Behandelopties bij een niet vitale zwangerschap

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Gynaecologie

U heeft in het LUMC op de polikliniek gynaecologie een afspraak gehad vanwege een echografisch vastgestelde niet vitale zwangerschap. U heeft met uw behandelend arts de voor u mogelijke behandelingsopties doorgenomen. Hieronder zullen de drie opties nogmaals uitgelegd worden. 

Afwachtend beleid 

Er wordt bij deze keuze doorgaans afgesproken om gedurende twee weken af te wachten of de miskraam spontaan alsnog op gang komt. Als er bij de volgende controle opnieuw met de echo een niet vitale zwangerschap (of rest van de miskraam) te zien is, is de kans op een spontane miskraam klein en wordt één van onderstaande behandelopties aanbevolen. 

Medicamenteus opwekken van de miskraam 

Wanneer u gekozen heeft voor medicamenteus opwekken van de miskraam, krijgt u medicatie welke krampen van de baarmoeder veroorzaakt, waarmee de miskraam wordt getracht op te wekken. De medicatie die hiervoor gebruikt wordt heet Misoprostol (Cytotec) en wordt door u zelf vaginaal (als een tampon) ingebracht. U krijgt ook pijnmedicatie mee (mits u niet overgevoelig bent voor NSAID's). Dit zijn twee tabletten Naproxen van 250 milligram. 

1ste behandeling: u brengt vier tabletten Misoprostol van 200 microgram vaginaal in. U neemt nu ook met wat water de pijnmedicatie in. Wanneer er weinig krampen en/of bloedverlies volgen, kan na 24 uur eventueel een 2de gift genomen worden. 

U krijgt na ongeveer een week een afspraak op de polikliniek gynaecologie waar uw dokter met de echo zal beoordelen of de miskraam volledig is. 

Curettage 

Wanneer u gekozen heeft voor een poliklinische curettage krijgt u Misoprostol (Cytotec) en pijnstilling (Naproxen) mee. De Misoprostol is bedoeld om de baarmoedermond iets te laten openen en geeft vaak enige krampen/bloedverlies. U brengt zelf drie uur voor de ingreep twee tabletten van 200 microgram vaginaal in (als een tampon). De Naproxen pijnstiller neemt u met wat water een uur voor de afspraak in (twee tabletten van 250 milligram). 

De ingreep duurt 10-20 minuten, u krijgt vooraf extra pijnstilling toegediend ter plekke van de baarmoedermond. Er zal achteraf direct een echo verricht worden ter controle. Uw partner/vriend of vriendin kan bij de ingreep aanwezig zijn. U meldt uzelf op het afgesproken tijdstip bij de afsprakenbalie op H3 (route 485). U kunt na de behandeling eventueel enige tijd in de rustkamer kunnen verblijven waarna u naar huis kunt. Het is verstandig niet met de fiets te gaan, of zelf de auto te besturen. 

U krijgt nadien een belafspraak na 2 weken voor uitslag van het weefselonderzoek en een vervolgafspraak na 6 weken. 

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek gynaecologie via telefoonnummer 071 - 526 2870. 

Mocht u buiten kantooruren urgente vragen of zorgen hebben (overmatig bloedverlies, koorts of hevige buikpijn) dan kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene nummer van het LUMC (071-5269111). Vraagt u dan naar de afdeling Gynaecologie. Uw vraag en telefoonnummer zullen worden genoteerd en de dienstdoende arts zal u terugbellen. 

Wij wensen u sterkte met de bovenstaande behandeling. - Gynaecologie-team LUMC. 


Juni 2017