Diagnostische dagopname

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- neus- oorheelkunde

Er is een kwaadaardige tumor bij u geconstateerd in het gebied van de keel-, neus- en oorheelkunde. Of er is een verdenking op het bestaan ervan. U komt daarom voor een diagnostische dagopname naar het LUMC. In deze folder krijgt u uitleg over de gang van zaken rondom een diagnostische dagopname. 

Wat is een diagnostische dagopname?

Voor het bepalen van de best mogelijke behandeling is het belangrijk dat we u goed onderzoeken. U komt daarvoor naar de diagnostische dagopname in het LUMC. Een dagopname betekent dat u dezelfde dag weer naar huis kunt.

Hoe bereidt u zich voor op de diagnostische dagopname

Hoe u zich het best kunt voorbereiden op de diagnostische opname hangt af van de onderzoeken die gedaan zullen worden. Lees daarom deze folder van te voren goed door. Bij vragen kunt u terecht bij de verpleegkundig consulent. Zie contactgegevens onder aan de folder.

Dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

Op de dag van opname verwachten we u op afdeling KVVL. U krijgt een brief me daarin datum, tijd, routenummer en verdere informatie over uw afspraak. De gastvrouwen/-mannen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg.

Welke onderzoeken vinden plaats

De meeste onderzoeken vinden plaats op één dag. Tijdens het eerste bezoek maken we meestal een longfoto (thoraxfoto). Ook gaat u naar de anesthesiepoli voor de eerste intake en nemen we bloed af. Als u in aanmerking komt voor een PET-scan, wordt deze op een andere dag gemaakt. 

Omdat niet elke patiënt hetzelfde is, zullen niet alle onderzoeken bij alle patiënten nodig zijn. Soms zijn in een ander ziekenhuis al onderzoeken gedaan. Als deze geschikt zijn, zullen we die opvragen en niet onnodig herhalen. Dit betekent dat een dagopname er voor de ene patiënt anders uitziet dan voor andere. Meestal gaat het om 2 of meer onderzoeken uit het onderstaande rijtje.

MRI

Met een MRI wordt de tumor afgebeeld. Hiermee krijgen de artsen een indruk welke structuren van de weke delen wel of niet door de tumor zijn aangetast. Ook kunnen uitzaaiingen in de hals aangetoond worden. Dit onderzoek is niet pijnlijk, maar niet zo prettig. U komt in een kleine ruimte te liggen waar veel geluid is. Daarnaast moet u zo stil mogelijk liggen en zo min mogelijk slikken. Als u metalen voorwerpen in uw lichaam heeft (bijvoorbeeld een pacemaker, een hartklep, een botprothese, etc.) of als u last van claustrofobie heeft, moet u dit van te voren laten weten. Dan kunnen we dit onderzoek niet uitvoeren. Soms kan dan een CT-scan gedaan worden. Zie voor meer informatie over de MRI-scan de patiëntenfolder.

CT hals

Met een CT-scan wordt de tumor afgebeeld. Hiermee krijgen we een beeld welke bot structuren wel of niet door de tumor zijn aangetast. Ook kunnen uitzaaiingen in de hals aangetoond worden. Voor de CT-scan is het belangrijk dat u 3 uur van te voren niet meer eet en drinkt. Meestal betekent dit in dat u ‘nuchter’ moet komen. U mag wel uw medicijnen innemen. In verband met het gebruik van contrastvloeistof moeten uw nieren goed functioneren. Als de nieren minder goed functioneren is een aanvullende voorbereiding nodig voor de CT-scan. Daarom doen we voor het onderzoek eerst een bloedonderzoek

CT longen

Bij sommige tumoren is de kans op uitzaaiingen in de longen wat groter. In die gevallen zal een CT-scan voor de longen worden aangevraagd. Ook wordt een CT van de longen gemaakt als er op de röntgenfoto van de longen (thoraxfoto) een afwijking wordt gezien of als deze foto niet goed beoordeeld kan worden. Zie voor meer informatie over de CT-scan de patiëntenfolder.

