PET-CT met Natrium Fluoride

This information is provided by Nucleaire Geneeskunde 

Binnenkort wordt bij u een PET-CT scan met Natrium Fluoride verricht. Uw behandelend arts heeft u er misschien al iets over verteld. In deze folder willen wij u uitleggen hoe dit onderzoek verloopt en welke voorbereidingen u moet treffen. Wij verzoeken u de hele folder goed te lezen.

Samenvatting

Wat zijn de belangrijkste voorbereidingen?

  • In de 2 uur voorafgaand aan het onderzoek moet u minstens een halve liter water drinken. U kunt gewoon naar het toilet gaan wanneer u wilt.

Lees voor de volledige voorbereiding de gehele folder door.

Waar meldt u zich voor het onderzoek?

Voor de PET-CT scan kunt u zich melden in het PET-CT centrum op de begane grond in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hiervoor volgt u routenummer 75.

Wat moet u doen als u verhinderd bent?

Neemt u zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: (071) 526 5981.

Onderzoek

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waar met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een PET-CT scanner detecteert de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld op de computer.

Een PET-CT scan is een combinatie van 2 scans, namelijk een PET-scan en een CT-scan. Voor het maken van de PET-scan krijgt u via een infuus een kleine hoeveelheid van een radioactieve stof toegediend. De radioactieve stof wordt door de botten in het gehele lichaam opgenomen, dit duurt ongeveer een uur. Vervolgens wordt door de PET scan de radioactieve stof afgebeeld en hierdoor kunnen de botten in 3D beoordeeld worden. In combinatie met de CT scan kan vervolgens nauwkeurig de plaats worden bepaald van de radioactieve stof in het lichaam.

Voor de stof die toegediend gaat worden is in Nederland geen handelsvergunning beschikbaar voor medische toepassing. Het product wordt beschouwd als een magistrale bereiding (d.w.z. Een door de apotheek zelf gemaakt middel). Het kan voor diagnostiek worden toegepast als reeds bestaande middelen (bv. botscintigrafie) ontoereikend zijn. 

Er is ruim 50 jaar ervaring met deze stof, waarbij geen bijwerkingen zijn vastgesteld; het blijkt dus dat het om een zeer veilige stof gaat. In bepaalde gevallen lijkt NaF PET-CT beter te zijn dan de alternatieven. Dit kan betekenen dat er een meer nauwkeurige uitspraak over uw ziekte gedaan kan worden oftewel een betere diagnose kan worden gesteld. Wij beschouwen het in uw situatie dan ook het betere alternatief dan de huidige, geregistreerde methode. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw behandelend arts of aan de nucleair geneeskundige op de afdeling.

Melden

Poliklische patiënten

Voor dit onderzoek meldt u zich bij de receptie van het PET-CT centrum, op het tijdstip dat in uw uitnodigingsbrief staat vermeld. Houdt u rekening met de tijd die eventueel nodig is voor parkeren in de parkeergarage of het lopen vanaf het station naar de afdeling (circa 15 minuten). Indien de receptie onbemand is mag u plaatsnemen in de wachtkamer.

Klinische patiënten

Voor opgenomen patiënten wordt het vervoer naar het PET-CT centrum door de verpleegafdeling geregeld. U mag verwachten dat u binnen een kwartier na uw afspraaktijd wordt geholpen. Een medewerker haalt u voor het onderzoek uit de wachtkamer.

Voorbereiding

Water drinken

Wij vragen u in de 2 uur voorafgaand aan het onderzoek een halve liter water te drinken. Een volle blaas is niet goed voor het onderzoek dus u kunt gewoon uitplassen.

Kleding

Tijdens het onderzoek mag u helemaal geen metalen op het lichaam dragen. Denk hierbij aan verwerkte metalen zoals knopen, ritsen, sluithaakjes (van een beha) of riemen. Het is daarom verstandig om kleding zonder metalen te dragen. Sieraden kunt u het best thuis laten. Voorafgaand en tijdens het onderzoek is het van belang dat u het niet koud krijgt, probeert u zich dus warm te kleden.

Medicijnen

U kunt uw medicatie op de gewone tijd innemen met water.

Vochtbeperkt dieet

Indien u een vochtbeperkt dieet volgt wordt u gevraagd om ruim van tevoren contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, u krijgt van ons dan een aangepaste voorbereiding.

Fysieke beperking

Indien u een fysieke beperking heeft en u verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht van ons zal vragen, verzoeken wij u dit aan ons te melden of dit door uw behandelend arts te laten doen, bij voorkeur bij het maken van de afspraak.

Duur

Het gehele onderzoek duurt, inclusief rusttijd, ongeveer 2 uur.

Risico's / contra-indicaties

Zwangerschap of borstvoeding

Indien de kans bestaat dat u zwanger bent of wanneer u borstvoeding geeft, moet u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U hoort dan of het onderzoek wel of niet door kan gaan.
Beschrijving van het onderzoek

Hoe verloopt het onderzoek?

