ABC-bestraling van de linkerborst

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiotherapie

In deze folder informeren wij u over de bestraling van de linkerborst waarbij gebruikgemaakt wordt van de Active Breathing Control Methode. Deze techniek wordt ook wel de ABC-techniek genoemd. Bij deze techniek wordt de ademhaling actief gecontroleerd zodat u iedere keer met dezelfde inademing bestraald wordt. Een goede training is hierbij erg belangrijk. Daarom vragen wij u deze folder thuis aandachtig door te lezen en de ademhalingsoefeningen te doen.

Waarom bestralen met behulp van de ABC-techniek?

Door de ABC-techniek zijn wij in staat om de gehele borst te bestralen en het hart en de longen zo veel mogelijk te sparen.

Oefeningen ter voorbereiding op de ABC-techniek

Hoe vaker iemand de adem inhoudt, hoe gemakkelijker dit gaat. Daarom is het belangrijk dat u onderstaande oefeningen gedaan heeft voor de CT-afspraak. 

Oefening 1:  Adem rustig door. Probeert u nu zo diep mogelijk in te ademen en houd deze ademhaling een aantal seconden vast. Adem vervolgens weer rustig door. Zodra uw ademhaling weer rustig is, kunt u deze oefening herhalen. Doe deze oefening minimaal 4 keer.

Oefening 2:  Herhaal bovenstaande oefening en probeer uiteindelijk de ademhaling minimaal 20 en maximaal 35 seconden vast te houden.

De ABC-techniek

De voorbereiding voor de ABC-techniek duurt 30 tot 45 minuten. Met de ABC-techniek wordt actief de ademhaling gecontroleerd. Omdat de ademhaling alleen via de mond mag plaatsvinden, krijgt u een klem op de neus. Om de ademhaling te kunnen controleren ademt u via een mondstuk. Het mondstuk kunnen we via een computer open en dicht zetten, zodat we u steeds met dezelfde longinhoud kunnen bestralen. 

Eerst wordt u gevraagd om rustig door het mondstuk te ademen zoals u normaal gesproken ook ademt. Daarna wordt u gevraagd om zo diep mogelijk in te ademen en de adem vast te houden. Hiermee kunnen we uw longinhoud bepalen. Aan de hand van meerdere metingen wordt het niveau van de longinhoud bepaald. Vervolgens wordt bepaald hoelang u de adem vast kunt houden. Dit moet u minimaal 20 tot maximaal 35 seconden volhouden.

Deze waarden worden ingevoerd in het ABC-systeem.

U krijgt een knop in de hand. Met deze knop heeft u de controle over het ABC-systeem en kunt u, wanneer dat nodig is, het systeem onderbreken.

Waar kunt u terecht met vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben over de ABC techniek dan is er alle gelegenheid om deze te stellen tijdens de voorbereiding voorafgaand aan de CT-scan. 

Mei 2019