Centrale Bloedafname

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde 

Uw behandelend (huis)arts heeft laboratoriumonderzoek aangevraagd. Daarvoor moet u bloed laten prikken en/of urine of ontlasting inleveren. Uw arts beslist, eventueel na overleg met de laboratoriumspecialist, welk onderzoek bij u nodig is. 

Ook is het mogelijk dat u bent doorverwezen om een functietest uit te laten voeren. Deze testen worden alleen op afspraak uitgevoerd.

De Centrale Bloedafname is een unit van de Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) en verzorgt alle bloedafname-activiteiten binnen het LUMC, met uitzondering van bloedafname bij kinderen. De Afdeling KCL beschikt over een 24-uurs laboratorium en speciële laboratoria. De afdeling verzorgt ook de uitgifte van bloedproducten.

Waarom laboratoriumonderzoek

Uw behandelend arts wil laboratoriumonderzoek laten doen naar een bepaald bestanddeel in uw bloed, urine, ontlasting of ander lichaamsmateriaal. Het doel hiervan kan zijn:

 • het uitsluiten of vaststellen van ziekten
 • het beoordelen van het verloop van een ziekte
 • het controleren van een ingestelde behandeling
 • preventief onderzoek

Wat neemt u mee

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) 
 • Zorgverzekeringpas. Zijn uw gegevens gewijzigd, meld dit dan aan de medewerker van de Centrale Bloedafname.
 • Laboratoriumkaart
 • Eventueel laboratorium-aanvraagformulier
 • Eventueel urine/ontlasting

Waar kunt u ons vinden

De Centrale Bloedafname bevindt zich op de tweede etage, locatie C2. Vanaf de hoofdingang gaat u met de roltrap omhoog en loopt u linksaf langs de winkels en de coffeecorner. Voorbij het grote rood/zwarte kunstwerk ziet u de Centrale Bloedafname aan uw rechterhand.

Komt u met de rolstoel? Ga dan vanaf de hoofdingang rechtdoor langs de roltrap. Vóór de informatiebalie gaat u linksaf. Aan het eind van deze gang gaat u rechtsaf en neemt u de lift naar de tweede etage. De Centrale Bloedafname is richting de winkels, direct aan uw linkerhand.

Hoe verloopt de bloedafname

U meldt zich bij de aanmeldzuil naast de ingang van de Centrale Bloedafname (locatie C2). Zodra u aan de beurt bent, loopt u naar de juiste afnamecabine. Hier worden buisjes bloed afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwband om de bovenarm getrokken. Uw ader wordt aangeprikt met een naald waardoor het buisje met bloed wordt gevuld.

U komt alleen materiaal inleveren of komt opvangmaterialen ophalen
U meldt zich bij de aanmeldzuil en wordt, zodra u aan de beurt bent, geholpen door een baliemedewerker.

U komt voor een functietest

U meldt zich bij de aanmeldzuil en wordt, zodra u aan de beurt bent, doorverwezen naar de balie of direct naar de functietestenkamer. Een medewerker zal u in alle rust de verdere gang van zaken uitleggen.

Welke dienstverlening kunt u van ons verwachten

Wij streven ernaar om binnen tien minuten uw bloedafname te verrichten. Doordat de bloedafname met het laboratorium is verbonden, zijn de onderzoeksresultaten meestal binnen anderhalf uur  beschikbaar voor uw behandelend arts. Onze medewerkers zijn gemotiveerd en deskundig en doen er alles aan om de bloedafname of het onderzoek voor u zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Openingstijden Centrale Bloedafname

Maandag t/m vrijdag: 8.00-17.00 uur.
Op feestdagen is de Centrale Bloedafname gesloten. Let op: 3 oktober is in Leiden een feestdag.

Nuchter zijn, wat houdt dat in

Voor sommige onderzoeken is het noodzakelijk dat u nuchter bent. Nuchter zijn is belangrijk omdat in sommige gevallen eten, drinken en roken de samenstelling van uw bloed veranderen en daarmee bepalingen kunnen beïnvloeden. Als u verzocht bent om nuchter bloed te laten prikken, dan is het belangrijk dat u ’s ochtends uw bloed laat prikken (liefst voor 9:00 uur). Nuchter houdt in:

 • vanaf 20.00 uur de avond voor de bloedafname niet meer eten
 • vanaf 20.00 uur mag u alleen nog maar water drinken (thee en koffie en andere cafeïnehoudende dranken kunnen sommige bepalingen beïnvloeden. Drink bij voorkeur gewoon kraanwater)
 • niet meer roken op de ochtend van bloedafname
 • Een hele dag (24-uur) voor de bloedafname geen alcohol meer innemen
 • U mag wel uw medicijnen gewoon blijven innemen tenzij uw arts anders heeft aangegeven

Contact

Indien u nog vragen heeft kunt u deze stellen via bloedafname.kcl@lumc.nl. Verder kunt u onze website bezoeken voor meer gedetailleerde informatie. 

Hebt u dringende vragen? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 071-526 57 55.

Gebruik lichaamsmateriaal

De afdeling KCL houdt zich aan de Nederlandse richtlijn “Code Goed Gebruik Patiëntenmateriaal”. In deze richtlijn wordt beschreven hoe het laboratorium gebruik mag maken van het lichaamsmateriaal dat overblijft nadat al het aangevraagde onderzoek is voltooid. Het laboratorium gebruikt incidenteel het restmateriaal voor het testen van nieuwe bepalingen en onderzoek. Materiaal dat hiervoor wordt ingezet is niet meer te herleiden naar u (oftewel: geanonimiseerd).

Indien u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw restmateriaal voor dergelijk onderzoek, dan kunt u dat aangeven aan de medewerker die bloed bij u afneemt.

Juli 2014