3D-echografie van de borst (mammae)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie

U hebt een afspraak voor een 3D-echografie van de borst op de afdeling Radiologie. Uw behandelend arts heeft hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat een 3D-echografie van de borst inhoudt. 

Wat is een echografie?

Bij echografie brengen we weefsels en organen in beeld met behulp van geluidsgolven. Tijdens het onderzoek beweegt er een transducer (het apparaat om echobeelden te maken) over de borst heen. De transducer zendt (onschadelijke) geluidsgolven uit, die door de organen in uw lichaam worden teruggekaatst. De transducer vangt deze geluidsgolven vervolgens weer op, waarna de computer ze omzet in beeld. 

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek 

Kleding 

Het is voor u en onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Voor de meeste onderzoeken zal u gevraagd worden het bovenlijf te ontbloten.

Medicijnen 

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. 

Eten en drinken 

U mag gewoon eten en drinken voor een echografie. 

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziekenkostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf 

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek. 

Er wordt bij dit onderzoek gebruikgemaakt van een lotion met aloë vera. Als u allergieën hebt, wilt u dit dan voorafgaand aan het onderzoek melden bij de doktersassistente? 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van het onderzoek 

Waar moet u zich melden? 

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Radiologie (route 322) dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.

Het onderzoek 

U ligt tijdens het onderzoek op uw rug op een onderzoekstafel. U wordt met behulp van een kussen in de juiste positie gelegd. Voor een goede geleiding van de echokop brengt de doktersassistente  wat lotion aan op de huid, dit zorgt voor goede geleiding van de transducer. Deze transducer wordt met een lichte druk op de borst geplaatst. Tijdens de opnames zal de transducer over borst heen bewegen. Er worden in verschillende richtingen opnames gemaakt.

Duur van het onderzoek 

De duur van het onderzoek kan per patiënt variëren van 30 tot 60 minuten.

Na het onderzoek 

Uitslag 

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. 

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat een 3d-echo een momentopname is. Mocht u enige tijd na dit onderzoek andere klachten of een toename van klachten krijgen, aarzelt u dan niet om weer naar uw arts te gaan.

Hebt u nog vragen? 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.00 uur, 10.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur op telefoonnummer 071-526 20 32 of per e-mail: Radiologie-afsprakenbureau@lumc.nl.

Juni 2019