PET-CT-scan met gebruik van F18-FDG (voor de hersenen)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

U hebt een afspraak voor een PET-CT-scan van de hersenen op de afdeling Nucleaire Geneeskunde waarbij we de radioactieve stof F18-FDG gebruiken. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een PET-CT-scan met F18-FDG voor de hersenen?

Een PET-CT-scan met F18-FDG voor de hersenen wordt gemaakt om de stofwisseling van suikers in de hersenen af te beelden. Dat is van belang bij ziektes als dementie, bewegingsstoornissen en epilepsie. Een PET-scanner neemt de straling van de radioactieve stof waar en zet deze om in beeld op de computer. In combinatie met de röntgenstraling van de CT-scanner in dit apparaat kunnen we vervolgens nauwkeurig bepalen waar de radioactieve stof is opgenomen in de hersenen. 

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. 

Medicijnen

U mag geen rustgevende medicijnen (benzodiazepinen zoals oxazepam, valium, diazepam) gebruiken voor dit onderzoek. Overige medicijnen kunt u over het algemeen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een lijst mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen. Voor patiënten met diabetes mellitus gelden andere instructies (zie 'Voorbereiding voor patiënten met diabetes mellitus'). 

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.

Risico’s en bijwerkingen

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze in deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Eten en drinken

U mag 6 uur voor het onderzoek niet eten en drinken. Alleen water is toegestaan. 

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Gezelschap

U mag altijd iemand meenemen naar het PET-CT-centrum. Deze persoon kan alleen niet mee naar de rust- of scanruimte. 

Voorbereiding voor patiënten met diabetes mellitus

Voor u geldt een aparte voorbereiding. Voor het toedienen van de radioactieve suikers moet uw bloedsuiker namelijk onder de 8.5 mmol/l zijn. Om dat te bereiken gelden de volgende aanwijzingen. Het is belangrijk dat u zich hier strikt aan houdt omdat we anders het onderzoek bij u niet kunnen uitvoeren. Verder raden we u aan om met een begeleider naar het ziekenhuis te komen én om wat te eten mee te nemen voor direct na het onderzoek. 

Voorbereiding voor diabetespatiënten die alleen tabletten slikken

We plannen uw afspraak ’s ochtends in.

Dag voor het onderzoek

In verband met het risico op een te laag suiker een dag later, raden we aan geen avonddosering van langwerkende sulfonylureumderivaten te nemen. (Als u deze tabletten niet 's avonds slikt, geldt deze beperking dus niet). 

Het gaat hier om: 

 • glibenclamide [Glibenclamide, voorheen Daonil]
 • gliclazide [Gliclazide (retard), Diamicron]
 • glimepiride [Amaryl, Glimepiride]

U kunt andere tabletten wel gebruiken. 

Daarbij gaat het om: 

 • Acarbose [Glucobay]
 • metformine [Metformine, Glucophage]
 • repaglinide [Novonorm]
 • pioglitazon [Actos]
 • dapagliflozine [Forxiga]
 • canagliflozine [Invokana]
 • sitagliptine [Januvia]
 • vildagliptine [Galvus]
 • saxogliptine [Onglyza]
 • linagliptine [Trajenta]
 • alogliptine [Vipidia]
 • het kortwerkende tolbutamide [Tolbutamide]

Ochtend van het onderzoek

Vanaf 6 uur voor het onderzoek mag u niet eten en drinken. Alleen water is toegestaan. Na het onderzoek kunt u uw medicijnen weer gewoon innemen en mag u weer normaal eten en drinken.

Voorbereiding voor diabetespatiënten die ook insuline spuiten

We plannen de afspraak aan het begin van de middag in. 

Dag voor het onderzoek

 • U kunt uw medicijnen gewoon innemen zoals u gewend bent.

Ochtend van het onderzoek

 • U kunt tot 4 uur voorafgaand aan de afspraaktijd een licht ontbijt eten. U moet uw dosis kortwerkende insulines (aspart (Novorapid), insuline lispro (Humalog), insuline glulisine (Apidra), insuline (Humuline regular)) vóór de maaltijd aanpassen aan de maaltijd die u genomen hebt. 
 • U hoeft langwerkende of mix-insulines niet aan te passen.

Voor de patiënten met een eigen insulinepomp: U kunt een licht ontbijt en een passende hoeveelheid bolus insuline toedienen. Verlaag 4 uur vóór het onderzoek de tot 80% van normaal. Na het onderzoek kunt u uw medicijnen gewoon weer innemen en mag u weer normaal eten en drinken.

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden bij de receptie van het PET-CT-centrum op de begane grond, route 75. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelt de verpleegafdeling uw vervoer.

Het onderzoek

Vanuit de wachtkamer komt een medisch beeldvormende en bestralingsdeskundige (MBB'er) of doktersassistente u vragen om nog een keer naar het toilet te gaan. Daarna gaat u naar een rustruimte. De MBB'er of doktersassistente legt een infuus aan in een bloedvat in de arm en meet uw bloedsuiker. Uw ogen worden bedekt en vanaf nu mag u niet meer bewegen of praten. De MBB’er verlaat de rustruimte voor 10 minuten. Daarna dient hij of zij de radioactieve suiker toe. Ook hierbij mag u niet bewegen of praten. Daarna moet de stof nog 30  minuten inwerken. Na dit half uur verwijdert de MBB'er of doktersassistente het infuus. We vragen u nog een keer te plassen voor een zo leeg mogelijke blaas. In de scanruimte gaat u op een smal bed liggen. Deze schuift een paar keer door de PET-CT-scanner. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 90 minuten. Dit is inclusief de inwerktijd.

Na het onderzoek

U mag na het onderzoek meteen naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling. 

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 59 81 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

December 2019