Port-a-cath, Bloedafname en flushen van

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hematologie; Oncologie;

U komt op de polikliniek voor bloedafname of flushen (doorspuiten) van uw port-a-cath. In deze folder leest u hoe deze handeling op de polikliniek uitgevoerd wordt en op welke manier u afspraken voor het flushen van de port-a-cath kunt maken.

Algemene informatie

Het doel van het flushen (spoelen) van de port-a-cath is verstopping van het systeem te voorkomen. Dit gebeurt door de port-a-cath aan te prikken en door te flushen met een steriele zoutwateroplossing NaCI 0,9% via een speciale port-a-cathnaald. Tijdens deze handeling kan op verzoek van de arts ook bloed worden afgenomen.

De handeling

Het flushen (eventueel met bloedafname) vindt plaats in een kamer van de polikliniek Hematologie/Oncologie. U wordt verzocht in een stoel of op bed plaats te nemen en de huid rond de port-a-cath te ontbloten. De handeling wordt uitgevoerd door een verpleegkundige.

Het is belangrijk dat er steriel gewerkt wordt om infecties te voorkomen. Voorafgaand aan de handeling worden alle benodigde materialen klaargelegd. De verpleegkundige desinfecteert de aanprikplaats en trekt daarna steriele handschoenen aan. Zij fixeert met de ene hand de port-a-cath en met de andere hand prikt zijn de port-a-cath aan.

De verpleegkundige spuit met de aangesloten spuit met de steriele zoutwateroplossing het systeem door. Zij trekt met de spuit voorzichtig bloed op: als er bloed zichtbaar is in de slang, zit de naald goed in het reservoir. Op dit moment kan eventueel bloed afgenomen worden wanneer dit door uw arts is afgesproken. Vervolgens wordt het systeem opnieuw geflushed met een steriele zoutwateroplossing.

De naald wordt nu verwijderd en de insteekplaats met een pleister afgeplakt. Het aanprikken van de port-a-cath kan in sommige gevallen pijnlijk zijn, deze pijn voelt als een korte prik.

Duur van de handeling

De handeling neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag.

Overgevoeligheid

Het is belangrijk onderstaande zaken van tevoren aan de verpleegkundige te melden:

  • overgevoeligheid voor chloorhexidine
  • overgevoeligheid voor pleisters

Nazorg

Tussen het flushen van de port-a-cath of infusies door is, onder de meeste omstandigheden, het wassen van de plaats waar het systeem onder de huid ligt is gewoon mogelijk. Met een port-a-cath kunt u douchen. Sporten/zwemmen is toegestaan mits u geen pijn ervaart. Een verband of gaasje is niet nodig. Het is verstandig de aanprikplaats regelmatig te controleren.

Mocht het lijken of het systeem is verschoven, of mocht u blauwe plekken, zwellingen, roodheid, pijn of irritatie waarnemen is het van belang dit te overleggen met de verpleegkundigen. Zij zullen zo nodig met de arts overleggen. Het is belangrijk dat u de port-a-cath ongeveer één keer per drie maanden laat flushen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, u kunt zich tussen 8:30 uur en 16:00 uur melden aan de balie op poli B3P (Routenummer 35) bij de secretaresse. In veel gevallen is het eenvoudig de afspraak voor het flushen te combineren met een artsenbezoek of andere afspraken in het ziekenhuis.

Voor afspraken of bij vragen kunt u contact opnemen met de verpleegkundige van de polikliniek Hematologie/Oncologie.

Contact

De verpleegkundigen zijn bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer 071-5263617

Juli 2022