Opname op de dagopname

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Binnenkort komt uw kind voor dagopname naar van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Via deze folder ontvangt u informatie waarmee u uw kind op de opname kunt voorbereiden. Deze informatie is in principe voldoende voor wat u moet weten als uw kind een dag wordt opgenomen in het WAKZ. Mocht u meer informatie willen over opname in het WAKZ, de rechten en plichten van uw kind in het LUMC of de mogelijkheden in het LUMC, verwijzen wij u graag naar de folder ‘Opname en verblijf van uw kind in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis’.

Het kan zijn dat uw kind wordt opgenomen voor een operatie of onderzoek onder narcose. Alle kinderen die voor een operatie of onderzoek onder narcose komen, zijn vóór de opname op het spreekuur van de anesthesioloog geweest. Den anesthesioloog is de dokter die uw kind onder narcose brengt. Deze dokter heeft met u en uw kind besproken hoe uw kind in slaap gebracht zal worden (met kapje of met een prik).

Indien uw kind niet voor een operatie of onderzoek onder narcose komt, heeft u van uw specialist of van de poliklinieksecretaresse gehoord hoe laat uw kind op de afdeling moet zijn, of het nuchter moet zijn en informatie over het onderzoek gekregen.

Wat u moet weten de dagopname

 • De afdeling Kinderdagverpleging is vanaf 7.00 uur 's morgens bereikbaar op telefoonnummer 071-526 26 09. 
 • Vóór u naar het ziekenhuis komt, neemt u bij uw kind de temperatuur op. Als uw kind verkouden is, hoest of een temperatuur boven de 38 graden heeft, wilt u dan contact opnemen? Mogelijk dat het onderzoek dan niet door kan gaan.
 • Als uw kind geneesmiddelen gebruikt (pillen, drankjes of pufjes), neemt u deze dan, in de oorspronkelijke verpakking, mee naar het ziekenhuis. Als u bij de anesthesist geweest bent, hoort u welke medicatie uw kind wel en niet mag innemen voor een onderzoek/operatie onder narcose.
 • Als uw kind kortgeleden ingeënt is tegen een kinderziekte, dan is het van belang te weten dat er een bepaalde tijd moet liggen tussen de inenting en de ingreep:
 • D(K)TP: 2 dagen
 • HIB: 2 dagen
 • BMR: 2 weken
 • De opname kan niet doorgaan als uw kind (binnen 3 weken voor opname) thuis of op school in contact is geweest met kinderziekten, zoals waterpokken, roodvonk of kinkhoest. Als dit zo is, neemt u dan zo snel mogelijk contact op.
 • Als uw kind wordt opgenomen voor operatie of onderzoek onder narcose wilt u dan de werkdag (maandag tot en met vrijdag) vóór de opname tussen 13.30 en 15.00 uur bellen naar de afdeling. U krijgt dan te horen hoe laat u zich met uw kind op de afdeling moet melden.

Algemeen

Het zal een indrukwekkende dag worden voor u en uw kind. Reken erop dat het verblijf in het ziekenhuis langer kan duren dan u verwacht. U kunt gebruikmaken van het personeelsrestaurant op de tweede verdieping. Koffie en thee staan voor u klaar op de afdeling. Uw kind krijgt op de afdeling drinken en eventueel een lichte maaltijd. Als u met de auto bent, kunt u van de verpleegkundigen een formulier krijgen waarmee u uw parkeerkaart bij het Patiëntenservicebureau kunt omruilen voor een parkeerkaart met gereduceerd tarief.

Voorbereiding

Via de site www.kindenziekenhuis.nl kunt u meer informatie en filmpjes vinden over voorbereiding van uw kind op een ziekenhuisopname.
U kunt ook een afspraak maken om met uw kind langs te komen om de afdeling alvast te zien.

Wat moet u meenemen?

 • Verzekeringspapieren
 • Favoriet stuk speelgoed of knuffel van uw kind
 • Geneesmiddelen die uw kind gebruikt
 • pyjama en/of T-shirt
 • Eigen babyvoeding, eventueel fles/speen.

Nuchter blijven (afspraken over niet eten/drinken)

Indien uw kind onder narcose gaat, mag het gedurende een bepaalde tijd voor de narcose niet eten en drinken. Dit noemen we ‘nuchter blijven’. Er gelden de volgende richtlijnen:

 • Voor vast voedsel en de meeste dranken geldt: 6 uur voor onderzoek of operatie niet meer eten. Dit betekent dat als uw kind om 8.00 uur voor onderzoek/operatie gaat, het uiterlijk om half 2 nog iets mag eten.
 • Voor borstvoeding/moedermelk in een fles geldt: 4 uur voor onderzoek of operatie geen borstvoeding meer. Dit betekent dat als uw kind om 8.00 uur voor onderzoek/operatie gaat, uw kind om half 4 nog een borstvoeding mag.
 • Voor kunstvoeding (flesvoeding) geldt: 6 uur voor onderzoek of operatie geen flesvoeding meer. Dit betekent dat als uw kind om 8.00 uur voor onderzoek/operatie gaat, uw kind om half 2 nog een kunstvoeding mag.
 • Voor helder vloeibare dranken geldt (denk hierbij aan water, thee zonder melk, appelsap of limonade van siroop, dus geen melk en sinaasappelsap): 2 uur voor onderzoek of operatie geen dranken meer. Dit betekent dat als uw kind om 8.00 uur voor onderzoek/operatie gaat, het tot 6.00 uur nog een klein flesje of bekertje mag drinken.

Indien uw kind niet om 8 uur onder narcose gaat en u weet de tijd van operatie/onderzoek, kunt u zelf berekenen vanaf wanneer uw kind nuchter moet zijn. Het is erg belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt. Wilt u met de afdeling telefonisch overleggen als dit niet duidelijk voor u is? 

Gebruik pijnstilling vóór operatie

Sommige pijnstillers kunnen gemakkelijk nabloedingen veroorzaken. Daarom mag uw kind 10 dagen vóór en na de operatie of het onderzoek geen aspirine of aspro-sinaspril gebruiken. Ibuprofen, diclofenac en naprosyne kan uw kind tot 24 uur vóór de operatie of het onderzoek blijven gebruiken. Bij pijn en koorts kunnen de volgende pijnstillers wel gebruikt worden: Paracetamol (eventueel met codeïne of coffeïne).

De opnamedag

In het ziekenhuis moet u zich melden bij de verpleegkundigenpost in de J-kern op de 7e verdieping, kamer 31. Als u voor 7.00 uur aanwezig bent, kunt u bij het zitje in de hal plaatsnemen.

Per kind zijn er 2 personen als begeleiding toegestaan. Broertjes en zusjes worden niet op de afdeling toegelaten. Bezoek is eveneens niet toegestaan.

De verpleegkundige van de afdeling zal u verder wegwijs maken op de afdeling. U en uw kind wordt uitgelegd wat er allemaal die dag gaat gebeuren. Daarna zal de verpleegkundige een aantal routinegegevens verzamelen, zoals de temperatuur (als uw kind thuis verhoging had of als uw kind verkouden is).

Indien uw kind voor operatie of onderzoek gaat

Voordat uw kind voor operatie (of het onderzoek), gaat, krijgt hij/zij een jasje van het ziekenhuis aan. Eén van de ouders kan, als u dat wilt, bij uw kind blijven, tot het door de anesthesioloog onder narcose is gebracht. U krijgt als uw kind voor operatie gaat, op het operatiecentrum speciale overkleding aan. Voor een onderzoek onder narcose geldt dat de ouder/verzorger die met het kind meegaat geen speciale overkleding aan hoeft, omdat deze over het algemeen niet in het operatiecentrum plaatsvinden.

Op de onderzoeks- of operatiekamer ziet u de anesthesioloog die uw kind onder narcose brengt. De ouder/verzorger die bij de inleiding van de narcose is, dient altijd de aanwijzingen van de anesthesist op te volgen. Zodra uw kind onder narcose is, neemt de verpleegkundige u mee terug naar de afdeling.

Na de operatie of het onderzoek gaat uw kind naar de uitslaapkamer. Zodra uw kind daar is wordt u bij uw kind gebracht. Na de operatie kunnen pijnklachten of misselijkheid optreden. Hier zal de anesthesioloog medicatie voor afspreken.

Het ontslag

Indien uw kind niet onder narcose geweest is, mag uw kind direct na het onderzoek naar huis.

Heeft uw kind sedatie (medicatie om te slapen) gehad, dan moet dit eerst uitgewerkt zijn. Dit duurt over het algemeen tot 1 à 2 uur na het onderzoek.

Als uw kind onder narcose is geweest, zich goed voelt en de behandelend arts en de anesthesioloog akkoord zijn, mag uw kind naar huis. Dit zal minimaal 2 uur na de operatie of het onderzoek zijn.
U krijgt, indien nodig, een afspraak mee wanneer u terug moet komen op de polikliniek. Daarnaast verstrekken we u informatie over wat uw kind wel en niet mag doen in de eerstkomende dagen en welke pijnstilling u eventueel thuis nog kan geven.

U kunt uw kind meenemen naar huis met een taxi of eigen vervoer. Vervoer per trein, bus of op de fiets is niet toegestaan bij geopereerde kinderen. Als u uw kind na een operatie met de auto naar huis meeneemt, is het noodzakelijk dat er buiten de bestuurder ook altijd een begeleider voor het kind meegaat.

Als uw kind naar huis is gegaan voordat het geplast heeft en dit is om 21.00 uur 's avonds nog niet gelukt, wilt u dan contact opnemen met het Centrum Eerste Hulp op telefoonnummer 071-526 20 25. Ook als er andere vragen of problemen zijn, in de avond en nacht na de dagopname, kunt u contact opnemen met het Centrum Eerste Hulp en vragen naar de dienstdoende arts van het specialisme waarvoor uw kind was opgenomen.

Als u buiten de regio Leiden woont, kunt u hiervoor ook contact opnemen met uw huisarts.

Samenvattend

Neem vooraf contact op met de afdeling als:

 • Uw kind verkouden is. De anesthesist zal dan mogelijk de operatie of onderzoek niet door laten gaan. Dit kan als het niet helemaal duidelijk is hoe verkouden uw kind is, op de ochtend voor de operatie of onderzoek door de anesthesist worden beslist.
 • Uw kind koorts heeft boven de 38 graden. In dat geval moet met de arts worden overlegd of de opname door kan gaan.
 • U vermoedt dat uw kind in aanraking is geweest met een kinderziekte (mazelen, waterpokken, kinkhoest enz.). Het kan zijn dat de opname daarom niet door kan gaan.
 • Het u niet helemaal duidelijk is hoelang uw kind nuchter moet zijn.

Tot slot

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen. De Unit Kinderdagverpleging is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer 071-526 26 09. Het Centrum Eerste Hulp is altijd bereikbaar op tel. 071-526 20 25.


September 2013