Opgenomen op de IC met (een verdenking op) COVID-19: informatie voor familie en naasten

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Intensive care 

Uw dierbare is zo ziek dat hij/zij op de Intensive Care-afdeling (IC) van het LUMC is opgenomen. Met alle nieuws in de media over het nieuwe coronavirus, kunnen we ons voorstellen dat u veel zorgen en vragen heeft. In deze brief geven we u uitleg over de medische en verpleegkundige zorg voor uw naaste en het belang van beschermende maatregelen voor onze medewerkers.

Uitleg COVID-19-infectie

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken, wat staat voor Corona Virus Disease - 2019. Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

Een COVID-19-infectie lijkt op een ernstige griep; symptomen zijn onder meer koorts, keelpijn, hoesten en/of spierpijn. Sommige mensen lopen meer risico om ernstig ziek te worden dan anderen, zoals  ouderen, mensen met een verminderde afweer of mensen met chronische ziekten zoals diabetes mellitus en COPD.

Opname en behandeling op de Intensive Care-afdeling

Als een patiënt ernstig ziek wordt kan behandeling op de Intensive Care (IC) nodig zijn. Met name de longfunctie kan door het virus dusdanig worden aangetast dat de patiënt extra zuurstof of zelfs mechanische beademing nodig heeft om voldoende zuurstof binnen te krijgen. Om de longen maximaal te helpen ademen, worden beademde patiënten vaak op de buik gedraaid. Hiervoor wordt de patiënt eerst diep in slaap gebracht.

Een infectie met COVID-19 kan zo ernstig zijn dat ook andere lichaamsfuncties afnemen. Dit betekent dat de patiënt extra medicijnen krijgt ter ondersteuning van bij voorbeeld het hart en de bloeddruk, of nierfunctievervangende therapie (nierdialyse). De conditie van de patiënt voordat deze ziek werd heeft invloed op het verdere beloop van de ziekte.

Om een beeld te geven van de zorg voor uw naaste, vertellen onze zorgverleners over de dagelijkse gang van zaken op de IC in het filmpje hieronder.

Beschermende maatregelen

Om risico op besmetting van patiënten en medewerkers met het nieuwe coronavirus te voorkomen heeft het LUMC besloten dat bezoek helaas niet is toegestaan bij patiënten met een COVID-19-infectie. De maatregel geldt ook op de Intensive Care. We realiseren ons dat dit besluit heel ingrijpend kan zijn voor u als familie of naaste.

Het risico op besmetting door een patiënt met een COVID-19-infectie is hoog bij nabij contact, zoals in de thuissituatie wanneer patiënt last had van hoesten. Als door middel van een test aangetoond is dat de patiënt een COVID-19-infectie heeft, is de kans groot dat gezinsleden in hetzelfde huis ook besmet zijn. Ook al hebben zij zelf geen ziekteverschijnselen.

Het besmettingsrisico voor medewerkers van het LUMC is niet alleen verhoogd door nauw contact met patiënten met een COVID-19-infectie, maar ook als zij contact hebben met familieleden van deze patiënten. Als zorgmedewerkers besmet raken met het nieuwe coronavirus, mogen zij niet in de zorg werken om verdere besmetting van collega’s en patiënten te voorkomen. Tekort aan zorgmedewerkers betekent tekort aan benodigde zorg voor het groeiend aantal patiënten dat intensieve zorg nodig heeft. Om dit te voorkomen, is bezoek helaas niet toegestaan. Uiteraard doen we er alles aan om naasten op andere manieren op de hoogte te houden.

Hoe krijg ik informatie van het medisch team als ik niet op de IC mag komen?

Bij opname
Zodra de patiënt is opgenomen op de IC en gestabiliseerd is, zal de arts u als contactpersoon bellen. Belangrijk is om uw telefoonnummer en e-mailadres bij ons kenbaar te maken. We nemen contact met u op als alle eerst noodzakelijke handelingen bij de patiënt gebeurd zijn. Hierdoor kan er enige tijd overheen gaan voordat wij u contact met u opnemen.

We vragen om één persoon als contactpersoon op te laten treden om de communicatie zo helder mogelijk te houden.

Vervolggesprek
De volgende dag belt een IC-arts u over de huidige toestand van de patiënt en om telefonische vervolggesprekken te plannen.

