Facetblokkade

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Anesthesiologie

Deze folder geeft u informatie over een facetblokkade.

Een facetblokkade is een behandeling, waarbij de zenuwen die naar de facetgewrichten toe lopen, worden verdoofd. Deze behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek (cervicaal), de borstkas (thoracaal) of de lage rug (lumbaal). 

Facetgewrichten 

Alle wervels staan als blokjes op elkaar gestapeld. De facetgewrichten en de tussenwervelschijven vormen samen de verbinding tussen de verschillende wervels. Zij zorgen er ook voor dat de wervels ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Langs de facetgewrichten lopen enkele zenuwbanen. Deze zenuwbanen kunnen bekneld raken waardoor er zowel pijn ontstaat op de aangedane plek als uitstralende pijn. Het is mogelijk om uit te zoeken welke facetgewrichten de pijn veroorzaken. Dit kan gebeuren door de zenuwbanen die hier naartoe lopen te verdoven. 

Behandeling

Het doel van de facetblokkade is om de pijngeleiding vanuit de facetgewrichten te beïnvloeden. Dit kan op twee manieren: een proefblokkade of een Radiofrequente-behandeling (RF-behandeling).

Beide vinden plaats op het operatiecomplex. Er wordt van u verwacht dat u dertig minuten voor aanvang van uw behandeling plaats neemt in de wachtruimte van het pijnbehandelcentrum, dit is op J-04. De verpleegkundige komt u ophalen en begeleidt u naar uw bed. U krijgt een operatiehemd aan en u wordt met bed vervoerd naar de behandelkamer. Tijdens de behandeling ligt u op een behandeltafel; bij rugklachten op de buik, bij nekklachten op de rug. De totale behandeling bij een proefblokkade duurt ongeveer een half uur en bij een RF-behandeling ongeveer een uur. Hierna dient u nog een half uur te blijven ter observatie. 

Proefblokkade

Bij een proefblokkade worden de zenuwen die naar de facetgewrichten toe lopen kortdurend en plaatselijk verdoofd.

Met behulp van het röntgenapparaat worden de facetgewrichten in beeld gebracht. De arts zal het gebied steriel afdekken en de huid voorverdoven met een lokaal verdovingsmiddel. Hierna plaatst de arts onder röntgendoorlichting meestal drie naalden. Door deze naalden wordt de kortwerkende verdoving ingespoten. Wanneer de oorzaak van uw klachten vanuit de facetgewrichten komt, zult u de komende uren pijnvermindering ervaren.

Het is dus belangrijk dat u na de behandeling bekijkt wat er met uw pijnklachten is gebeurd. We spreken van een positief resultaat als door de proefblokkade de pijn met meer dan vijftig procent is verminderd. Het kan ook zijn dat er geen enkel of maar een gering effect is op de pijn; ook dit is belangrijk om te weten. In de meeste gevallen worden er één of twee proefblokkades gedaan, voordat er wordt overgegaan op een RF-behandeling. 

RF-behandeling

Wanneer de artsen een positief resultaat hebben gehad op de proefblokkade wordt er overgegaan op een RF-behandeling. De arts plaatst wederom onder röntgendoorlichting de naalden in de aangedane regio. Deze naalden worden één voor één aangesloten op het apparaat dat radiofrequente stroom afgeeft. Om te bepalen of de naalden zich in de juiste positie bevinden, worden ze gestimuleerd met zwakke stroomstootjes. U geeft zelf aan waar en wanneer u de stroomstootjes voelt. Zo kan precies bepaald worden of de naald op de juiste plek zit of dat de naald eventueel nog wat verplaatst moet worden. Als blijkt dat de naalden op de juiste positie zitten, spuit de arts een verdovingsvloeistof in en zullen de naalden kortdurend verhit worden. Na deze verhitting zal de pijngeleiding anders worden en kunnen uw klachten voor langere tijd verdwijnen.  

Voorbereiding

  • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld ascal, marcoumar, plavix of sintrom, moeten deze een aantal dagen van te voren gestopt worden. Dit mag alleen in overleg met uw behandelend arts!
  • Indien u onder behandeling bent van de trombosedienst, moet u de dag voor of de dag van de behandeling een extra INR-waarde laten bepalen. De uitslag dient u mee te nemen.
  • Wanneer u NSAID`s gebruikt als pijnstillende medicatie, dit zijn onder andere diclofenac, ibuprofen, naproxen en voltaren moet u deze 5 dagen van te voren stoppen. 
Let op!

Meldt ruim van te voren:

  • Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt.
  • Indien u voor bepaalde stoffen allergisch bent.
  • Indien u zwanger bent. 

Complicaties

Na een facetblokkade zijn er nauwelijks complicaties te verwachten. De complicaties die kunnen ontstaan zijn:

  • Er kan een bloeduitstorting ontstaan, wanneer er een bloedvat is geraakt.
  • Tijdelijke krachtsvermindering in de arm of het been, dit komt door de verdoving en duurt hooguit een paar uur.
  • Infectie.

Nazorg

Na de behandeling mag u in principe na een half uur weer naar huis. Het is van belang dat u met een begeleider naar het ziekenhuis komt, omdat u na de behandeling niet zelfstandig aan het verkeer mag deelnemen. De napijn die u kunt verwachten is spierpijn op de plaats waar geprikt is. Na de behandeling mag u uw eigen medicatie weer hervatten.

Resultaat

De patiënten die een proefblokkade hebben ondergaan moeten telefonisch doorgeven of er in de eerste uren na de behandeling een verandering is opgetreden in de pijnervaring. De pijn kan hetzelfde blijven, verminderen of zelfs verdwijnen. Deze uitslag bepaalt het verdere beleid, eventueel een afspraak op de polikliniek of een afspraak voor een RF-behandeling.

De patiënten die een RF-behandeling hebben ondergaan krijgen een afspraak op de polikliniek, zes weken na de behandeling.

Contactinformatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de behandeling, neemt u dan telefonisch contact op met het pijnbehandelcentrum. Het secretariaat is te bereiken op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 op (071) 5262369. 

Facetgewricht
Hier is het facetgewricht te zien. De pijl geeft de plaats van de naald aan. Dit is de plek waar de facetzenuw loopt.

 


Januari 2012