PET-scan

Bij een PET-scan worden na inspuiting van een licht radioactieve stof opnamen gemaakt van het lichaam. Met deze methode krijgen we informatie over tumoren, eventuele uitzaaiingen of de aanwezigheid van een ontsteking of infectie. Zie voor meer informatie over de PET-scan de patiëntenfolder.

Echografie met punctie

Met een echografie kunnen we vergrote lymfklieren in de hals opsporen. Als deze lymfklieren gevonden worden, moet onderzocht worden of dit “gewone” lymfklieren of uitzaaiingen zijn. Dit kan met behulp van een zogenoemde punctie. Met een dun naaldje zuigt de arts cellen uit een gevonden lymfklier. Die worden vervolgens onder de microscoop verder onderzocht. Er wordt over het algemeen maximaal 3 of 4 maal geprikt. Deze prikken kunnen gevoelig zijn. Zie voor meer informatie over echografie met punctie de patiëntenfolder.

Bezoek kaakchirurg

Soms is bestraling als behandeling nodig. Dat kan klachten geven. Bijvoorbeeld als u een slecht gebit, een kunstgebit, ontstekingen van het tandvlees of tandwortelresten heeft. De kaakchirurg zal uw gebit beoordelen en maakt een foto van de boven- en onderkaak. Als er slechte elementen zijn, zullen deze verwijderd worden. De mondhygiëniste zal uw gebit reinigen en zo veel mogelijk behouden.

Verpleegkundig consulent

Uw voedingstoestand wordt geïnventariseerd. Hoe gaat het met eten en drinken? Hoe is uw gewicht geweest de afgelopen periode? Mochten er in korte tijd veranderingen hierin zijn opgetreden, dan schakelen we de diëtiste in voor advies.

Bent u 70 jaar of ouder, dan onderzoeken we, door middel van vragen of u tot de groep ‘kwetsbare ouderen’ of tot de groep ‘niet-kwetsbare ouderen’ behoort. Dit is belangrijk om voorbereid te zijn op een juiste ondersteuning tijdens de behandeling. Verder is er tijdens dit spreekuur ruimte voor overige vragen.

Anesthesie

Het kan zijn dat er later  een onderzoek onder narcose (scopie) bij u gedaan wordt. Ter voorbereiding daarop onderzoekt de anesthesist u tijdens de diagnostische dagopname.

Scopie

Als het nodig is, zal zo snel mogelijk na de dagopname een onderzoek onder narcose verricht worden, een scopie. Ook dit onderzoek is bedoeld om de grootte en uitbreiding van de tumor in te schatten. Vaak zullen er stukjes weefsel voor microscopisch onderzoek verwijderd worden. Tijdens dezelfde narcose kijken we ook of er nog andere afwijkingen van uw slijmvliezen aanwezig zijn. De kans daarop is trouwens niet groot.

Begeleiding

Al met al is een dagopname een drukke dag. Maar door alle onderzoeken zo snel mogelijk te doen, zijn de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens zo snel mogelijk bekend.

Tijdens deze dag begeleidt een vrijwilliger u. Deze persoon zal u de hele dag bijstaan en zorgen dat u op de juiste afdeling op de juiste tijd aanwezig bent.

Na de onderzoeken

Alle bovengenoemde onderzoeken geven met elkaar een beeld hoe de tumor zich heeft uitgebreid en of er sprake is van uitzaaiingen. Wanneer alle uitslagen bekend zijn, bespreekt een groep specialisten op hoofd-/halsgebied deze in een multidisciplinair overleg.

Uitslag

U krijgt zo snel mogelijk na deze bespreking een afspraak met uw behandelend arts om de uitslag te bespreken. Het is belangrijk dat u niet alleen komt, we raden aan uw partner, een familielid of vriend(in) mee te nemen.

Heeft u vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO of de verpleegkundig consulent hoofd-halsoncologie. Dat kan tijdens kantooruren via:

  • 071-526 80 20 (Polikliniek KNO)
  • 071-529 98 49/071-529 79 51 of contacthoofdhals@lumc.nl (Verpleegkundig consulent hoofd-halsoncologie)

Mei 2020