Mantelzorgwijzer

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en)  Ouderengeneeskunde

Praktische informatie voor mantelzorgers 

Als familie of naaste van een patiënt bent u een onmisbare schakel in de zorg. Als mantelzorger heeft u kennis over uw naaste en neemt u de zorg vaak grotendeels op u. Voor een ander zorgen roept allerlei vragen, zorgen en problemen op. Maar waar kunt u terecht?

Als mantelzorger kunt u bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning, begeleiding en advies, wij hebben deze voor u op een rij gezet.

U kunt in het LUMC terecht als de patiënt daar is opgenomen. U kunt de verpleegkundige van de afdeling benaderen voor een afspraak met onderstaande diensten en/of personen.

In het LUMC

Bij wie Waarvoor 
Behandelend artsInformatie over het ziektebeeld en behandeling.
Verpleegkundige(n) op de afdeling Aanleren van verzorgende taken en/of het regelen van een familiegesprek .
Consultatieve Dienst OuderengeneeskundeIn overleg met de afdelingsarts kan en consult voor een oudere patiënt boven 70 jaar aangevraagd worden.
Maatschappelijk WerkVoor ondersteuning en begeleiding gedurende opname of behandeling.
Verpleegkundig specialistNazorggesprekken en (medische) informatie over gevolgen van ziekte.
Geestelijk verzorgerOndersteunende of begeleidende gesprekken over ziektebeleving, zingeving en levensbeschouwing.
TransferbureauInformatie over thuiszorg en zorginstellingen.
LUMCWebsite Ouderengeneeskunde; diverse patiëntenfolders.

Buiten het LUMC

 
Bij wie Waarvoor 
Huisarts Als de mantelzorgtaken (te) belastend voor u zijn.
WMO-loket in uw gemeente/sociaal wijkteamInformatie en advies over zorg, wonen & welzijn, mantelzorgondersteuning en huishoudelijke zorg.
Mantelzorgorganisaties in uw regioEen overzicht met organisaties bij u in de buurt: www.mezzo.nl.
Wijkverpleging in uw gemeenteVoor hulp bij persoonlijke en verpleegtechnische zorg (bv. stomazorg) kunt u de thuiszorgorganisaties benaderen (via de huisarts van de patiënt). 
Mezzo, belangenorganisatie mantelzorgers Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, www.mezzo.nl. Telefonisch bereikbaar via:
0900 - 20 20 496 (onder werktijd)
0900 - 07 67 (buiten werktijd SOS hulplijn) 
Uw werkgeverEr zijn diverse mogelijkheden om werkdruk te verminderen zoals minder werken, zorg - of calamiteitenverlof. 
​Rijksoverheid / RegelhulpRegelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft, www.regelhulp.nl.
​Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)Hier kunt u een aanvraag doen voor opname in een zorginstelling als 24 uur toezicht en/of zorg nodig is, www.ciz.nl.
PatiëntenverenigingenPatiëntenverenigingen hebben vaak ook specifieke aandacht voor de mantelzorger. Kijk op de website van de relevante patiëntenvereniging.
Veilig ThuisMelden bij www.vooreenveiligthuis.nl indien er sprake is van ouderenmishandeling. Veilig Thuis tel. 0800-2000 (24/7 bereikbaar).

Meer informatie

www.lumc.nl/org/interne-geneeskunde/ouderengeneeskunde