24 uurs zuurgraad en impedantiemeting in de slokdarm

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Maag-, darm- en leverziekten

Binnenkort komt u voor een 24 uurs pH-impedantiemeting van de slokdarm op de endoscopie afdeling Maag-, Darm- en leverziekten. In deze folder wordt de gang van zaken rondom het onderzoek uitgelegd.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe vaak en hoe lang er terugvloed is van maaginhoud naar de slokdarm (=reflux). Bovendien wordt er gekeken wat de aard van de reflux is (vloeibaar, gasvormig) en hoe hoog de reflux komt.

Voorbereiding

U mag eten tot vier uur voor het onderzoek en tot twee uur voor het onderzoek mag u nog wat drinken.

Indien u medicijnen gebruikt die het zuur van de maag remmen of het functioneren van de slokdarm beïnvloeden dan moet uw behandelend arts hierover met u afspreken of deze medicatie moet worden gestopt voor het onderzoek, of moet worden door gebruikt voor en tijdens het onderzoek.

Aankruisen wat van toepassing is:

o Maagzuur remmende medicijnen moeten 5 dagen voor het onderzoek worden gestopt.

o Maagzuur remmende medicijnen moeten worden door gebruikt voor en tijdens het onderzoek.

Wanneer u moet stoppen met uw maagzuur remmende medicijnen, mag u tot de avond voor het onderzoek wel Antagel, Maalox, en Gaviscon gebruiken om de klachten te verlichten.

Het onderzoek

Bij een 24 uurs pH-impedantie meting wordt er een dun slangetje via de neus tot in de slokdarm ingebracht. Het slangetje komt 5 centimeter boven de slokdarm/maag overgang te liggen. Eventueel kan de neus worden verdoofd met neusdruppels.

Tijdens het inbrengen mag u slokjes water drinken zodat het slangetje gemakkelijk naar binnen glijdt. De zuurgraadmeting wordt vaak vooraf gegaan door een slokdarmdrukmeting (manometrie) om de plaats te bepalen waar de pH meter in de slokdarm komt te liggen (zie folder slokdarmdrukmeting). Het slangetje is gekoppeld aan een draagbaar registratiekastje. U draagt dit kastje in een tasje om uw hals of schouder, dit neemt u mee naar huis.

Tijdens de 24 uurs meting mag en kunt u gewoon eten. U hoeft geen speciaal dieet te volgen, tenzij u dat om andere redenen al doet. Wij vragen u om geen koolzuurhoudende dranken (zoals cola/sinas, spa rood ) en vruchtensappen te drinken tijdens de meting.

Probeer tijdens de meting een zo veel mogelijke “gewone” dagindeling aan te houden. Van belang is tijdens de meting het dagboekformulier nauwkeurig bij te houden. U krijgt van de verpleegkundige die het onderzoek verricht instructies mee.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Bent u verhinderd om op uw afspraak te komen, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de endoscopieafdeling. In uw plaats helpen we dan iemand anders.

Tot slot

Het onderzoek vindt plaats op de endoscopieafdeling Maag-, Darm-, Leverziekten. U moet zich melden op de 4e etage, route 164, zone C4-S, Balie 119.

Hebt u nog vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de endoscopie-afdeling. Telefoonnummer 071-5263557

Het tijdstip van inleveren kastje/dagboekformulier wordt de dag van het onderzoek met u afgesproken.


Juli 2016