Stemtremor

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- neus- oorheelkunde

Wat is het?

Stemtremor is het onwillekeurig bewegen van de stembanden  waardoor uw stem niet meer zo klinkt zoals u gewend bent. Een tremor  is een neurologische aandoening die zich kenmerkt door onvrijwillige spiercontracties. Hier kunt u zelf niets aan doen.

Wat zijn de symptomen?

Men spreekt van een stemtremor als de spieren van de stembanden of het strottenhoofd onvrijwillige samentrekkingen vertonen. Door de stemtremor wordt de natuurlijke luchtstroom die nodig is tijdens het stemgeven telkens onderbroken. Het is daardoor vermoeiend om te spreken. Een stemtremor klinkt bij iedereen anders. Het is  niet mogelijk om zonder behandeling de stem normaal te laten klinken.

Hoe komt het?

Stemtremor is een neurologische aandoening waarvan de oorzaak tot nu toe niet duidelijk is.

Wat kan je er aan doen?

Er zijn twee mogelijkheden om een stemtremor te behandelen, met medicijnen of met Botox injecties. Meestal wordt geprobeerd of u  met medicijnen (propranolol) behandeld kan worden. Dit is een bètablokker (bloeddruk verlager), die tevens een positieve invloed op de tremor kan hebben. Als dit niet of onvoldoende helpt kan met behulp van Botox injecties in de stembanden, in sommige gevallen, de stemkwaliteit verbeterd worden. Het effect van Botox in de stembanden houdt gemiddeld 3 maanden aan.

Botox is een middel dat een tijdelijke verslapping  van de spieren van de stemband geeft, waardoor de onwillekeurige beweging die bij een stemtremor  voorkomen verminderd worden.

Omdat Botox een tijdelijk werkend middel is en om een goed resultaat te behouden, moeten de Botox injecties periodiek herhaald worden.

Bijwerkingen

Het kan voorkomen dat er bijwerkingen optreden door het gebruik van propranolol of  Botox. De bijwerkingen die kunnen optreden zijn van voorbijgaande aard of zolang u de medicatie gebruikt. Gemiddeld duren onderstaande bijwerkingen tussen de één en twee weken, in sommige gevallen kan dit langer duren.

De bijwerkingen die propranolol kan hebben zijn: slaapstoornissen, nachtmerries, trage hartslag, koude handen en voeten, kortademigheid, vermoeidheid en traagheid.

Een bijwerking die bij gebruik van Botox  kan optreden, is heesheid (fluisterstem). De oorzaak hiervan is dat door de Botox de spieren tijdelijk niet meer voldoende kracht kunnen leveren om de stembanden tegen elkaar te duwen waardoor er lucht ontsnapt.
Ook kan het voorkomen dat u problemen met slikken ervaart (verslikken).  Dit kan variëren in ernst. Meestal helpt het voldoende om alleen wat bewuster slikken .

Ondanks dat de bijwerkingen vervelend zijn, zijn ze tijdelijk. Wel is het van belang om de duur en de ernst van de bijwerkingen goed te onthouden of te noteren, omdat dit tijdens de volgende injectie met Botox van invloed kan zijn op de hoeveelheid van de injectie die dan gekozen wordt.

September 2015