angstig of bezorgd is. 

Dit kan via de polikliniek wanneer u daar bent of u neemt contact op met het ziekenhuis via een van de onderstaande telefoonnummers:

Pedagogisch medewerksters 071-5263864 (ma t/m vrij)

Of de afdeling waar uw zoon of dochter heeft gelegen:

Kinderheelkunde J7              071-5263611

Algemene pediatrie J6           071-5262970

Ihob-boxen J6                      071-5262816

Ihob-zaal J6                          071-5263868

Ihob-flow J6                         071-5263301


februari 2012, uitsluitend digitaal