Port-a-cath, Bloedafname en flushen van

This information is provided by Hematologie; Oncologie;

U komt op de polikliniek voor bloedafname of flushen (doorspuiten) van uw port-a-cath.In deze folder leest u hoe deze handeling op de polikliniek uitgevoerd wordt en op welke manier u afspraken voor het flushen van de port-a-cath kunt maken. 

Algemene informatie

Het doel van het flushen (spoelen) van de port-a-cath is verstopping van het systeem te voorkomen. Dit gebeurt door de port-a-cath aan te prikken en door te flushen met een heparine oplossing via een speciale port-a-cath naald. Dit wordt een heparineslot genoemd. Dit is de laatste handeling voordat de naald uit de port-a-cath verwijderd wordt.

Het heparineslot bevat een mengsel van zoutoplossing en heparine (dit is een antistollingsmiddel dat ervoor zorgt dat de port-a-cath niet verstopt raakt).Tijdens deze handeling kan op verzoek van de arts ook bloed worden afgenomen.  

De handeling

Het flushen (eventueel met bloedafname) vindt plaats in een kamer van de polikliniek hematologie/oncologie. U wordt verzocht op uw rug op het bed te gaan liggen en de huid rond de port-a-cath te ontbloten. De handeling wordt uitgevoerd door een verpleegkundige.

Het is belangrijk dat er steriel gewerkt wordt om infecties te voorkomen. Voorafgaand aan de handeling worden alle benodigde materialen klaar gelegd. De verpleegkundige desinfecteert de aanprikplaats en trekt daarna steriele handschoenen aan. Zij fixeert met de ene hand de port-a-cath en met de andere hand prikt zij de port-a-cath aan.

De verpleegkundige spuit met de aangesloten spuit met NaCl het systeem door. Zij trekt met de spuit voorzichtig bloed op, als er bloed zichtbaar is in het slangetje zit de naald goed in het reservoir. Op dit moment kan eventueel bloed afgenomen worden wanneer dit door uw arts is afgesproken.

Vervolgens wordt het systeem geflushed met een zoutoplossing. Tot slot sluit de verpleegkundige een spuit met heparine oplossing aan, hiermee wordt het systeem doorgespoten. In het systeem en het reservoir van de port-a-cath blijft heparine oplossing achter om verstopping te voorkomen.

De naald wordt nu verwijderd en de insteekplaats met een pleister afgeplakt. Het aanprikken van de port-a-cath kan in sommige gevallen pijnlijk zijn, deze pijn voelt als een korte prik. 

Duur van de handeling

De handeling neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag. 

Overgevoeligheid

Het is belangrijk onderstaande zaken van te voren aan de verpleegkundige te melden:

  • overgevoeligheid voor chloorhexidine
  • overgevoeligheid voor pleisters 

Nazorg

Tussen het flushen van de port-a-cath of  infusies door is, onder de meeste omstandigheden, het wassen van de plaats waar het systeem onder de huid ligt gewoon mogelijk. Met een porth-a-cath kunt douchen. Sporten/zwemmen is toegestaan mits u geen pijn ervaart. Een verband of gaasje is niet nodig. Het is verstandig de aanprikplaats regelmatig te controleren. 


Mocht het lijken of het systeem is verschoven, of mocht u blauwe plekken, zwellingen, roodheid, pijn of irritatie waarnemen is het van belang dit te overleggen met de verpleegkundigen. Zij zullen zo nodig met de arts overleggen. Het is belangrijk dat u de port-a-cath ongeveer 1x per 4 weken laat flushen. Het is prettig als u van te voren een afspraak hiervoor maakt met de verpleegkundigen van de polikliniek oncologie/hematologie (B3-P).

Wanneer u geen afspraak maakt kan in sommige gevallen de wachttijd langer zijn. In veel gevallen is het eenvoudig de afspraak voor het flushen te combineren met artsenbezoek of andere afspraken in het ziekenhuis. 

Voor afspraken of bij vragen kunt u contact opnemen met de verpleegkundige van de polikliniek Hematologie/ Oncologie.

Afspraken voor het flushen van de port-a-cath kunnen gemaakt worden op werkdagen:tussen  9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.30 uur

De verpleegkundigen  zijn bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer 071-526 3617. 

datum tijd bijzonderheden
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Mei 2017