ACTH-test (syntacthen-test)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Binnenkort onderzoeken we de werking van de bijnieren van uw kind. Dat doen we met een ACTH-test, ook wel een synacthen-test genoemd. Wat houdt deze test in? Hoe werkt het? Hoe bereidt u uw kind voor? Dat leest u in deze folder.

Wat is een ACTH-test?

Met een ACTH-test onderzoeken we of het de bijnieren nog lukt om cortisol te maken. Cortisol is een belangrijk hormoon. Het wordt gemaakt in de bijnierschors en zorgt onder andere voor een goede stofwisseling en belangrijke lichaamsfuncties. Een tekort kan daarom gevaarlijk zijn.

Door het stofje ACTH (of synacthen) geeft de bijnierschors cortisol af. Dus door het toedienen van synacthen wordt de klier ‘expres’ aangezet om tijdelijk extra cortisol af te geven. Met dit onderzoek kan de arts ontdekken of de bijnier actief genoeg is. Dat doen we door de hoeveelheid cortisol te meten in het bloed.

Hoe bereidt u uw kind voor

Wat kunt u uw kind vertellen?

U kunt zeggen dat uw kind 1 tot 2 uur in het ziekenhuis moet zijn voor een test, maar dat u bij hem of haar mag blijven. Uw kind hoeft niet in bed te liggen. Hij of zij krijgt een prikje in de arm of hand om bloed af te nemen voor de test. Waarna er een klein slangetje wordt achter gelaten voor de rest van de bloedafnames. Het plekje van de prik wordt van te voren verdoofd met een pleister.  Uw kindje mag tijdens het onderzoek rondlopen en spelen. Er is een iPad beschikbaar op de afdeling die uw kind mag gebruiken. Na het onderzoek mag uw kind naar huis.

Medicijnen

Gebruikt uw kind medicijnen? Van tevoren krijgt u van uw arts te horen of uw kind deze medicijnen mag blijven doorgebruiken rond de test.

Eten en drinken 

Uw kind mag gewoon eten en drinken voor en tijdens de test.

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort of ID-kaart van uw kind mee. En denk ook aan het pasje van de ziektekostenverzekering.

Meld bijzonderheden vooraf

Meld voordat de test plaatsvindt bijzonderheden als die er zijn, zoals ziektes die uw kind kortgeleden gehad heeft.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

We verwachten u en uw kind 30 minuten voor de opname op de polikliniek Kindergeneeskunde (H3Q, route 486). De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg.

Het onderzoek

U kunt bij het onderzoek aanwezig zijn. Eerst brengen we in de arm of hand van uw kind een infuusnaaldje in. Daarna gaat u samen naar Kinderafdeling Bos, waar uw kind voor dagopname wordt opgenomen. Het infuusnaaldje blijft tijdens het onderzoek zitten. Via dit naaldje nemen wij bloed af. Na de eerste bloedafname spuiten wij door het naaldje de synacthen in. De arts wil onderzoeken of de bijnier voldoende wordt geactiveerd. Daarom nemen wij na 30 minuten weer bloed af via het naaldje. In de tussentijd mag uw kind rondlopen en spelen. Na het onderzoek verwijderen we het infuusnaaldje en kunt u beiden naar huis.

Duur van het onderzoek

De gehele opname op afdeling Bos duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.

Na het onderzoek

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De kinderarts die uw kind behandelt, bespreekt de uitslag met u tijdens een (bel)afspraak. Als het alleen om een cortisolbepaling gaat, zijn de uitslagen na ongeveer 1 week bekend. Bij een uitgebreider onderzoek duurt dit 6 weken.

Heeft u nog vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het planbureau WAKZ. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 071-529 96 05.

April 2020