Slokdarmdrukmeting (= manometrie)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Maag-, Darm- en Leverziekten.

Binnenkort komt u voor een slokdarmdrukmeting op de endoscopie afdeling Maag-, Darm-Leverziekten, 4e etage, route 164, balie C04-S 119. 

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een indruk te krijgen van de spierbewegingen (motoriek) van de slokdarm en de werking van de kringspier op de overgang van slokdarm naar maag.

Voorbereiding

U mag eten tot vier uur voor het onderzoek en tot twee uur voor het onderzoek mag u nog wat drinken. Indien u medicijnen gebruikt die het functioneren van de slokdarm beïnvloeden mag u deze drie dagen voor het onderzoek niet meer innemen.

Het onderzoek

Bij een slokdarmdrukmeting wordt er via de neus een dun slangetje (katheter) tot in de maag ingebracht. Eventueel kan de neus worden verdoofd met neusdruppels. Bij het inbrengen van het slangetje mag u slokjes water drinken.

Als het slangetje in de maag ligt wordt het centimeter voor centimeter teruggetrokken, tot de meetpuntjes in de slokdarmkringspier en in de slokdarm liggen. Hierna wordt slangetje bij de neus vastgemaakt en krijgt u met korte tussenpozen slokjes water te drinken.

Wanneer voldoende gegevens over de spierbewegingen van de slokdarm zijn geregistreerd wordt de meting beëindigd en het slangetje verwijderd. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Bent u verhinderd om op uw afspraak te komen, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de endoscopieafdeling. In uw plaats helpen we dan iemand anders.

Tot slot

Het onderzoek vindt plaats op de endoscopieafdeling Maag-Darm-Leverziekten. U moet zich melden op de 4e etage, route 164, balie C04--S 119. Heeft u nog vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de endoscopie-afdeling. Telefoonnummer 071-5263557.

Augustus 2016