Liesbreukoperatie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde

Deze folder geeft u informatie over een liesbreuk en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Een liesbreuk

Een breuk (hernia) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in uw buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter plaatse. De opening of verzakking in de buikwand heet de breukpoort. Deze kan ontstaan door aangeboren factoren of door uitrekking van uw buikwand. Uitrekking kan optreden in de loop van het leven, bijvoorbeeld door toename in lichaamsgewicht, persen, veel hoesten en vaak zwaar tillen. Soms bevat de uitstulping van het buikvlies (de breukzak) een gedeelte van de buikinhoud. Bij verhoging van de druk in de buik kan er meer buikinhoud in de uitstulping komen, zoals bij staan, persen of hoesten. De breuk wordt dan groter. Bij een liesbreuk bevindt de uitstulping zich in de liesstreek. Klachten zijn vaak een zeurend of branderig gevoel en/of pijn in de liesstreek. Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden en dan meer klachten geven. Een enkele keer komt het voor dat een breuk bekneld raakt. Dan zit de breukinhoud, die meestal plotseling is toegenomen, vastgeklemd in de breukpoort. Dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie is dan nodig.

Diagnose en onderzoek

De arts stelt de diagnose aan de hand van de uitkomsten bij het lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek is vaak niet nodig. Terwijl u staat, kan de arts de breuk meestal gemakkelijk vaststellen. Hebt u een liesbreuk dan bespreekt de arts met u hoe deze het beste kan worden behandeld. Meestal adviseren wij een operatie. Soms wordt een breukband voorgeschreven.

De operatie

Afhankelijk van de omstandigheden wordt de operatie uitgevoerd in dagbehandeling of tijdens een kortdurende opname in ons ziekenhuis. De anesthesioloog bespreekt met u of de operatie onder algehele anesthesie (narcose) plaatsvindt of via een ruggenprik. Er zijn verschillende technieken om liesbreuken te herstellen. Deze technieken zijn terug te voeren tot twee methoden:   
 

De benadering van de breuk van voren
De chirurg maakt hierbij een snede nabij uw breuk, waarna de uitstulping van uw buikvlies wordt opgeheven. Zo nodig wordt de opening of zwakke plek in de buikwand hersteld. Daarbij wordt uw buikwand verstevigd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het weefsel van de buikwand zelf (een 'plastiek' genoemd) of door een stukje kunststof in te hechten. Dit kunststofmateriaal is veilig voor uw lichaam. 

De benadering van de breuk van achteren
Bij deze methode wordt de breuk vanuit de binnenzijde van de buikwand behandeld. De uitstulping wordt opgeheven en de opening of zwakke plek in de buikwand wordt verstevigd met behulp van een stukje kunststof. Dit kunststofmateriaal is veilig voor uw lichaam. De operatie vanuit de binnenzijde van de breuk gebeurt door een snede via uw buikwand of door een kijkoperatie. Bij de kijkoperatie worden via een aantal gaatjes in uw buikhuid instrumenten en een camera naar binnen gebracht. De camera is verbonden met een tv-scherm zodat de arts hierop zijn handelingen kan volgen. De arts bespreekt met u welke operatietechniek in uw geval het beste lijkt. Een liesbreukoperatie duurt meestal drie kwartier tot een uur. 

Na de operatie

Vlak na de operatie mag u, als u zich goed voelt, iets eten en drinken. Na de operatie is het operatiegebied pijnlijk. U kunt hiervoor pijnstillers innemen, zoals paracetamol. Koop deze vast voor de operatie bij drogist of apotheek. Hebt u pijn bij hoesten of persen, dan kunt u de eerste dagen het wondgebied met uw handen ondersteunen om de pijn te minderen. De wondjes of wond hebben/heeft geen speciale verzorging nodig. U kunt zich gewoon wassen of douchen. Op de plaats van het wondgebied kan een verdikking ontstaan. Het kan enige maanden duren, voordat deze wegtrekt. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo zijn ook bij deze operaties de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Een kleine bloeding kunt u na enkele dagen herkennen in de vorm van een blauwe verkleuring in het wondgebied. Deze kan uitzakken naar de basis van de penis en de balzak bij de man en naar de grote schaamlip bij de vrouw. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken, dit verdwijnt vanzelf. Bij enkele patiënten kan in de loop van maanden tot jaren opnieuw een breuk ontstaan. Meestal is er dan weer een operatie nodig. Omdat in het operatiegebied enkele zenuwen lopen - bij de man ook nog de zaadstreng – is een beschadiging hiervan mogelijk. Bij schade aan een zenuw kan rond het operatiegebied gevoelloosheid optreden of soms juist pijn. Bij schade aan een bloedvat naar de zaadbal, kan de zaadbal kleiner worden en gevoelloos. Wanneer zich thuis complicaties voordoen, neemt u dan contact op met uw behandelend specialist via de verpleegkundige van de polikliniek Chirurgie.

contact

Polikliniek Chirurgie: Telefoon: 071-5262377 (bereikbaar ma t/m vrij, 8.15-11.00 uur en 13.30-16.00 uur) 

Bij problemen buiten kantoortijden kunt u ook bellen met de Spoedeisende Hulp van het LUMC Telefoon 071-5262025 of 071-5269111

Ontslag

Na een liesbreukoperatie gaat u meestal dezelfde dag naar huis. Bij ontslag krijgt u een folder mee met adviezen voor thuis. Er wordt gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen, deze hoeven niet te worden verwijderd. U kunt na ontslag nog enige tijd last hebben van het operatiegebied. Dit is afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren. U kunt uw dagelijkse activiteiten, waaronder tillen, hervatten op geleide van de klachten.

Tot slot

Voor informatie over de afdeling Heelkunde van het LUMC kunt u terecht op onze website.

Vragen

In deze folder hebben we een en ander verteld over een liesbreukoperatie. Misschien hebt u na het lezen van deze folder vragen die niet kunnen wachten tot de dag van opname. U kunt uw vragen stellen aan de verpleegkundige van de polikliniek Chirurgie. Tijdens uw opname kunt u met de zaalarts of de chirurg spreken. 




Leids Universitair Medisch Centrum – juni 2015