PUVA-behandeling handen en/of voeten

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Huidziekten.

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een afspraak te maken bij de afdeling Lichttherapie van het LUMC. Deze folder geeft informatie over lichttherapie met ultraviolet (uv). Heeft u na het lezen nog vragen, dan is de arts of verpleegkundige graag bereid deze te beantwoorden.

Kunstlicht

Bij lichttherapie wordt gebruik gemaakt van kunstlicht. Veel mensen brengen lichttherapie in verband met radiotherapie (bestraling). Dat is een misverstand: lichttherapie heeft niets te maken met radioactieve straling.

Het is bekend dat natuurlijk zonlicht een gunstig effect heeft op sommige huidziekten. Dit effect ontstaat voornamelijk door een bepaald deel van het zonlicht: het uv-licht. Dit uv-licht is onderverdeeld in drie soorten: uv-A, uv-B en uv-C. Uv-C is gevaarlijk en komt op aarde niet voor. Uv-A-licht wordt ook gebruikt in zonnebanken. Uv-A en uv-B-licht worden gebruikt bij lichttherapie.

PUVA-therapie

De stralen van uv-A-licht hebben bij de meeste ziektebeelden weinig of geen effect. Bij behandeling met uv-A-licht wordt daarom gebruik gemaakt van medicijnen die de huid gevoelig maken voor dit licht.

Deze medicijnen staan bekend onder de verzamelnaam psoralenen. Daarom wordt de therapie PUVA genoemd (psoralenen + uv-A).

Voor elke PUVA-behandeling is het nodig dat u vooraf psoralenen inneemt. Op het etiket en op de gebruiksaanwijzing in de verpakking leest u wanneer u de voorgeschreven medicijnen moet innemen (meestal 2 of 3 uur voor de belichting).

Wanneer u de pillen niet heeft ingenomen, heeft de behandeling geen zin. U moet dan ook direct contact met ons opnemen als u de pillen vergeten bent in te nemen.

U krijgt van ons een recept mee voor de pillen. U kunt ze alleen ophalen bij de ziekenhuisapotheek van het LUMC.

Behandeling

Tijdens de behandeling worden de handen en of voeten belicht in een speciale lichtcabine. In deze cabine kunnen alleen de voeten en/of handen belicht worden. De belichtingstijd varieert van enkele seconden tot maximaal een half uur.

Het uv-A-licht in combinatie met de psoralenen is schadelijk voor de ogen. Daarom wordt de cabine tijdens de behandeling afgedicht met groene doeken.

Op de dag van behandeling moet u na het innemen van de psoralenen de rest van de dag een zonnebril dragen. Dit is alleen buiten noodzakelijk. Verder moet u na het innemen van de psoralenen blootstelling van de huid aan zonlicht zoveel mogelijk vermijden. Dit geldt ook als het bewolkt is. Wanneer het niet lukt zonlicht te vermijden, moet u uw huid beschermen door middel van bijvoorbeeld handschoenen, kleding, een hoed of zonnebrandcrème.

Vermijd ook blootstelling aan andere vormen van (kunst)licht, zoals bijvoorbeeld een hoogtezon, zonnebank of solarium. Vensterglas biedt geen bescherming tegen uv-A-licht van de zon. Daarom is het noodzakelijk dat u ook in de auto uw huid beschermt.

Deze regels gelden niet voor plaatselijk aangebrachte psoraleenvloeistof. In deze gevallen is het uit de zon blijven van ingesmeerde handen en/of voeten voldoende.

Tijdens de lichttherapie wordt u 2 tot 3 keer per week ononderbroken behandeld. Het is dus zeer belangrijk dat u de behandeling niet of zo weinig mogelijk onderbreekt, omdat het resultaat anders aanzienlijk vermindert.

Op de dag van behandeling mag u geen alcohol gebruiken.

Zalven tijdens lichttherapie

Tijdens de behandeling droogt de huid iets uit. Wanneer u veel last van schilfers heeft, raden wij u aan de plekken zoveel mogelijk in te smeren met vaseline of een vette crème. Op die manier blijft er zo weinig mogelijk schilfering op de plekken zitten.

U kunt zowel voor de droge huid als voor de schilfers een recept meekrijgen.

Tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken, is het de bedoeling dat u de volgende voorschriften volgt:

  • Op de belichtingsdag geen corticosteroïden, Protopic of teerzalven smeren.
  • Op de belichtingsdag mag er tot 3 uur voor en uiteraard na de belichting gesmeerd worden met crèmes en zalven die de huid soepel houden.

Zwangerschap

Tijdens de gehele behandeling en de drie maanden erna is goede, betrouwbare anticonceptie noodzakelijk. Dit geldt voor zowel vrouwen als mannen. Raadpleeg zonodig uw huisarts betreffende anticonceptie.

Overleg met u arts als u zwangerschap overweegt.

Bijwerkingen

U kunt na het innemen van de psoralenen misselijk worden. Dit kunt u melden bij de lichttherapie. Wij geven dan een recept mee dat de misselijkheid tegengaat. 

Wanneer de dosis uv-A-licht te hoog is geweest, kan er roodheid ontstaan. Als dit het geval is, moet u dit tijdens uw volgende afspraak bij de verpleegkundige melden. Meld ook ernstige verbrandingen. Die zijn gelukkig zeldzaam en zullen onder normale omstandigheden niet voorkomen.

Het is bekend dat door langdurig behandeling met uv-licht de huid sneller veroudert. Wij raden u aan het te melden als er ongewone plekjes ontstaan.

Medicijngebruik

Wanneer u medicijnen gebruikt of wanneer uw medicijngebruik verandert, is het belangrijk dat u ons op de hoogte brengt. Sommige medicijnen kunnen de huid erg gevoelig maken voor ultraviolet licht. Het kan zijn dat we dan de belichtingsdosis verlagen. Soms komt het voor dat we de behandeling (tijdelijk) staken.

Afspraken

Voordat u behandeld wordt, maken we samen met u de afspraken voor de belichtingen. De verpleging maakt deze afspraken tot aan uw volgende polibezoek. Op deze datum bekijkt de arts hoe het met u gaat. Als het nodig blijkt, worden er nieuwe afspraken gemaakt. Let op dat u zich elke keer op de verpleegkundigenpost meldt wanneer u voor de behandeling komt.

Bij de behandelingen wordt een strikt tijdschema aangehouden. We vragen u daarom op tijd te komen. Kunt u onverwachts niet naar een afspraak komen? Laat ons dit dan weten via een van onderstaande telefoonnummers, zodat we een nieuwe afspraak kunnen maken.

Contact

Polikliniek Huidziekten

Lichttherapie (route 016, zone B1-66) LUMC

Albinusdreef 2, 2300 RC Leiden

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en tussen 13.30-16.30 uur.

Telefoonnummers: 071-526 54 66 en 071-526 26 33.


September 2019