Ganglion

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde 

Deze folder geeft u informatie over het verwijderen van een ganglion. Realiseert u zich dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan hier beschreven wordt. Deze folder geeft een algemeen overzicht en is dus niet volledig. Ook komt deze folder niet in de plaats van een gesprek met uw arts. De arts is altijd bereid om u een en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Ganglion

Een ganglion is een omkapselde holte, die gevuld is met dikke gelei-achtige vloeistof. Een ganglion ontstaat vanuit het gewrichtskapsel of vanuit een peesschede. Het bevindt zich vaak bij de pols. Meestal aan de buitenkant, maar soms aan de binnenkant van de pols.

Behandeling

Meestal wordt als eerste behandeling het ganglion leeggezogen. Daarna wordt een ontstekingsremmend middel met verdovingsvloeistof ingespoten. (corticosteroïdenpreparaat). Wanneer het ganglion niet verdwijnt of weer terugkomt bestaat de keuze uit een tweede inspuiting of een operatie.

De operatie

De operatie wordt meestal onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Via een kleine snede wordt het ganglion verwijderd.

Controle

Na de operatie komt u terug op de polikliniek voor controle. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Zo nodig worden de hechtingen verwijderd.

Littekens

Bij elke operatieve behandeling ontstaan blijvende littekens. Op den duur zullen deze minder opvallend worden, maar een enkele maal blijft een litteken wel opzichtig. Na een operatie kunt u doorgaans wat last hebben van pijn en ongemak in het operatiegebied. Littekens kunnen langere tijd dik, rood, jeukend of zelfs pijnlijk zijn. Sommige littekens worden op den duur breder dan men had verwacht en soms blijft de huid in het littekengebied verkleurd. Bepaalde huidgebieden kunnen overgevoelig worden of juist een doof gevoel houden.

Risico’s

Operatieve behandeling worden met de grootste zorg uitgevoerd. Toch kan het eindresultaat anders uitvallen dan verwacht. Enerzijds kan de verwachting te hoog gespannen zijn geweest, anderzijds bestaat de kans op ongewenste complicaties. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij daarom niet geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals: narcoseproblemen, trombosebeen, wondinfectie, bloeduitstorting of een doof gevoel in de huid.

Vragen

Misschien heeft u na het lezen van deze folder nog vragen. U kunt deze stellen aan de verpleegkundige van de polikliniek Chirurgie.

Contact

Telefoon: 071-5262377 (bereikbaar ma t/m vrij, 8.15-11.00 uur en 13.30-16.00 uur)

Tot slot

Voor informatie over de afdeling Heelkunde van het LUMC kunt u terecht op onze website.Leids Universitair Medisch Centrum - juni 2015