Opname op de afdeling Neuro Medium Care (MC)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Neurologie; Neurochirurgie

Inleiding

U vindt de Neuro Medium Care (MC) op afdeling J-11-Q kamer 147.Op de afdeling MC liggen patiënten met een neurologische/ neurochirurgische aandoening die extra, intensieve zorg en observatie nodig hebben.

 

Rondom het bed staat meer apparatuur dan op een algemene verpleegafdeling. De monitor wordt gebruikt om de hartslag, bloeddruk en ademhaling constant te bewaken. Deze gegevens zijn ook te zien op de centrale monitor  in de verpleegkundigenpost.

Er staan meerdere infuus-en medicijnpompen naast het bed om vocht en medicijnen nauwkeurig afgepast te kunnen geven. De monitoren en infuuspompen geven soms geluidssignalen. Deze signalen zijn bestemd voor de verpleegkundigen. Het betekent niet altijd dat er iets mis is.

Op de afdeling MC wordt gemengd verpleegd. Soms wordt het kamertje gebruikt voor de verpleging van een kind.

Wie werken er op deze afdeling?

Voor de dagelijkse medische zorg is de arts-assistent neurologie samen met de neuroloog/neurochirurg verantwoordelijk.

De verpleegkundigen hebben allemaal een vervolgopleiding neurologie/neurochirurgie gevolgd.

Voor de verdere ondersteuning in de zorg is er een fysiotherapeut en voedingsassistente.

Als u wenst kunnen wij u in contact brengen met de pastorale zorg.

De dagelijkse gang van zaken.

  
06.00 uur:U wordt gewekt. De verpleegkundige zal u uitgebreid controleren en neemt zo nodig bloed bij u af.
08.00 uur:ontbijt.
08.15 uur:lichamelijke verzorging.
08.45 uur:De zaalarts zal u onderzoeken en samen met de verpleegkundige visite lopen.
10.00 uur:koffie/thee
12.00 uur:maaltijd
15.00 uur:koffie/thee
17.30 uur:maaltijd
20.00 uur:koffie/thee
21.30 uur:U wordt klaargemaakt voor de nacht

Patiënten met voeding via de sonde (slangetje via de neus naar de maag) zullen à 3 uur of continu voeding krijgen.

Gedurende de dag controleren wij uw bloeddruk, pols, temperatuur en ademhaling. Ook wordt u neurologisch beoordeeld.

Er kan aanvullend onderzoek plaatsvinden zoals een rontgenfoto of CT-scan of MRI-scan.

Verder kunnen andere specialisten geconsulteerd worden om de zorg voor u te optimaliseren.

Medicijnen.

De tijden waarop u uw medicijnen inneemt kunnen anders zijn dan u thuis gewend bent. Afhankelijk van uw situatie worden uw medicijnen per tablet, via het infuus of door de sonde gegeven.

Misschien krijgt u andere medicijnen dan u gewend bent. Dit is omdat de ziekenhuisapotheek de voor u gebruikelijke merknaam medicijnen niet levert. U krijgt dan een vervangende medicijn met dezelfde werking. Het is altijd wenselijk om uw thuismedicatie voor de eerste 2 dagen mee te nemen.

Wat mee te nemen of te laten brengen?

  • Toiletartikelen (scheerapparaat e.d.)
  • Nachtkleding
  • Pantoffels en ochtendjas
  • Kleding, bv joggingbroek, T-shirts, sokken
  • Stevige schoenen voor evt. fysiotherapie

NB: er is maar 1 nachtkastje beschikbaar per patiënt. Gelieve geen extra tassen rondom het bed plaatsen.

Sieraden en andere kostbaarheden dient u mee naar huis te geven. Deze worden niet in bewaring genomen door de verpleegkundigen.

Informatie

Bij uw opname wordt u gevraagd de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon door te geven. Een contactpersoon kan een familielid of naaste zijn. Hij/zij dient als tussenpersoon tussen u en de rest van uw familie/naasten. Telefonische informatie over uw situatie worden alleen aan uw contactpersoon verstrekt. Wij gaan ervan uit dat uw contactpersoon eventuele bijzonderheden doorgeeft aan uw verdere familie/naasten. Het is niet wenselijk van contactpersoon te wisselen.

Als uw contactpersoon de zaalarts wenst te spreken, dan kunt u dit bij de verpleegkundige kenbaar maken.

Wij vragen de contactpersoon liever niet tussen 07:00 – 11:00 uur te bellen. Dit in verband met de verzorging van de patienten rond deze tijd.

Tot slot

Als u nog vragen heeft, of zijn er bepaalde dingen onduidelijk, dan kunt u altijd terecht bij één van de verpleegkundigen van onze afdeling.

De afdeling MC is bereikbaar op:

Telefoonnummer (071) 5263080

Postadres LUMC, t.a.v. (naam patiënt)

Afdeling Neuro Medium Care J-11-Q Km 147

Postbus 9600

2300 RC  Leiden


september 2009