Kinder Comfort Team Willem Alexander

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Samen voor gezinnen met een ernstig ziek kind

Als ouder(s) van een kind met een ernstige ziekte komt er veel op u af. Hierdoor kunt u zich zorgen gaan maken. Ook kan het zijn dat u vragen heeft over de zorg en begeleiding van uw zieke kind of over de invloed van de ziekte op uw gezin. Daarnaast krijg u mogelijk te maken met veel verschillende hulpverleners en instanties. Wij vinden het belangrijk dat u deskundig advies en ondersteuning op maat kunt krijgen. Hiervoor kunt u terecht bij het Kinder Comfort Team Willem Alexander van het LUMC.

Wat is het Kinder Comfort Team Willem Alexander?

In het Kinder Comfort Team Willem Alexander werken artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, transferverpleegkundigen en maatschappelijk werkers samen. Soms schakelen we andere hulpverleners in, bijvoorbeeld een diëtist, revalidatiearts, apotheker, psycholoog of andere professional. Zo kunnen we uw gezin zo goed mogelijk helpen.

Wat kan het Kinder Comfort Team Willem Alexander voor u betekenen?

De brug

Ons team slaat de brug tussen de zorg in het ziekenhuis en zorg thuis. Wij maken kennis met u en uw kind. Daarna bedenken we samen welke ondersteuning nodig is. Hierbij houden we rekening met uw wensen en behoeften. Ook bieden we begeleiding en helpen we, als het nodig is, bij het regelen van de zorg. Vanaf de diagnose tot en met de nazorg zijn we er voor uw kind en gezin.

Ondersteuning bij organisatie en coördinatie 

We werken nauw samen met uw behandelend arts in het LUMC, uw huisarts en de thuiszorg. Zo nodig stimuleren we de afstemming tussen alle hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor uw ernstig zieke kind en uw gezin. Het is niet de bedoeling dat het Kinder Comfort Team de taken van de thuiszorg overneemt. De relatie met uw specialist, uw huisarts en/of thuiszorg blijft gewoon bestaan. 

Overleg en luisterend oor

Wij geven uitleg over bepaalde keuzes en denken met u mee. Wat komt er allemaal kijken bij de thuiskomst van uw kind na een ziekenhuisopname? Wat zijn de gevolgen van bepaalde keuzes voor uw kind en zijn of haar broers en zussen? Hoe organiseert u de zorg naast uw gezinssituatie en werk? Samen met u en de betrokken hulpverleners kijken we wat mogelijk is. Zo bepalen we welke zorg past bij uw kind en uw gezin. Daarbij kijken we niet alleen naar het nu, maar ook naar de toekomst. 

Aanmelding en informatie 

Wanneer u ondersteuning of begeleiding van het Kinder Comfort Team Willem Alexander voor uw kind en gezin wilt, kunt u contact opnemen met uw (hoofd)behandelaar of met het team. 

Het Kinder Comfort Team Willem Alexander ondersteunt daarnaast ook zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis. Zij kunnen met hun specifieke vragen bij het team terecht.

Bereikbaarheid

Het Kinder Comfort Team Willem Alexander is telefonisch en per mail bereikbaar.

Telefoonnummer (binnen kantooruren): 071-526 28 24. Vraag naar Hilda Mekelenkamp (kinderverpleegkundige), Trude Minnee (kinderverpleegkundige), Minke de Ru (kinderarts) of Renee Gregson (pedagogisch medewerker). E-mailadres: Kindercomfort.teamWA@lumc.nl

Buiten kantooruren kunt u bellen naar het algemene LUMC-nummer via telefoonnummer: 071-526 91 11. Vraag naar de dienstdoende kinderarts.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Het Kinder Comfort Team Willem Alexander werkt nauw samen met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Holland Rijnland van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Het doel van het Kenniscentrum is de verbetering van integrale kindzorg in het Nederlandse zorgsysteem voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Kijk voor meer informatie op www.kinderpalliatief.nl.

Het Kinder Comfort Team is tot stand gekomen middels financiering van ministerie van VWS.

Februari 2020