Intracutane allergietesten

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en)  Huidziekten

Onlangs hebt u op de polikliniek Huidziekten een allergologisch onderzoek gehad omdat er mogelijk sprake is van een geneesmiddelenallergie. Er was nog onvoldoende bewijs om een allergie aan te tonen dan wel uit te sluiten. Om die reden doen wij nog aanvullend onderzoek middels intracutane testen. Hieronder beschrijven we wat intracutane testen inhouden.

Doel en duur

Het doel van intracutane testen is om na te gaan of u allergisch bent voor geneesmiddelen. De duur van het onderzoek varieert van 30 minuten tot 3 uur. Dit is afhankelijk van de mate waarop uw huid reageert op de test.

Voorbereiding

Het is noodzakelijk dat u voor het allergieonderzoek onderstaande medicijnen niet meer inneemt. Deze medicijnen beïnvloeden het resultaat van het onderzoek. Verder verzoeken wij u, als u hormoonzalf gebruikt, deze een week van tevoren niet meer op uw armen te smeren. Wilt u op de dag van het onderzoek geen bodylotion of crème gebruiken op uw armen. 

Ten minste 3 dagen van te voren stoppen met

Merknaam

Stofnaam

Aerius

Desloratidine

Allerfre

Loratidine

Axid

Nizatidine

Azaron

Tripelennamine

Cinnipirine

Cinnarazine

Claritine

Loratidine

Cyclokapron

Tranexaminzuur

Doxergan

Oxomemazine

Fenestil

Dimentindeen

Incidal

Mebhydroline

Kestine

Ebastine

Mircol

Mequitazine

Mizollen

Mizolastine

Naxidine

Nizatidine

Nedeltran

Alimemazine

Pepcidin

Famotidine

Periactin

Cyproheptadine

Phenergan

Promethazine

Reactine Roxit

Roxatidine

Semprex

Acrivastine

Sibelium

Flunarizine

Suprimal

Meclozine

Tagamet

Cimetidine

Tavegil

Clemastine

Telfast

Fexofenadine

Tinset

Oxatomide

Triludan

Terfenadine

Xyzal

Levocetirizine

Zaditen

Ketotifen

Zantac

Raniditine

Zyrtec

Cetirizine

Ten minste 10 dagen van te voren stoppen met

Merknaam

Stofnaam

Atarax

Hydroxyzine

Polaramine

Dexchloorfeniraminewaterstof-maleaat

Vesparax

Combinatie preparaat van hydroxyzine, brallobarbital en secobarbital

Prednison mag worden doorgebruikt tot 25 mg per dag (liever tot 10 mg per dag). Indien u antidepressiva gebruikt (ook in lage dosering) kunnen de testen beïnvloed worden. Bespreek dit met de allergiearts.Bij zwangerschap voeren wij geen intracutane testen uit. Indien er onverhoopt niet naar gevraagd is, wilt u dan zelf aangeven als er sprake is van zwangerschap!

Het onderzoek

Bij de intracutane testen wordt steeds met een klein injectienaald een kleine hoeveelheid vloeistof (0.03 ml) in de huid gespoten, dit gebeurt meestal aan de binnenzijde van uw onder- en/of bovenarm. Er zal een klein bultje zichtbaar zijn.Er wordt altijd eerst een negatieve controle en positieve controle geprikt. Op de negatieve controle hoort u geen reactie te krijgen. Op de positieve controle ontstaat vaak een rood en jeukende bultje. Dit hoort dus, en geeft aan dat uw huid in staat is een reactie te vertonen op de te testen middelen indien er sprake is van een allergie.Hierna wordt de te testen stof, sterk verdund, met een injectienaaldje in de huid gespoten. Na 15 tot 20 minuten wordt gekeken of de huid hierop reageert. Zo niet, dan wordt er een iets hogere concentratie ingespoten en weer 15 tot 20 minuten gewacht. Zonodig wordt dit nog enkele  keren herhaald.

Vervolg

Afhankelijk van de mate van de huidreactie op de getestte stof wordt de verdere gang van zaken bepaald door de arts.

Bij verhindering

Indien u verhinderd bent om op de afspraak te komen, laat u dit dan tijdig - maar minimaal 24 uur tevoren - weten. De voorbereiding en de uitvoering van de test vragen veel tijd en inspanning van ons. Wij helpen dan graag een andere patiënt in uw plaats.

Vragen

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek Huidziekten en vragen naar de allergiearts. Telefoonnummer 071-526 26 30

November 2018