Dagelijks telefonisch contact

 1. We nemen iedere dag op vaste tijden met u per telefoon contact op. De verpleegkundige belt u 's morgens tussen 9 en 11 uur en 's avonds tussen 20 en 22 uur. Indien u, als eerste contactpersoon, op deze tijden niet gebeld bent, mag u bellen naar de afdeling. De telefoonnummers staan onderaan deze brief.
 2. Er zijn 4 verpleegvloeren op de IC: unit 1 & 2, unit 3 & 4, unit 5 en unit 7. Vraag bij het eerste gesprek op welke unit uw naaste is opgenomen, zodat u zo nodig direct naar het goede nummer belt. Let wel: u wordt dus in principe 2 keer per dag door ons gebeld.
 3. In de avond en nacht zijn de units minder goed bereikbaar omdat de medewerkers veel aan het bed bij de patiënt staan.

We vragen uw begrip hiervoor.

Videogesprek
We kunnen ook met u communiceren via een videogesprek. Hiervoor heeft u wel een smartphone, tablet of computer/laptop met webcam nodig. We kunnen u op de afgesproken tijden uitnodigen voor een videogesprek.

Hoe kan ik met mijn dierbare communiceren als ik niet op de IC mag komen?

Als de patiënt beademd wordt kan hij/zij doorgaans niet met u communiceren. Dit kan zijn door uitputting en extreme zwakte van de patiënt en/of de slaapmedicatie die wij geven om de mechanische beademing mogelijk te maken. Als er sprake is van voldoende herstel kunnen we u door middel van een videoverbinding via een tablet laten communiceren met uw naaste.

Hoe kunnen wij uw dierbare leren kennen?

Graag willen wij uw familielid die bij ons opgenomen is een beetje leren kennen. We zouden het heel fijn vinden als u bijvoorbeeld een foto kunt sturen en wat dingen over uw naaste kan vertellen, zoals gezinssituatie, hobby's, werk, favoriete muziek of vakantieland, werk of andere kenmerkende zaken. U kunt deze informatie en foto’s uploaden in het formulier 'Leer mij kennen'. Wij zullen deze informatie afdrukken en bij de patiënt op de kamer hangen, zodat uw naaste ook voor ons een ‘gezicht’ krijgt.

Wat als de ernst van de ziekte toeneemt?

Afhankelijk van de lichamelijke conditie en bijkomende aandoeningen is de kans op overlijden verhoogd aanwezig. Per dag bekijken we de respons van de patiënt op de behandeling en beoordelen we hoe we de behandeling kunnen optimaliseren.

Als ondanks maximale Intensive Care-behandeling de ernst van de ziekte toeneemt, dan is de kans op overlijden aanwezig. Houd hier rekening mee en bereid u zich daarop voor. Wij doen ons uiterste best u in die fase zo goed mogelijk te begeleiden. Mocht het overlijden realiteit worden, dan geven we in die fase ruimte om afscheid te nemen en kunnen 2 familieleden bij de patiënt zijn. Eventueel mogen maximaal 2 andere bezoekers in de wachtruimte blijven om u buiten de Intensive Care te ondersteunen. Zo u wenst kunt u ondersteuning krijgen door de dienst geestelijke verzorging.

Psychosociale ondersteuning

Binnen 24 uur na opname kan iemand van maatschappelijk werk of dienst geestelijke verzorging contact met u opnemen om psychosociale ondersteuning aan te bieden. Of u kunt zelf contact met hen opnemen, zie telefoonnummers onderaan de folder.

Zorg na de IC

Als de patiënt zodanig hersteld is dat zorg op de IC niet meer nodig is, wordt de patiënt overgeplaatst naar een andere afdeling om verder te herstellen. U ontvangt hierover een brochure met informatie over de mogelijke gevolgen van een (langdurige) Intensive Care-opname.

Mocht deze brochure bij overplaatsing niet meegegeven zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de Intensive Care. Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met de nazorgverpleegkundigen. Het telefoonnummer vindt u onderaan. Corona vraagt veel van onze aandacht. Het kan zijn dat we u op een later, rustiger moment moeten terugbellen. We vragen hiervoor uw begrip.

Belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen 

 • Intensive Care unit 1 & 2: 071-526 23 46
 • Intensive Care unit 3 & 4: 071-526 26 23
 • Intensive Care unit 5: 071-526 45 36
 • Intensive Care unit 7: 071-526 16 77
 • Foto’s en aanvullende patiëntinformatie: ic@lumc.nl
 • Dienst geestelijke verzorging: 071-529 95 67
 • Maatschappelijk werk: 071-529 95 92
 • Dienst pedagogisch medewerker (voor advies hoe u uw (jonge) kind kunt begeleiden in deze spannende situatie): 071- 526 38 64
 • Nazorgverpleegkundigen: 071-526 23 46 / nazorgic@lumc.nl
April 2020