Echo-Endo

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en)  Maag-, darm- en leverziekten

Binnenkort zult u een Endo-Echo ondergaan. In deze folder wordt het doel van het onderzoek uitgelegd. Bovendien wordt verteld wat u voorafgaande aan het onderzoek moet doen en laten en hoe u zelf het beste aan het onderzoek kunt meewerken. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, is het van belang dit ruim voor het onderzoek aan uw behandelend arts te melden.

Doel van het onderzoek

Door een endoscoop met aan het uiteinde een echoapparaatje kunnen met behulp van geluidsgolven de wand en omliggende weefsels van slokdarm, maag, twaalfvingerige darm en/of alvleesklier of de endeldarmnauwkeurig bekeken worden.

Eventueel kan tijdens dit onderzoek weefsel of cellen (biopsie of punctie) voor nader onderzoek worden afgenomen.

Echo-Endo slokdarm/maag/duodenum en/of pancreas 


Voorbereiding

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats. Soms wordt u een dag opgenomen op de Kort Verblijfafdeling. Dit is afhankelijk of er een punctie plaats gaat vinden.

U krijgt tijdens het onderzoek een kalmerend middel en eventueel pijnstilling toegediend. Hierdoor wordt u slaperig en zult u minder van het onderzoek merken. Dit ondanks het feit dat het geen algehele narcose is.     

De dag voor onderzoek mag u vanaf 24.00 uur niet meer eten of drinken.

Antistolling

Geneesmiddelen die de stolbaarheid van het bloed beïnvloeden, bloedverdunners zoals fenprocoumon (Marcoumar®), Sintrommitis (Sintrom®), Ascal, Plavix® of de nieuwe antistollingsmiddelen, kunnen het risico op een bloeding bij het onderzoek vergroten.

Indien u een bloedverdunner gebruikt, dient u dit te melden aan uw arts. Deze zal dan bepalen of de bloedverdunner tijdelijk gestopt kan worden. Indien u een bloedverdunner gebruikt die wordt gedoseerd door de trombosedienst, dient de dosering hiervan te worden aangepast door de trombosedienst.

Zodra de datum van het onderzoek bekend is, dient u contact op te nemen met de trombosedienst, zodat de dosering tijdig kan worden aangepast. Op de dag van het onderzoek is een INR bepaling noodzakelijk.

Dag van onderzoek

U komt een half uur vóór het onderzoek naar de endoscopieafdeling Maag-Darm-Leverziekten, 4e etage, route 164, balie 119.

U krijgt een infuusnaald en wordt op een bed gelegd. U krijgt een bloeddrukband voor de bloeddrukmeting en een ‘knijper’ om uw vinger om de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed te kunnen meten.

Het onderzoek

Voorafgaande het onderzoek worden door de arts of verpleegkundige herhaald enkele vragen gesteld.

Dit noemen we de time-out-procedure. Dit vindt plaats vanwege patiëntveiligheid.

U krijgt van de verpleegkundige een keelspray, waardoor uw keel verdoofd wordt. Hierdoor voelt u minder van de endoscoop in uw keel. Indien u een kunstgebit heeft, zult u dit tijdens het onderzoek uit moeten doen. Bent u in het bezit van eigen tanden, dan krijgt u een bijtring in uw mond tijdens het onderzoek. Dit om te voorkomen dat u op de endoscoop bijt.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij. U krijgt het slaapmiddel en eventueel pijnstillers via het infuusnaald toegediend.

Het onderzoek gebeurt met een buigzame, flexibele slang met aan het uiteinde een echokop.

De arts legt de endoscoop achter op uw tong en u wordt gevraagd goed te slikken. Het inbrengen dan de endoscoop en de aanwezigheid ervan in uw keel bemoeilijkt het ademhalen niet.

Wanneer er wat slijm in uw mond komt, kunt u dit gewoon uit uw mond laten lopen op het beschermmatje dat onder uw hoofd ligt. Bovendien kan de verpleegkundige dit slijm ook weg zuigen met een dun slangetje.

De arts zal tijdens het onderzoek wat lucht inblazen. Dit kan voor korte tijd bij u een wat vol gevoel geven in de buik. Mocht u een boer of een wind laten tijdens het onderzoek, dan is dat heel gewoon. Het zal u alleen maar opluchten.  

Het opschuiven van de endoscoop kan ongemakkelijk en heel soms pijnlijk zijn, hiervoor krijgt u pijnstilling toegediend.

Soms zal er een punctie of biopsie plaatsvinden. Dit voelt u niet als pijnlijk.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na het onderzoek

  • U wordt weer naar de uitslaapruimte gebracht. Na ongeveer 30 minuten mag u weer naar huis.
  • U mag ongeveer 30 minuten na het onderzoek weer wat drinken en eten.
  • Vanwege het rustgevende middel mag u 12 uur lang niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen of ingewikkelde handelingen verrichten. U mag niet zelfstandig naar huis, maar moet opgehaald worden op de endoscopieafdeling of Kort Verblijf. Indien u niet kunt worden opgehaald, kunt u geen ‘roesje’ krijgen.
  • Van de scopiearts krijgt u een voorlopige uitslag, van uw behandelend arts krijgt u de definitieve uitslag. Deze definitieve uitslag kan soms 3 tot 5 werkdagen op zich laten wachten als er weefsel voor aanvullend onderzoek is opgestuurd.

Echo-Endo endeldarm

Voorbereiding

U komt een half uur vóór het onderzoek naar de endoscopieafdeling Maag-Darm-Leverziekten, 4e etage, route 164, balie 119. 

U krijgt eerst een clysma om het laatste stukje van de darm schoon te krijgen.

U hoeft niet nuchter te zijn, behalve wanneer het onderzoek onder sedatie plaatsvindt. Zie ‘na onderzoek’ hierboven.

Het onderzoek

Voorafgaande het onderzoek worden door de arts of verpleegkundige herhaald enkele vragen gesteld. Dit noemen we de time-out-procedure. Dit vindt plaats vanwege patiëntveiligheid.

De arts brengt de echoscoop in via de anus. Aangezien de scoop maar een klein stukje naar binnen wordt gebracht, zult u hier weinig hinder van ondervinden.

Er wordt dan ook geen slaapmiddel of pijnstilling voor dit onderzoek gegeven.

Het onderzoek duurt maximaal 30 minuten.

Na het onderzoek:
  • Na een Echo-Endo van de endeldarm zonder sedatie mag u direct naar huis.
  • Van de scopiearts krijgt u een voorlopige uitslag, van uw behandelend arts krijgt u de definitieve uitslag. Deze definitieve uitslag kan soms 3 tot 5 werkdagen op zich laten wachten als er weefsel voor aanvullend onderzoek is opgestuurd.

Tot slot

Hebt u nog vragen, dan kunt u terecht tijdens kantooruren bij de endoscopieafdeling, telefoonnummer 071 – 526 35 57.


Augustus 2016