Epicondytis lateralis (tenniselleboog)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde

Deze folder geeft u globale informatie over een tenniselleboog en de operatie daarvan zoals die in het LUMC wordt uitgevoerd. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

Algemene informatie rondom een operatie

Als u een operatie moet ondergaan, is het van belang dat u het daarmee eens bent. Bespreek daarom vóór de operatie al uw vragen en zorgen met uw arts.
Vaak zal u gevraagd worden of u de gang van zaken rond de operatie voldoende hebt begrepen. U moet zich dan afvragen of de voorlichting die u over de operatie hebt gekregen, voor u voldoende is geweest. Pas dan kunt u achter de beslissing staan en uw toestemming voor de operatie geven.

Niet iedereen zal alle specifieke details over de procedure rond de operatie willen weten. Toch is het verstandig wanneer u goed geïnformeerd bent. Na een gesprek met uw arts zou u eigenlijk een antwoord moeten weten op vragen als:

 • Wat zijn de beweegredenen van mijn arts om bij mij een operatie voor te stellen?
 • Zijn er eventueel andere behandelingsmogelijkheden?
 • Wat wordt er bij de operatie gedaan?
 • Wat zijn de complicaties van de operatie?
 • Welk resultaat mag ik van de operatie verwachten?
 • Is ziekenhuisopname noodzakelijk en zo ja: hoe lang kan de opname duren?
 • Wat staat mij te wachten in de herstelfase na de operatie?

Veel van deze vragen zullen al spontaan door uw arts tijdens de voorlichting over de operatie beantwoord zijn. Het is daarbij goed u te realiseren dat geen enkele arts het resultaat van een operatie volledig kan garanderen. Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen. Zo is elke operatie weer anders, afhankelijk van omstandigheden en reacties van elke individuele patiënt. Uw arts zal u een redelijk beeld kunnen geven van wat u van de operatie mag verwachten.

Wat is een tenniselleboog?

Een tenniselleboog is een veel voorkomende aandoening. Het heeft niets met tennissen te maken. Een tennisarm of tenniselleboog is een reactieve ontsteking aan de buitenkant van uw elleboog, om precies te zijn: aan de aanhechtingen van de pees aan het bot.
Een reactieve ontsteking is een ontsteking die optreedt als reactie op bijvoorbeeld irritatie.

Verschijnselen en klachten

Een tennisarm geeft aanleiding tot pijnklachten aan de buitenzijde van de elleboog, soms uitstralen naar de onderarm. De pijnklachten treden op wanneer de strekspieren van de pols en hand moeten worden aangespannen, bijvoorbeeld als u iets wilt pakken. Wanneer er aan de buitenzijde van de elleboog wordt gedrukt, doet het ook pijn. Dit komt doordat de oorsprong van de strekspieren van de pols en hand aan de buitenzijde van de elleboog zit.

Oorzaken

Waarom een tenniselleboog ontstaat is niet duidelijk. Het zou kunnen zijn, dat de spieren die gebruikt worden bij het strekken van de arm te zeer gespannen of overbelast zijn geraakt.

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Er zijn vele behandelingsmogelijkheden:

 • De eenvoudigste behandeling is rust. Eventueel kan uw elleboog worden ondersteund met een gipsverband.
 • Een andere mogelijkheid is een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut kan met bepaalde apparatuur en handelingen de irritatie dempen en wellicht de spieren wat ontspannen.
 • Het inspuiten van het gebied met een ontstekingsremmer (corticosteroïden) en een verdovingsvloeistof kan de irritatie doen verminderen. 
 • Tenslotte is er een operatie mogelijk. Operatieve behandeling wordt uitsluitend gereserveerd voor die patiënten, die hardnekkige klachten hebben en die niet reageren op andere vormen van behandeling. De operatieve behandeling wordt in deze folder verder toegelicht. U dient zich te realiseren, dat het resultaat van de operatie niet met zekerheid te voorspellen is. Helaas houden sommige patiënten na een correct uitgevoerde operatie, toch klachten van de elleboog.

Het is niet te zeggen welke behandelingsmogelijkheid duidelijk beter of slechter is. Een bepaalde methode heeft bij de ene patiënt wel en bij een andere patiënt geen resultaat.
Uw arts zal in overleg met u een behandelingsplan opstellen. Wel kan gesteld worden, dat operatieve behandeling nooit de eerste keuze van behandeling is. Als er besloten wordt tot operatie, zal dit over het algemeen in dagbehandeling plaats vinden. Wat dit betekent, staat aan het einde van deze folder uitgelegd.

Voorbereiding op de operatie

In de folder anesthesie leest u nog enkele zaken die u ter voorbereiding op de operatie moet doen of laten. Hierbij wordt gedoeld op het eventueel nuchter zijn voor operatie en de verwijdering van make-up. De anesthesioloog neemt dit met u door tijdens uw bezoek op de polikliniek.
Het is van belang dat u de arm waaraan u geopereerd wordt, thuis goed wast. Uw nagels moeten kort en schoon zijn om infectie te voorkomen Indien u nagellak draagt, dient u dit te verwijderen.
Omdat er na de operatie een verband wordt aangelegd, is het verstandig kleding te dragen met wijde mouwen.

