Mondbranden

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

U heeft last van een branderig gevoel in uw tong en/ of mond. Dit wordt tong- en mondbranden genoemd. Deze tekst is bedoeld om  een antwoord te geven op de meest gestelde vragen.

Wie hebben er last van?

Tong- en mondbranden is geen zeldzaam verschijnsel. Mensen tussen de veertig en zeventig jaar hebben vaker last van tong- en mondbranden dan jongere mensen. Gebleken is dat vrouwen vaker deze klacht hebben dan mannen.

Wat zijn de verschijnselen?

Tong- en mondbranden is een onschuldige klacht en wijst niet op kanker. Het is wel een vervelende klacht. Voor sommige mensen vergalt het zelfs alle plezier in het leven.

Sommige mensen hebben alleen last van een branderige of pijnlijke tong. Anderen hebben het vooral aan de binnenkant van de lippen, het gehemelte en soms ook wel in de keel. Veel mensen hebben ook last van een droge mond of een afwijkende en soms geheel afwezige smaak

Wat is de oorzaak?

In veel gevallen is er geen oorzaak voor de klacht aan te wijzen en zijn er in de mond geen afwijkingen te zien. Overgevoeligheid voor het kunstgebit of vullingen in kiezen komt zelden voor. Het is eigenlijk nooit een ‘hormonenkwestie’ of ‘iets in het bloed’.

Er wordt ook wel eens gedacht dat spanningen of zorgen een rol spelen. Zo blijkt bij veel mensen het mondbranden begonnen te zijn na een onaangename gebeurtenis in hun leven. Ook blijken de klachten wel eens te zijn ontstaan na een medische of tandheelkundige behandeling, zonder dat daar een goede verklaring voor kan worden gegeven.

Is er behandeling mogelijk?

Omdat de oorzaak onbekend is, is geen goede behandeling mogelijk. Tot nu toe is niet gebleken dat alternatieve geneeswijzen, zoals homeopathie en acupunctuur, een blijvende verbetering van de mondbrandklachten geven. Bij de meeste mensen verdwijnen de klachten weer uit zichzelf, maar dat kan soms jaren duren.

Dring niet aan op behandelingen of onderzoeken waar uw huisarts of tandarts niet achter staat.

Contact

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, receptie J2-Q-27, telefoon (071) 526 2372 tussen 9.00 en 12.00 en tussen 14.00 en 15.00 uur.

Mei 2016