De lastmeter

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oncologie

Er is bij u een kwaadaardige aandoening  geconstateerd.  Dit kan van invloed zijn op uw kwaliteit van leven.  Tijdens of na uw ziekte en behandeling kunt u te maken krijgen met klachten of problemen, die hiermee samenhangen. Deze kunnen tijdens of na de behandeling en uw herstel optreden.  De klachten of problemen kunnen op lichamelijk, emotioneel, relationeel of spiritueel gebied zijn. Om u hierbij zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, maken wij in het LUMC gebruik van de zogeheten lastmeter.

De lastmeter

De lastmeter bestaat uit een thermometer en een probleem/vragenlijst. Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor mensen met een oncologische ziekte. Het is een eenvoudig in te vullen vragenlijst die meestal niet meer dan vijf minuten tijd in beslag neemt.

Doel

Wij vinden het belangrijk dat u weet bij wie u met vragen of problemen terecht kunt. Door (herhaald) gebruik van de lastmeter, kunnen eventuele klachten of problemen in kaart worden gebracht en bespreekbaar worden gemaakt. Hierdoor ontstaat een beter beeld van hoe het met u gaat en kan de behandeling tijdens uw ziekte beter worden  afgestemd op uw behoefte(n).

Procedure

Tijdens uw behandeling en de periode daarna zal uw behandelend arts of verpleegkundige u op vaste momenten vragen deze lastmeter in te vullen. Vaak gebeurt dit direct voorafgaande aan een afspraak op de afdeling of polikliniek. Ook kan het voorkomen dat de lastmeter naar uw huisadres wordt gestuurd met de vraag deze in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak.
  

Het gesprek

Indien u dit wilt wordt deze lastmeter met u besproken. Dit is doorgaans wenselijk als u het cijfer 5 of hoger heeft aangegeven. Echter ook wanneer u een lager cijfer aangeeft, is er altijd de mogelijkheid voor een gesprek met uw arts of verpleegkundige.

Daarnaast bepaalt u natuurlijk zelf welke problemen u wel of niet wilt bespreken. De arts of verpleegkundige kan tijdens dit gesprek beoordelen of de klachten horen bij de aandoening of behandeling. 

Tevens kunnen zij adviezen of tips geven waarmee u verder kunt.  Zoals het verwijzen naar relevante websites of folders. Daarnaast kunnen zij u ook adviseren om, indien u dit wenst, naar een gespecialiseerde hulpverlener te gaan (bv een fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker of psycholoog).

Uiteraard kan het ook zo zijn dat het goed met u gaat en u geen verdere ondersteuning nodig heeft.

Tot slot

Alle ingevulde formulieren en gesprekken die u voert binnen het LUMC zijn vertrouwelijk. De lastmeter wordt opgenomen in uw medisch dossier.

November 2016