Blokkade van het SI-gewricht

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Anesthesiologie

Deze folder geeft u informatie over een blokkade van het Sacro-iliacaal gewricht  (SI-gewricht). Het sacro-iliacaal gewricht (SI-gewricht) is de verbinding tussen het heiligbeen (sacrum) en de darmbeenderen (iliaca). Dit is het punt waar de wervelkolom met de botten van de benen verbonden wordt. Pijnklachten die laag in de rug zitten met enige uitstraling naar het been kunnen uitgaan van het SI-gewricht.

Behandeling 

Het doel van de blokkade van het SI-gewricht is om de pijngeleiding te beïnvloeden. Dit kan met een medicamenteuze behandeling of met een Radiofrequente-behandeling (RF-behandeling).

Beide vinden plaats op het operatiecomplex. Er wordt van u verwacht dat u dertig minuten voor aanvang van uw behandeling plaats neemt in de wachtruimte van het pijnbehandelcentrum, dit is op J04. De verpleegkundige komt u ophalen en begeleidt u naar uw bed. U krijgt een operatiehemd aan en u wordt met bed vervoerd naar de behandelkamer. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik, op een behandeltafel. De totale behandeling bij een medicamenteuze behandeling duurt ongeveer een half uur en bij een RF-behandeling ongeveer een uur. 

Medicamenteuze behandeling

Bij de blokkade van het SI-gewricht worden de zenuwen die langs het gewricht lopen, kortdurend en plaatselijk verdoofd en wordt het gewricht behandeld met een ontstekingsremmer. Met behulp van het röntgenapparaat wordt het SI-gewricht in beeld gebracht. De arts zal het gebied steriel afdekken en de huid voorverdoven met een lokaal verdovingsmiddel. Hierna plaatst de arts onder röntgendoorlichting een naald. De juiste plaats wordt nog eens gecontroleerd door er contrastmiddel in te spuiten. Wanneer blijkt dat de naald goed zit, worden door de naald het verdovingsmiddel en een corticosteroïd (ontstekingsremmer) ingespoten. Het corticosteroïd zorgt ervoor dat de irritatie van het gewricht en van de zenuw afneemt. Hierdoor kunnen de pijnklachten voor een langere tijd weg blijven.

Het kortwerkende verdovingsmiddel zal tot enkele uren na de behandeling werken. De ontstekingsremmer heeft echter een aantal dagen tot weken nodig voordat deze optimaal resultaat geeft. 

RF-behandeling

Wanneer de artsen één of meerdere keren een medicamenteuze behandeling hebben toepast, maar de pijnklachten steeds weer terug komen kan er worden overgegaan op een RF-behandeling. De arts plaatst wederom onder röntgendoorlichting een naald in het SI-gewricht. De naald wordt hierna aangesloten op het apparaat dat radiofrequente stroom afgeeft. Om te bepalen of de naald zich in de juiste positie bevindt, wordt de naald gestimuleerd met zwakke stroomstootjes. U geeft zelf aan waar en wanneer u de stroomstootjes voelt. Zo kan precies bepaald worden of de naald op de juiste plek zit of dat de naald eventueel nog wat verplaatst moet worden. Wanneer de naald eenmaal op de juiste positie zit, spuit de arts een verdovingsvloeistof in en zal de naald kortdurend verhit worden. Na deze verhitting zal de pijngeleiding anders worden en kunnen uw klachten voor langere tijd verdwijnen.

Voorbereiding

  • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld Ascal, Marcoumar, Plavix of  Sintrom, moeten deze een aantal dagen van te voren gestopt worden. Dit mag alleen in overleg met uw behandelend arts!
  • Indien u onder behandeling bent van de trombosedienst, moet u de dag voor of de dag van de behandeling een extra INR-waarde laten bepalen. De uitslag dient u mee te nemen.
  • Wanneer u NSAID`s gebruikt als pijnstillende medicatie, dit zijn onder andere Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen en Voltaren moet u deze 5 dagen van te voren stoppen.

Let op!

Meldt ruim van te voren:

  • Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt.
  • Indien u voor bepaalde stoffen allergisch bent.
  • Indien u zwanger bent.

Complicaties

Na een SI-blokkade zijn er nauwelijks complicaties te verwachten. De complicaties die kunnen ontstaan zijn:

  • Er kan een bloeduitstorting ontstaan, wanneer er een bloedvat is geraakt.
  • Tijdelijke krachtsvermindering in het been, dit komt door de verdoving en duurt hooguit een paar uur.
  • Infectie.

Nazorg

Na de behandeling mag u in principe na een half uur weer naar huis. Het is van belang dat u met een begeleider naar het ziekenhuis komt, omdat u na de behandeling niet zelfstandig aan het verkeer mag deelnemen. De napijn die u kunt verwachten is spierpijn op de plaats waar geprikt is. Na de behandeling mag u uw eigen medicatie weer hervatten.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling is vaak niet direct merkbaar, soms duurt het een aantal dagen tot weken voordat er pijnvermindering optreedt. Dit is de reden dat alle patiënten, zes weken na de behandeling, een afspraak op de polikliniek krijgen.

Contactinformatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de behandeling, neemt u dan telefonisch contact op met het pijnbehandelcentrum. Het secretariaat is te bereiken op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 op (071) 5262369.

SI-gewricht
De pijl geeft het SI gewricht aan.

Januari 2012