Plasmaferese

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hematologie

Deze folder geeft u informatie over plasmaferese. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders is. Deze folder beschrijft de wijze waarop de behandeling in het LUMC wordt uitgevoerd.

Algemene informatie rondom een behandeling

Als u een behandeling moet ondergaan, is het van belang dat u de gang van zaken rond de behandeling voldoende hebt begrepen. Bespreek daarom voor de behandeling al uw vragen en zorgen met uw arts.

Niet iedereen zal alle specifieke details over de procedure rond de behandeling willen weten. Toch is het van belang dat u goed geïnformeerd bent. Na een gesprek met de arts zou u een antwoord moeten weten op vragen als:
Wat zijn de beweegredenen van mijn arts om bij mij een behandeling voor te stellen?
Wat wordt er bij de behandeling gedaan?
Wat zijn de complicaties van de behandeling?
Welk resultaat mag ik van de behandeling verwachten?
Is ziekenhuisopname noodzakelijk en zo ja: hoe lang kan de opname duren?
Wat staat mij te wachten in de herstelfase na de behandeling?

Wat is plasmaferese?

Bij plasmaferese wordt het bloed gescheiden in plasma en cellen. Het plasma met daarin de ziekmakende stoffen wordt afgenomen en vervangen door donorplasma of een andere vloeistof. Uw eigen bloedcellen krijgt u weer terug. Dus eigenlijk is het een plasmawisseling.

Bloed bestaat uit de volgende componenten:
rode bloedcellen; voor het zuurstoftransport
witte bloedcellen; voor de afweer tegen infecties
bloedplaatjes; voor de bloedstelping
plasma; de vloeistof waarin de bloedcellen circuleren
De plasmaferese gebeurt door middel van een celscheidingsapparaat waar uw bloed doorheen wordt gevoerd.

Hoe verloopt de plasmaferese?

In een arm wordt een ader aangeprikt in de elleboogsplooi. Op deze naald wordt een slang bevestigd voor de bloedafname. Deze arm kunt u niet bewegen en moet u zo stil mogelijk houden. In de andere arm wordt een infuusnaald ingebracht. Op deze naald wordt een slang  bevestigd voor de bloedteruggave. Deze arm kunt u wel bewegen. (Soms is het niet mogelijk om een naald in een ader in de arm in te brengen. Dan wordt er door de arts een bloedvat in de lies aangeprikt). Het bloed gaat via een slangetje naar de machine. De machine werkt als een centrifuge en scheidt de cellen van het plasma. Het plasma wordt opgevangen in een zak. Uw eigen bloedcellen worden via de andere slang in de andere arm teruggeven met toevoeging van het plasmavervangingsmiddel. Op deze manier wordt ongeveer 3 liter plasma gewisseld. Om het bloed niet te laten stollen in de machine wordt er een ontstollingsmiddel aan het bloed toegevoegd wat naar de machine gaat. Tijdens de plasmaferese is de verpleegkundige steeds aanwezig. De behandeling duurt ongeveer twee uur. Hoe vaak de plasmaferese moet worden herhaald is afhankelijk van de ziekte die u heeft.

Bijwerkingen

Tijdens de plasmaferese wordt een ontstollingsmiddel toegevoegd aan het bloed in de machine. Hiervan komt een heel klein beetje in het lichaam. Als gevolg hiervan treden er soms tintelingen op rond de mond of in de vingers. Dit is met een medicijn (calciumlevulaat) snel te verhelpen. Zeer zelden komen allergische reacties voor op het donorplasma. Met behulp van medicijnen kunnen deze reacties worden tegengegaan.

Omdat het bloed in de machine wat afkoelt kunt u het koud krijgen.
De aferese is niet pijnlijk.
Er kan een bloeduitstorting bij de aangeprikte bloedvaten optreden en (zelden) een infectie.

Na de behandeling

Na de behandeling blijft de infuusnaald in uw arm zitten om deze weer te gebruiken als u de volgende dag weer voor aferese moet. De andere naald wordt altijd verwijderd. Als bij u een bloedvat in de lies is aangeprikt dan blijft een zogenaamde liescatheter voor volgende behandelingen in het vat zitten. Dat houdt in dat u in bed moet blijven. U gaat in principe weer terug naar uw behandelafdeling. Als u niet meer dagelijks geafereerd wordt dan kan de behandeling ook poliklinisch verricht worden en gaat u naar iedere aferese weer terug naar huis.

Tot slot

Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, kunt u terecht bij een van de medewerkers van de afdeling Hemaferese, telefoonnummer 071 – 526 3810, locatie C11-P kamer 44, of bij uw behandelend arts.


november 2008