Verwijdering van de galblaas

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde 


Galblaas

De galblaas is een klein, peervormig orgaan en ligt aan de onderkant van de lever rechts bovenin de buik. In de lever wordt gal gemaakt die opgeslagen wordt in de galblaas. Gal is een vloeistof die belangrijk is voor de spijsvertering in de darm en met name voor de vertering van vetten. Zodra er voedsel- en vooral vet voedsel in de darm komt, perst de galblaas zijn inhoud door de galgangen in de darm. Wanneer de galblaas verwijderd is, wordt deze functie overgenomen door de lever en de hoofdgalgang. Bij veel mensen ontstaan galstenen in de galblaas. Hoe dat precies kan, is onduidelijk. Galstenen veroorzaken een zeurende pijn aan de rechterkant onder de ribben, maar ook op andere plaatsen in de buik of in de borst. Misselijkheid, opboeren en het niet kunnen verdragen van vet kunnen ook een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van galstenen. 
Figuur 1: Galblaas

Hoe worden afwijkingen vastgesteld?

In de meeste gevallen wordt een echografie gemaakt. Dit is een veilig en pijnloos onderzoek. Met behulp van geluidsgolven wordt de galblaas met stenen op een beeldscherm afgebeeld.

De behandeling

Wanneer de galstenen klachten veroorzaken of wanneer de galblaas is ontstoken, wordt meestal de gehele galblaas verwijderd, inclusief stenen. Dit wordt ook wel cholecystectomie genoemd. U kunt prima leven zonder galblaas.  

De operatie

De meest gebruikte methode is de laparoscopische galblaasverwijdering. Bij deze operatie worden er in de buik vier kleine gaatjes gemaakt. Door een van de gaatjes gaat een miniatuur camera(de laparoscoop) naar binnen die alles registreert wat in de buikholte gebeurt. Via een televisiescherm kan de chirurg precies zien wat hij aan het doen is. In de overige drie gaatjes wordt een buisje gestoken. Deze buisjes dienen als werkkanalen voor de speciale instrumenten waarmee de chirurg werkt. Met behulp van deze instrumenten snijdt de chirurg de galblaas los en trekt deze vervolgens door een buisje naar buiten. Nadat de laparoscoop uit de buik is verwijderd, worden de gaatjes gehecht met oplosbare hechtingen. U heeft geen grote operatiewond. Geheel pijnloos is de operatie niet. Bij een klein aantal laparoscopische operaties stuit de chirurg op een probleem dat niet met de ‘kijkbuismethode’ is op te lossen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een heftige ontsteking. In dat geval wordt de galblaas op de ‘gewone’ manier verwijderd. Dit houdt in dat de buik ter plaatse van de galblaas wordt geopend met een snede. Omdat u dan een grotere buikwond heeft zal het herstel langer duren.

Na de operatie

De dag, en de eerste dag na de operatie, kunnen klachten voorkomen als misselijkheid, schouderpijn en een beurs gevoel. U kunt hier medicijnen voor innemen.

Complicaties

Zoals bij alle operaties kunnen ook bij deze complicaties optreden, bijvoorbeeld risico’s door de narcose. Ook is er een kans op een longontsteking of op trombose van aders in de benen. De kans op nabloeding of wondinfectie is klein. Wel treedt er nogal eens rondom de wondjes van de  laparoscopische ingreep een bloeduitstorting op. Dit veroorzaakt enig ongemak maar dat zal in de loop van de dagen verdwijnen.
Een ernstige complicatie bij deze operatie is een beschadiging van de galwegen. Dit gebeurt slechts zelden. De kans hierop is bij de laparoscopische operatie iets groter dan bij een klassieke operatie. De gevolgen zijn afhankelijk van de aard van het letsel en het tijdstip dat het wordt vastgesteld. Een hersteloperatie behoort tot de mogelijkheden.

Wondbehandeling

De wondjes hebben geen speciale verzorging nodig. U kunt zich gewoon wassen of douchen. De hechtingen zijn oplosbaar.

Eten en drinken

Vlak na de operatie krijgt u water en thee, ’s avonds krijgt u wat yoghurt of vla. De volgende ochtend mag u weer gewoon eten.

Wanneer kunt u naar huis?

Na een laparoscopische galblaasverwijdering kunt u vaak de volgende dag weer naar huis.

Weer thuis

De eerste dagen tot 2-4 weken na het ontslag kunnen vermoeiend zijn. Het is dus raadzaam om rustig aan te doen. Met activiteiten die pijnlijk zijn, dient u voorzichtig te zijn. Wanneer u weer kunt werken is afhankelijk van het soort werk dat u doet. Wanneer zich thuis complicaties voordoen, kunt u contact opnemen met uw behandelend specialist via de verpleegkundige van de  polikliniek Chirurgie.

Controle

Bij ontslag krijgt u een controleafspraak mee voor het verpleegkundig spreekuur. 

Contact

Polikliniek Chirurgie
Telefoon: 071-5262377 (bereikbaar ma t/m vrij, 8.15-11.00 uur en 13.30-16.00 uur) 

Bij problemen buiten kantoortijden kunt u ook bellen met de Spoedeisende Hulp van het LUMC  Telefoon 071-5262025 of 071-5269111

Tot slot

Voor informatie over de afdeling heelkunde  van het LUMC kunt u terecht op onze website.

Vragen?

In deze folder hebben we een en ander verteld over een galblaasverwijdering. Misschien hebt u na het lezen van deze folder vragen die niet kunnen wachten tot de dag van opname. U kunt uw vragen stellen aan de verpleegkundige van de polikliniek Chirurgie. Tijdens uw opname kunt u met de zaalarts of de chirurg spreken.
LUMC - juni 2015