Malaria Noodbehandeling

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Vaccinatiepolikliniek afd. infectieziekten

Waarom wordt een noodbehandeling tegen malaria tropica meegegeven?

 • Malaria tropica is een ziekte die, onbehandeld, in enkele dagen tijd tot de dood kan leiden. In vele gebieden die men bezoekt, biedt malariaprofylaxe niet meer onder alle omstandigheden een volledige bescherming. Men spreekt dan van een doorbraak door de voorgeschreven profylaxe.Wanneer men gebieden gaat bezoeken waar, in geval van verdenking op een doorbraak, het bloed niet op malariaparasieten kan worden onderzocht of waar men niet beschikt over de juiste antimalariabehandeling, kan besloten worden om een noodbehandeling mee te geven.
 • Het meenemen van een noodbehandeling komt echter niet in plaats van het innemen van middelen ter preventie van malaria. Zonder deze middelen kan een malaria-aanval zo heftig zijn dat men door braken of sufheid niet meer in staat is om de noodbehandeling in te nemen.

Aan wie wordt een noodbehandeling malaria meegegeven?

Aan personen die lange tijd reizen in een gebied buiten het bereik van een redelijke gezondheidszorg en waar gedeelte­lijke resistentie voorkomt tegen de toegepaste middelen ter preventie van malaria tropica.

Wat bemerkt u bij een malaria-aanval?

Koorts en een grieperig gevoel. Ook hoofdpijn, spierpijn, hoesten, misselijkheid, braken en diarree kunnen hierbij optreden.

N.B. malariaverschijnselen treden pas een week of langer na de besmetting op, als u binnen een week na aankomst in een malariagebied koorts krijgt of zich grieperig voelt, is er iets anders aan de hand.

Hoe te handelen bij koorts?

A. Tijdens verblijf in de tropen

 • Laat zo mogelijk uw bloed op malariaparasieten onderzoe­ken door arts/ziekenhuis, zodat behandeling kan volgen
 • Indien geen arts/ziekenhuis bereikbaar is en de ‘griep’ met koorts 2 dagen aanhoudt start u met de noodbehandeling volgens voorschrift
 • Indien ook hierop de koorts niet binnen 48 uur verdwijnt, dient u onverwijld naar arts/ziekenhuis te gaan voor verder onderzoek

B. Na terugkeer in Nederland

Bij terugkeer in Nederland kunt u tijdens het gebruik van de profylaxe of gedurende de daaropvolgende 2 maanden ook ‘griep’ met koorts krijgen. Wanneer deze ‘griep’ langer dan 2 dagen duurt, is bloedonderzoek ter uitsluiting van malaria tropica noodzakelijk.

Hoe moet de noodbehandeling worden gebruikt?

O   U krijgt het antimalariamiddel Malarone™ mee.
      Dit is het een effectieve en veilige behandeling.

Doseringsschema:

Volwassene

1x daags 4 tabletten gedurende 3 dagen

Kind 31-40 kg

1x daags 3 tabletten gedurende 3 dagen

Kind 21-30 kg

1x daags 2 tabletten gedurende 3 dagen

Kind 11-20 kg

1x daags 1 tabletten gedurende 3 dagen

• De tabletten moeten met een vetrijke maaltijd worden ingenomen. De toediening moet herhaald worden wanneer u binnen 1 uur na inname gebraakt heeft.

Waar moet u op letten als u de noodbehandeling gaat slikken?

 • Zwangere vrouwen, personen met een ernstige nierfunctiestoornis en kinderen onder de 11 kg mogen geen Malarone™ innemen. Zij krijgen kinine eventueel gecombineerd met clindamycine gedurende 7 dagen.
 • U mag tijdens de noodbehandeling stoppen met de pillen die u gebruikt ter preventie van malaria. Twaalf uur na de laatste dosis van de noodbehandeling gaat u hier weer mee verder.
 • In het algemeen wordt Malarone™ goed verdragen, maagdarmklachten komen voor

O    U krijgt het antimalariamiddel Riamet™ mee.
       Dit is het een effectieve en veilige behandeling.

Doseringsschema:

Volwassene

4 tabletten op 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur

Kind ≥35 kg

4 tabletten op 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur

Kind 25-34 kg

3 tabletten op 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur

Kind 15-24 kg

2 tabletten op 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur

Kind 5-14 kg

1 tablet op 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur

• De tabletten moeten met een vetrijke maaltijd worden ingenomen. De toediening moet herhaald worden wanneer u binnen 1 uur na inname gebraakt heeft.

Waar moet u op letten als u de noodbehandeling gaat slikken?

 • Zwangere vrouwen, personen met een ernstige nierfunctiestoornis en kinderen onder de 5 kg mogen geen Riamet™ innemen. Zij krijgen kinine eventueel gecombineerd met clindamycine gedurende 7 dagen.
 • U mag geen geneesmiddelen innemen die een invloed hebben op het hart (zie bijsluiter).
 • U mag tijdens de noodbehandeling niet stoppen met Malarone™.
 • U mag tijdens de noodbehandeling wel stoppen met Lariam™. Twaalf uur na de laatste dosis van de noodbehandeling gaat u hier weer mee verder.

Wat zijn de bijwerkingen van de noodbehandeling?

In het algemeen wordt Riamet™ goed verdragen. Soms treedt een jeukende huiduitslag op.

Contact

Vaccinatiepolikliniek
B2-P kamer 30, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
Adviezen en vaccinaties in verband met reizen naar de (sub)tropen
Afspraken (071) 526 36 36
09.30 - 11.30 uur (maandag t/m vrijdag)

Spreekuur (op afspraak)
09.00 - 16.00 uur (maandag en vrijdag)

Polikliniek voor tropische ziekten
Diagnostiek en behandeling van import- en tropische ziekten
(Uitsluitend op verwijzing huisarts of specialist)
Afspraken (071) 526 35 88
Spreekuur vrijdag 08.30 - 12.00 op afspraak
Spoedspreekuur iedere werkdag op afspraak


februari 2010