Schildwachtklierlokalisatie bij het mammacarcinoom

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en)  Mammapoli

Binnenkort wordt bij u een schildwachtklier-lokalisatie verricht. Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist heeft u er wellicht al iets over verteld. In deze folder willen wij u uitleggen hoe dit onderzoek verloopt. Wij verzoeken u de hele folder door te nemen.

Onderzoek

Het doel van het onderzoek is het opsporen van de lymfeklieren in de oksel die het lymfevocht vanuit de borst het eerst draineren. Deze eerste klier wordt de schildwachtklier genoemd. Het kan 1 klier zijn maar het kunnen er ook meerdere zijn. 

Tijdens de operatie wordt de schildwachtklier verwijderd en door de patholoog anatoom onderzocht. Dit onderzoek duurt 7-10 werkdagen. 

Melden

 • Poliklinische patiënten Voor dit onderzoek meldt u zich bij de receptie Nucleaire Geneeskunde, routenummer 117, op het tijdstip dat in uw uitnodigingsbrief staat vermeld. Houdt u rekening met de tijd die eventueel nodig is voor parkeren in de parkeergarage of het lopen vanaf het station naar de afdeling (circa 15 minuten).
 • Kliniekpatiënten Voor opgenomen patiënten wordt het vervoer naar Nucleaire Geneeskunde door de verpleegafdeling geregeld.

U mag verwachten dat u binnen een kwartier na uw afspraaktijd wordt geholpen. Een medewerker haalt u voor het onderzoek uit de wachtkamer.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding vereist. Wel vragen wij uw aandachtvoor de volgende punten:

 • Kleding
  Het is voor u en voor onze medewerkers prettig, wanneer u kleding aan heeft waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Metalen voorwerpen kunnen de opnamen verstoren, dus in sommige gevallen is het gewenst dat u kleding met ritsen of knopen uittrekt.
 • Medicijnen
  In principe kunt u uw medicijnen op de normale manier en op het gebruikelijke tijdstip innemen. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan door uw behandelend arts op de hoogte gesteld.
 • Fysieke beperking
  Indien u een fysieke beperking heeft en u verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht van ons zal vragen, verzoeken wij u dit, indien mogelijk, tevoren aan ons te melden of dit door de aanvrager te laten doen, bij voorkeur bij het maken van de afspraak. Wij zullen dan proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden, door bijvoorbeeld extra tijd voor het onderzoek in te plannen.

Risico’s / contra-indicaties

Zwangerschap

Het is mogelijk dat een schildwachtklierlokalisatie wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Het is echter wel belangrijk om te weten of u zwanger bent of het zou kunnen zijn. Mocht u inderdaad in verwachting zijn of hierover twijfelen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelend arts. Deze kan in overleg met de Nucleair Geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan of uitgesteld moet worden. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot tenminste 4 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.

Duur van het onderzoek

Het eerste deel van het onderzoek( toediening en foto’s) duurt ongeveer 1 uur. Het tweede deel van het onderzoek (2e foto serie) duurt ongeveer 30 minuten.

De wachttijd tussen de 2 delen van het onderzoek kan per patiënt verschillend zijn, u wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Beschrijving van het onderzoek

Eerste deel

Terwijl u op een bed ligt wordt rond de tumor een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. Vervolgens worden er 15 minuten na de toediening opnamen van de borst en oksel gemaakt vanuit meerdere richtingen. Tijdens het maken van de opnamen is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Tweede deel (late opnamen)

De eerder gemaakte opnamen worden herhaald om de afvoer van lymfe te kunnen vervolgen. Naar aanleiding van de bevindingen kunnen er aanvullende opnamen nodig zijn.

Als de schildwachtklier zichtbaar geworden is tijdens de opnamen, wordt deze na afloop van de opnames op de huid aangetekend.

Bijwerkingen

Tijdens het inspuiten van de radioactieve stof zijn geen bijwerkingen te verwachten. De kleine hoeveelheid straling waaraan u wordt blootgesteld is gering en levert dan ook geen gevaar op voor u en uw omgeving. Wij adviseren u wel om kinderen jonger dan 12 jaar die niet zelf voor een onderzoek komen niet mee te nemen. Indien u borstvoeding geeft dan dient voorafgaande aan het onderzoek overleg plaats te vinden met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek krijgt u van de Medisch Nucleair Werker te horen of het onderzoek klaar is. Voor opgenomen patiënten wordt (zo nodig) vervoer geregeld terug naar de eigen afdeling door onze medewerkers, evenals eventueel ambulancevervoer voor niet- opgenomen patiënten. Een verklaring voor medisch noodzakelijk vervoer kunt u bij de receptie vragen.

Uitslag

Aansluitend aan het onderzoek worden de opnamen nauwkeurig bekeken door de Nucleair Geneeskundige en worden de gevonden resultaten doorgegeven aan uw behandelend arts.

Uw behandelend arts neemt na het onderzoek de verdere zorg over.

Afzeggen onderzoek

Mocht u om wat voor reden dan ook de afspraak op onze afdeling niet kunnen nakomen, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden aan onze afdeling Nucleaire Geneeskunde. Wij kunnen dan zo mogelijk een andere patiënt oproepen, zodat de onderzoekstijd niet verloren gaat.

Indien u het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde afzegt, dan verzoeken we u eveneens contact op te nemen met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Toegangstijden / wachttijden

Binnen de afdeling wordt de toegangstijd (dat wil zeggen; de wachttijd tussen het aanvragen van het onderzoek en de daadwerkelijke uitvoering) voortdurend en nauwlettend in de gaten gehouden. Toch kan het voorkomen dat deze wachttijd soms langer is dan u en wij zouden wensen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Zie voor algemene informatie wachttijden en toegangstijden Internetsite LUMC adres: www.lumc.nl. Kies via LUMC Home > Patiënt en zorg > Patiënt en bezoeker > Wachttijden / wachtlijsten.

Klachten

Het kan voorkomen, dat u niet tevreden bent over de uitvoering van het onderzoek, de bejegening door medewerkers of anderszins.

 • U wordt geadviseerd om zo mogelijk uw bezwaren direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s).
 • Indien dit geen bevredigende oplossing geeft kunt u contact opnemen met de secretaris van de Decentrale Meldingscommissie Radiologie via de receptie Nucleaire Geneeskunde (telefoonnummer 071-5263480, of via de telefonist van het LUMC 071-5269111).
 • U kunt tevens uw klacht mondeling of schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van het LUMC. Bij de balie van het Patiëntenservicebureau kan men u meer informatie geven.(Locatie Leidse Plein, 2e etage LUMC).

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de Internetsite van het LUMC (www.lumc.nl). U selecteert in de balk bovenin: Home > Patiëntenzorg > Patiënten > klacht indienen.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u die gerust stellen als u op de afdeling komt. Heeft u vragen die verband houden met de voorbereiding van het onderzoek dan kunt u  contact opnemen met de Nucleaire Geneeskunde via onderstaand telefoonnummer of mailadres. Natuurlijk kunt u ook uw behandelend arts of verpleegkundig specialist raadplegen.

Contact

De afdeling Nucleaire Geneeskunde is gedurende werkdagen bereikbaar: 08.30 - 10.30 uur en 13.30 - 14.30 uur

Routenummer: 117

Telefoonnummer: 071-5263480

E-mail: Afspraken of inlichtingen sectie Nucleaire Geneeskunde nuge_receptie@lumc.nl

Meer informatie over Nucleaire Geneeskunde kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl