Blindedarmontsteking (Appendicitis)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde

Deze folder geeft u een algemeen overzicht van de klachten en de behandeling van een blindedarmontsteking (appendicitis). Meestal treedt een appendicitis acuut op. Daardoor heeft u waarschijnlijk weinig of geen gelegenheid gehad om vooraf aan de ingreep een  voorlichtingsfolder te lezen. Veel patiënten hebben echter na de operatie alsnog behoefte aan meer informatie over hun blindedarmoperatie. Deze folder komt natuurlijk niet in de plaats van gesprekken met uw arts. Hij of zij zal steeds bereid zijn u uitleg te geven en op uw vragen in te gaan.

Wat is een appendix?

De appendix (letterlijk: aanhangsel) bevindt zich meestal daar waar de dunne darm overgaat in de dikke darm, rechtsonder in de buik. Omdat de appendix lang en beweeglijk is, kan een afwijkende ligging ontstaan. Daardoor kunt u bij een ontsteking van de appendix de pijn soms meer in het midden en soms zelfs rechtsboven in uw buik voelen.

Wat is een appendicitis?

Appendicitis is een (meestal plotseling ontstane) ontsteking van de blindedarm, waardoor u pijn heeft rechtsonder in uw buik.De ontsteking kan soms zeer heftig verlopen en een buikvliesontsteking veroorzaken. In dat geval voelt u de pijn in uw gehele buik. Waarom de appendix ontstoken raakt, is niet duidelijk.

Wat zijn de klachten bij een appendicitis?

Bij appendicitis begint de pijn meestal rond of boven de navel. Vervolgens zakt de pijn naar rechtsonder in de buik. Vaak zijn mensen misselijk of braken ze voorafgaand aan deze pijn. Men voelt zich geheel onwel, de eetlust is verdwenen en dikwijls is de lichaamstemperatuur verhoogd. Zowel het aanraken als het plots loslaten van de buik is pijnlijk. Ook hoesten en lachen is onaangenaam. Dikwijls wordt ook vervoerspijn aangegeven, bijvoorbeeld wanneer met de auto over een hobbel wordt gereden.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Ziektegeschiedenis
Bij het stellen van de diagnose is de ontstaanswijze van de pijn belangrijk. Omdat uw arts zeker wil zijn dat u geopereerd wordt om de juiste redenen, sluit hij/zij andere ziekte-oorzaken uit. De pijn in de buik kan erg lijken op pijn die bijvoorbeeld afkomstig is van een darminfectie, voedselvergiftiging, galblaas-ontsteking, gynaecologische oorzaken (zoals zwangerschap en eierstokontsteking) of van een ontsteking van de urinewegen.

Lichamelijk onderzoek
Hierna volgt het lichamelijk onderzoek. Uw arts kijkt nauwkeurig naar uw buik en luistert naar de darmbewegingen. Vervolgens betast, voelt en beklopt uw arts voorzichtig met de hand uw buik. In de regel volgt dan het inwendig onderzoek via de anus en bij de vrouw eventueel ook het inwendig gynaecologisch onderzoek. Ook de lichaamstemperatuur wordt gemeten (deze is meestal licht verhoogd).

Laboratoriumonderzoek
Dit bestaat uit het vaststellen van de bloed-bezinking (BSE, deze is meestal niet verhoogd bij een acute blindedarmontsteking). Daarnaast worden de witte bloedlichaampjes geteld (bij een ontsteking heeft u meer witte bloedlichaampjes in uw bloed). Aanvullend bloed- of urineonderzoek kan noodzakelijk zijn. Hierbij wordt gekeken naar de lever- en nierfunctie, een mogelijke blaasontsteking of wordt een zwangerschapstest verricht.

Echografisch onderzoek
Met behulp van geluidsgolven is het mogelijk uw blindedarm en andere organen onder in uw buik zichtbaar te maken. Dit onderzoek is overigens lang niet altijd noodzakelijk.

Röntgenonderzoek

Soms wordt een röntgenfoto gemaakt van uw buik met de inwendige organen (de buik- overzichtsfoto).

Laparoscopie

Bij twijfel of onzekerheid over uw aandoening kan de operatie worden begonnen met laparoscopisch onderzoek. Met een kijkbuis wordt dan via een televisiescherm in de buikholte gekeken of uw blindedarm is ontstoken.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Als uw arts de diagnose appendicitis heeft gesteld, is een operatie (het verwijderen van de ontstoken blindedarm) de beste behandeling. Daarmee wordt voorkomen dat een gat in de appendix en vervolgens een buikvliesontsteking ontstaan. Bij de operatie wordt de blindedarm opgezocht, vrijgemaakt en verwijderd. De operatie zelf kan worden uitgevoerd door een kleine snee rechtsonder in uw buik te maken of via een kijkoperatie. Soms is een verticale snee midden onder uw navel nodig. De gekozen methode is van veel factoren afhankelijk, zoals de ernst van de ontsteking en de voorkeur van de chirurg die u opereert. Wanneer bij een operatie blijkt dat er, als gevolg van de blindedarmontsteking, pus in de buik is ontstaan, kan de chirurg besluiten om de huidwond open te laten. Daarmee wordt de kans op een latere wondontsteking kleiner. De wondgenezing duurt dan weliswaar wat langer. Dit levert niet vanzelfsprekend een lelijker litteken op.

Is een chirurgische behandeling altijd nodig?

Niet altijd is een operatie noodzakelijk. Als uw blindedarmontsteking reeds is afgedekt met ontstekingsweefsel en darmlissen (darmweefsel) is het veiliger af te zien van de operatie en uw lichaam zelf de ontsteking te laten opruimen. U zult dan enkele weken rustig aan moeten doen.

Na de operatie

Na de operatie heeft u een infuus in uw arm. Via dit infuus wordt vocht toegediend. Antibiotica worden alleen na de operatie aan u gegeven als er sprake is van een buikvliesontsteking. Meestal worden dan de antibiotica gegeven via het infuus gedurende vijf dagen. In de regel mag u na twee tot zeven dagen naar huis. Na ongeveer zeven tot twaalf dagen worden de hechtingen uit uw buik verwijderd.  Uw herstel duurt waarschijnlijk een paar weken. Afhankelijk van de klachten die u heeft, mag u uw normale werkzaamheden hervatten.

Complicaties van de operatie

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo is ook bij deze operatie een normaal risico op complicaties aanwezig. Als gevolg van een narcose kan bijvoorbeeld longontsteking of trombose van de aders in de benen voorkomen. Een nabloeding is zeldzaam. Vaker treden infectieuze complicaties op, zoals een wondabces. De hechtingen worden dan verwijderd, zodat het pus de wond uit kan en deze kan genezen. De wond dient dan twee of drie maal daags mechanisch te worden gereinigd. Dit doet u door de wond uit te spoelen met de douchekop. Een enkele keer ontstaat een abces in de buik. Koorts en buikpijn kunnen hierop wijzen en het is dan noodzakelijk dat een arts u onderzoekt. Indien deze of andere complicaties zich thuis voordoen, moet u contact opnemen met uw huisarts of met uw behandelend specialist via de verpleegkundige van de polikliniek,

Contact

Polikliniek Chirurgie
Telefoon: 071-5262377 (bereikbaar ma t/m vrij, 8.15-11.00 uur en 13.30-16.00 uur)
 

Bij problemen buiten kantoortijden kunt u ook bellen met de Spoedeisende Hulp van het LUMC  Telefoon 071-5262025 of 071-5269111 

Tot slot

Voor informatie over de afdeling heelkunde van het LUMC kunt u terecht op onze website.

Vragen?

In deze folder hebben we een en ander verteld over een blindedarmontsteking. Misschien hebt u na het lezen van deze folder vragen die niet kunnen wachten tot de dag van opname. U kunt uw vragen stellen aan de verpleegkundige van de polikliniek Chirurgie. Tijdens uw opname kunt u met de zaalarts of de chirurg spreken.LUMC – juni 2015