Bijschildklierscintigrafie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

U hebt een afspraak voor een bijschildklierscintigrafie bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een bijschildklierscintigrafie?

Met een bijschildklierscintigrafie kijken we of uw bijschildklieren te snel werken. Dit doen we met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve stof en door het maken van foto’s. 

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren. 

Medicijnen

Een aantal medicijnen is van invloed op het onderzoek. Onder het kopje ‘Richtlijn stoppen met medicijnen’ ziet u een lijst van medicijnen die over het algemeen gestopt moeten worden en hoe lang van te voren. Uw behandelend arts zal u instructies geven over of u (tijdelijk) moet stoppen met bepaalde medicijnen. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Hebt u korter dan 3 maanden geleden een CT-onderzoek of hartkatheterisatie gehad waarbij contrastmiddel is gebruikt? Dan is het niet mogelijk de bijschildklierscintigrafie uit te voeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot tenminste 4 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.

Risico’s en bijwerkingen

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Eten en drinken

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.  

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (route 117) dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.

Het onderzoek

Voor dit onderzoek krijgt u een beetje radioactieve stof toegediend. Dit gaat via een infuus in de arm. Deze stof wordt opgenomen in zowel de bijschildklieren als de schildklier. Dat duurt eventjes. 30 minuten en 90 minuten na de toediening maken we opnamen van de hals en borstholte. De eerste opname duurt 15 minuten. De tweede keer (dus 90 minuten na toediening) duurt het maken van de foto’s ongeveer 45 minuten. 

Aansluitend dient de medisch beeldvormende en bestralingsdeskundige (MBB’er) nog een kleine hoeveelheid van een andere radioactieve stof toe via het infuus. Deze stof wordt alleen opgenomen in de schildklier. 20 minuten na deze tweede toediening wordt een opname gemaakt van de hals, dit duurt ongeveer 10 minuten.

Voor het maken van opnamen ligt u op een onderzoekstafel met boven u een camera. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 2,5 uur. Dit is inclusief de wachttijd.

Na het onderzoek

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Richtlijn stoppen met medicijnen

Onderstaande medicijnlijst is een richtlijn voor de tijd dat u de medicijnen moet stoppen. Alle overige medicijnen kunt u op de normale manier en tijd innemen. Let op: stoppen van medicijnen kan alleen na toestemming van uw eigen arts!

Calcimimetica

 Commerciële naam  Generieke naam Interval
 Mimpara Cinacalcet 14 dagen
 Parsabiv Etelcalcetide inj. 14 dagen

Magnesiumhoudende medicijnen

 Commerciële naam Generieke naam Interval
 Antagel, Gastilox, Rennie, Regla-pH Magnesiumhydroxide/-carbonaat (anti-maagzuur) 4 dagen
 OsvaRen Magnesiumcarbonaat 4 dagen
 CitraFleet, Picoprep, Eziclen Magnesiumoxide/-sulfaat (laxeermiddelen) 4 dagen
April 2019