De anesthesie

Met anesthesie wordt bedoeld: de wijze waarop u of de te opereren plaats verdoofd wordt tijdens de operatie. 
Om de operatie aan uw arm uit te kunnen voeren, wordt verdoving toegepast. Hierbij kan gekozen worden voor regionale anesthesie van uw arm of voor algehele anesthesie, waarbij u geheel verdoofd bent. De anesthesist zal dit met u bespreken.

De operatie

Tijdens de operatie wordt de aanhechting van de spieren op de buitenzijde van de elleboog voor een deel losgemaakt. Op die wijze wordt de irritatie opgeheven. Deze operatie duurt gemiddeld drie kwartier tot een uur. Na de operatie wordt de wond gehecht en wordt een verband aangebracht.

Na de operatie

Als de operatie heeft plaatsgevonden, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Daar blijft u dan enkele uren. U wordt uiterlijk om 17.00 uur uit het ziekenhuis ontslagen. 
Het is mogelijk dat uw toestand onverwachts zodanig is, dat het niet verantwoord is u uit het ziekenhuis te laten vertrekken. De dagbehandeling wordt dan omgezet in een gewone opname. Dat betekent dat u toch één of meerdere dagen in het ziekenhuis moet blijven.

Het kan zijn, dat u na de operatie pijn heeft. Met een pijnstiller (bijvoorbeeld paracetamol) is dat te bestrijden. 
Na de operatie kunt u het beste gedurende 24 uur rust houden met uw arm. Daarna kunt u bewegen op geleide van de pijn. U kunt het verband na 24 uur verwijderen en vervangen door een pleister op de hechtingen. Dit om te voorkomen dat de hechtingen aan uw kleding blijven haken. De hechtingen worden een week na de operatie verwijderd op de polikliniek.

De dag na de operatie mag u gewoon douchen. Daarna kunt u de wond goed drogen.

Mogelijke complicaties

Zoals voor alle operaties geldt, is ook de operatie van een tenniselleboog niet vrij van de kans op complicaties. Nabloedingen of infectie treden zelden op. Een infectie is te herkennen aan het rood en dik worden van de omgeving van de wond, aan pijn bij de wond en/of aan koorts. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met het ziekenhuis (071-526 9111) en vragen naar het Centrum Eerste Hulp.

Dagbehandeling

Bij dagbehandeling wordt u gedurende minimaal drie uur opgenomen op een verpleegafdeling van het LUMC. Gedurende deze periode wordt de operatie uitgevoerd en wordt ook, indien nodig, (laboratorium)onderzoek gedaan.

U wordt schriftelijk of telefonisch opgeroepen voor de dagbehandeling. U zult hierbij geïnformeerd worden over de plaats, de dag en het tijdstip waarop u zich moet melden. Dit tijdstip zal meestal liggen tussen 06.30 uur en 08.30 uur.

Wat neemt u mee in geval van dagbehandeling?

Hieronder vindt u een lijstje van zaken die u in ieder geval mee moet nemen:\

 • bewijs van inschrijving in het ziekenfonds of ziektekostenverzekering
 • de inschrijfkaart van het LUMC
 • nachtkleding, pantoffels of slippers
 • toiletartikelen
 • thuis gebruikte medicijnen (in de originele verpakking)
 • een eventueel dieetvoorschrift

Het is aan te raden gemakkelijke, ruim zittende kleding aan te hebben op de dag van opname. Strakke kleding kan ongemakkelijk zijn in geval van een wond en eventueel verband.

Inschrijven

Voor een dagbehandeling dient u zich in te schrijven in het ziekenhuis op de verpleegafdeling.

Opname op de verpleegafdeling

Nadat u zich op de verpleegafdeling gemeld heeft, zal een verpleegkundige u een bed wijzen, u voorbereiden op de operatie en u nog enige vragen stellen. 
U krijgt een polsbandje om waarop uw naam, geboortedatum en de naam van de afdeling vermeld staan. Dit polsbandje moet u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis dragen, zodat onder alle omstandigheden duidelijk is wie u bent.

Nadat de operatie heeft plaatsgevonden wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Daar blijft u dan enkele uren.
Het is mogelijk dat uw toestand onverwacht zodanig is, dat het niet verantwoord is u uit het ziekenhuis te laten vertrekken. De dagbehandeling wordt dan omgezet in een gewone opname. Dat betekent dat u toch één of meerdere dagen in het ziekenhuis moet blijven. 

Vertrek uit het ziekenhuis na dagbehandeling

Bij ontslag uit het ziekenhuis bestaat de kans dat u lichamelijk nog niet helemaal fit bent. Wij raden u daarom aan niet alleen naar huis te gaan of zelf een auto te besturen.


mei 2004