Gastroscopie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Maag-, darm- en leverziekten.

Binnenkort zult u een onderzoek van de slokdarm en de maag ondergaan. In deze folder wordt het doel van het onderzoek uitgelegd. Bovendien wordt verteld wat u voorafgaande aan het onderzoek moet doen en laten en hoe u zelf het beste aan het onderzoek kunt meewerken.

Het onderzoek wordt poliklinisch gedaan op de endoscopie-afdeling, route 164, 4e etage, zone C4-S, balie 119.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is met een endoscoop de oorzaak van uw klachten op te sporen. Als het vermoeden van de arts juist is dat u afwijkingen heeft in de slokdarm, maag of twaalfvingerige darm, dan kan eventueel een behandeling volgen.


Voorbereiding

Het onderzoek kan alleen goed uitgevoerd worden wanneer uw slokdarm en maag leeg zijn. Als het onderzoek 's ochtends plaatsvindt dan mag u de avond voorafgaande aan de dag van het onderzoek vanaf 24.00 uur niets mee eten en drinken.

Als het onderzoek 's middags vanaf 13.30 uur is ingepland, mag u tot 7.30 uur ’s ochtends een beschuitje of cracker met een kopje thee gebruiken. Daarna mag u niets meer eten en drinken. Sieraden of andere kostbaarheden kunnen kwijtraken, u kunt ze daarom beter thuis laten.

Antistolling

Indien u een bloedverdunner gebruikt (bv ascal, Plavix of de nieuwe antistollingsmiddelen) dient u dit te melden aan uw arts. Deze zal dan bepalen of de bloedverdunner tijdelijk gestopt kan worden. Indien u een bloedverdunner gebruikt die wordt gedoseerd door de trombosedienst (zoals bv fenprocoumon (Marcoumar®) of acenocoumarol, dient de dosering hiervan aangepast te worden door de trombosedienst. 

Zodra de datum bekend is, dient u contact op te nemen met de trombosedienst. Op de dag van de gastroscopie is een INR bepaling noodzakelijk.


Het onderzoek

Nadat u zich heeft gemeld op de endoscopie-afdeling brengt de verpleegkundige u naar de onderzoekkamer. U krijgt een slokje anti-foam ter vermindering van schuimvorming in de maag.Aangezien het onderzoek met een flexibele slang (endoscoop) met een doorsnede van ongeveer 1 cm gebeurt, zal uw keel verdoofd worden met een wat bittere vloeistof. Hierdoor voelt u minder van de endoscoop in uw keel. Indien u een kunstgebit heeft, zult u dit tijdens het onderzoek uit moeten doen.

Bent u nog in het bezit van uw eigen tanden, dan krijgt u tijdens het onderzoek een bijtring in de mond. Dit om te voorkomen dat u op de endoscoop bijt en ter bescherming van uw tanden.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde. De arts legt de slang achter op uw tong en u wordt gevraagd goed te slikken. Het inbrengen van de slang en de aanwezigheid ervan in uw keel bemoeilijken het ademhalen niet.

Wanneer er wat slijm in uw mond komt, kunt u dit gewoon uit uw mond laten lopen op het beschermmatje dat onder uw hoofd ligt. Bovendien kan de verpleegkundige ook tijdens het onderzoek het slijm wegzuigen. De arts zal tijdens het onderzoek wat lucht inblazen. Dit kan voor korte tijd bij u een wat vol gevoel in de maagstreek geven.

Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek probeert te ontspannen. Het beste is om gewoon goed door te zuchten. Tijdens het onderzoek zal de verpleegkundige u hierover aanwijzingen geven.

De arts kan eventueel met behulp van een klein tangetje wat weefsel van de binnenzijde van de maag 'afkrabben'. Dit heet een biopsie. U voelt hier niets van. Dit weefsel wordt dan nader onderzocht onder de microscoop in een laboratorium. U krijgt de uitslag later bij uw vervolgafspraak.

Hoewel het onderzoek in principe veilig en weinig belastend is, kan zich soms een complicatie voordoen. Bijvoorbeeld een bloeding of perforatie. In een dergelijk geval kan snel operatief ingrijpen nodig zijn.


Het onderzoek met sedatie 

Soms kan het nodig zijn u een kalmerend middel toe te dienen. In dat geval wordt er een infuusnaald bij u ingebracht. In verband met deze voorbereidingen voor het onderzoek , moet u een half uur eerder komen.

Van de sedatie kunt u slaperig worden en zult u van het onderzoek minder merken. Het is echter geen algehele narcose, maar een ontspanningsmiddel.

U blijft dan na het onderzoek nog ongeveer een half uur tot drie kwartier ter observatie in het ziekenhuis. U moet in dat geval door iemand opgehaald worden van de uitslaapkamer, C4-S 119, route 164. U mag niet zelfstandig naar huis. Gedurende de gehele dag mag u geen motorvoertuig besturen.


Tot slot

Na het onderzoek mag u ongeveer een half uur niet eten of drinken, omdat u zich zou kunnen verslikken als gevolg van uw verdoofde keel.
Als u geen sedatie hebt gekregen, mag u direct naar huis. Als u opgenomen bent in het ziekenhuis, gaat u direct terug naar de afdeling. Als u sedatie hebt gekregen moet u nog ongeveer 30 tot 45 minuten blijven.

Met eventuele vragen kunt u, op werkdagen terecht op de endoscopie-afdeling van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten. Telefoonnummer 071 – 5263557.


December 2017