Een Medisch Beeldvormende en Bestralingsdeskundige (MBB’er) haalt u op uit de wachtruimte en verzoekt u nog eenmaal naar het toilet te gaan. U wordt vervolgens naar een rustruimte gebracht waar u plaats mag nemen. De MBB’er zal het onderzoek nog kort uitleggen en u kunt eventuele vragen stellen. Hierna wordt een infuus in een bloedvat in de arm ingebracht.

Daarna wordt via dit infuus de radioactieve stof toegediend. U wordt alleen gelaten voor 45 minuten in de rustruimte om de radioactieve stof in te laten werken in het lichaam. U kunt in die tijd rustig op een bed/stoel plaatsnemen en een krantje lezen, muziek luisteren etc. Tijdens deze periode krijgt u nog 2 bekertjes water te drinken, dit voor een goede opname van de radioactieve stof.
Na deze periode komt de MBB’er weer bij u om het infuus te verwijderen en u te vragen naar het toilet te gaan om uit te plassen. 

U wordt vervolgens naar de scanruimte gebracht en komt daar op een smal bed te liggen. Dit bed schuift enkele malen door de PET-CT scanner heen voor het maken van de scans. Voor u is het van belang om heel stil te blijven liggen om een goede scan te maken, eventuele bewegingen verslechteren de kwaliteit van de scan. Het apparaat maakt weinig geluid en het maken van de scan duurt ongeveer 30 minuten. Het gehele onderzoek duurt, inclusief rusttijd, ongeveer 2 uur.

Mag u iemand meenemen?

U mag altijd iemand meenemen naar het PET-CT centrumm echter zal hij of zij niet met u mee kunnen naar de rustruimte of scanruimte.

Bijwerkingen

Voor het onderzoek zal een radioactieve stof toegediend worden bij u, hiervoor zal een infuus worden ingebracht door de MBB’er. De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen en verdwijnt vanzelf weer uit uw lichaam. De stof is maar kort radioactief. Na 24 uur is er vrijwel geen radioactiviteit meer aanwezig in uw lichaam. De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. De productie van de stof is een gecompliceerd proces en het is maar kort bruikbaar. Het komt voor dat de stof niet geleverd kan worden waardoor het onderzoek moet worden uitgesteld.

De hoeveelheid straling waaraan u wordt blootgesteld is gering en levert dan ook geen gevaar op voor u en uw omgeving. Wij adviseren u wel om kinderen jonger dan 12 jaar die niet zelf voor het onderzoek komen niet mee te nemen. Indien u borstvoeding geeft dan dient voorafgaande aan het onderzoek overleg plaats te vinden met de Nucleaire Geneeskunde.

Na het onderzoek

Als het onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u verblijft. U hoeft na afloop van het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen. De radioactieve stof verlaat via de natuurlijke weg het lichaam en is binnen een dag verdwenen.  Als u een kalmerend middel gekregen heeft van de MBB’er in verband met uw claustrofobie mag u zelf niet deelnemen aan het verkeer.

Uitslag

De Nucleair Geneeskundige beoordeelt uw PET-CT scan en stuurt vervolgens het verslag naar uw behandelend arts. Deze bespreekt met u de uitslag tijdens uw volgende (polikliniek) bezoek.

Afzeggen onderzoek

Wilt u de afspraak op onze afdeling annuleren, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden aan het secretariaat van de Nucleaire Geneeskunde. Neem hierover ook contact op met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Toegangstijden / wachttijden

Binnen de afdeling wordt de toegangstijd (dat wil zeggen; de wachttijd tussen het aanvragen van het onderzoek en de daadwerkelijke uitvoering) voortdurend en nauwlettend in de gaten gehouden. Toch kan het voorkomen dat deze wachttijd soms langer is dan u en wij zouden wensen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Klachten

Het kan voorkomen, dat u niet tevreden bent over de uitvoering van het onderzoek, de bejegening door medewerkers of anderszins.
U wordt geadviseerd om zo mogelijk uw bezwaren direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s). Indien dit geen bevredigende oplossing geeft kunt u contact opnemen met de secretaris van de Decentrale Meldingscommissie Radiologie, via de receptie Nucleaire Geneeskunde (telefoonnummer 071-5263480, of via de telefonist van het LUMC 071- 5269111).
U kunt tevens uw klacht mondeling of schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van het LUMC. Bij de balie van het Patiëntenservicebureau kan men u meer informatie geven.(Locatie Leidse Plein, 2e etage LUMC).

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u die gerust stellen als u op de afdeling komt, voordat men met het onderzoek begint. Heeft u vragen die verband houden met de voorbereiding van het onderzoek dan kunt u telefonisch contact opnemen met de receptie Nucleaire Geneeskunde. Natuurlijk kunt u ook uw behandeld arts raadplegen.

De receptie Nucleaire Geneeskunde is gedurende werkdagen bereikbaar tussen 08.30 - 10.30 uur en tussen 13.30 - 15.30 uur.
Routenummer 75
Telefoonnummer 071-526 5981
Email: Afspraken of inlichtingen sectie Nucleaire Geneeskunde Nuge_receptie@lumc.nl

Meer informatie over Nucleaire Geneeskunde kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl

Mei 2017