Verzamelen van 24-uurs urine, instructie voor thuis

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Klinische chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Uw behandelend arts heeft u gevraagd 24-uurs urine te verzamelen voor onderzoek in het laboratorium. Hierbij verzamelt u gedurende 24 uur uw urine in één of meerdere bokalen. In deze folder wordt beschreven hoe te handelen. Het is belangrijk dat u de instructies van  deze folder nauwkeurig volgt. Indien u hiervan afwijkt heeft dit invloed op de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten.

Benodigdheden 

 • Urinebokaal
 • Urinepotje

In de bokaal kunt u uw 24-uurs urine verzamelen. Tevens heeft u een potje gekregen waarin u, na het voltooien van de 24-uurs verzameling, een deel van de urine kunt overschenken. 

Aandachtspunten

 • Tijdens de menstruatie kunt u geen 24-uurs urine verzamelen, ook niet bij tampongebruik.
 • Er mag geen urine verloren gaan tijdens de verzamelperiode, ook niet als u ontlasting heeft. Start dan opnieuw in een lege bokaal.
 • Zorg dat de urine niet verontreinigd wordt door ontlasting
 • Bewaar de bokaal met urine koel en donker, bijvoorbeeld in de koelkast of kelder.
 • Moet u twee keer 24-uurs urine verzamelen? Verzamel iedere 24 uur apart en houdt alles gescheiden. Noteer op ieder potje naam/geboortedatum en startdatum.
 • Noteer de gevraagde gegevens op de laatste pagina van het folder (zonder deze info kan uw urine niet in behandeling genomen worden).
 • Lever de urine op dezelfde dag in nadat het verzamelen is beëindigd (bij 2x24 uurs urine kunt u beide potjes tegelijk inleveren op de tweede dag nadat het verzamelen is beëindigd). 
 • Alleen opvangmateriaal verstrekt door het LUMC gebruiken of evt. opvangmateriaal van een ander ziekenhuis (N.B. geen eigen potjes/flesjes). 
 • Indien u naast de 24 uurs urine die u in moet leveren ook een portie urine in moet  leveren dan moet deze portie worden opgevangen nadat u bent gestopt met het sparen van de 24 uurs urine.

Werkwijze per 24-uurs urine verzamelen

 1. Kies een dag waarop u begint met verzamelen van de 24-uurs urine. Zodra u op staat plast u uw blaas goed leeg in het toilet. Deze urine moet u wegspoelen.
 2. Noteer direct daarna de startdatum en het starttijdstip op het formulier '24-uurs urine verzamelen',
 3. U verzamelt vanaf dat moment, gedurende 24 uur, al uw urine in de bokaal.
 4. De volgende dag, op hetzelfde tijdstip als u gestart bent met verzamelen, vangt u de laatste portie urine op. Een bokaal kan maximaal 3 liter (3000 mL) bevatten. Als u in 24 uur meer urine produceert dan in een bokaal past, gaat u verder met de volgende bokaal.
 5. Schrijf de totale hoeveelheid urine per bokaal (in mL) op het formulier. U kunt de hoeveelheid aflezen op de maatverdeling op de zijkant van de bokalen. 6. Tel, indien nodig, de hoeveelheden van de verschillende bokalen bij elkaar op en noteer het totaal. Dit is de totale hoeveelheid verzamelde 24-uurs urine.
Het verzamelen van de 24-uurs urine is nu beëindigd.

Deel urine opvangen

Voor het laboratorium is maar een klein gedeelte van uw 24-uurs urine nodig. U gaat als volgt te werk:
 
 1. Sluit de bokaal zorgvuldig. Meng de urine in de bokaal door deze rustig 4 tot 5 maal ondersteboven te houden en weer rechtop te zetten.

 2. Schroef de deksel van het urine potje af. Vul het potje voor ongeveer 2/3 met urine uit de bokaal. Indien u urine heeft verzameld in twee bokalen, schenkt u uit elk van de bokalen een beetje urine in één potje totdat dit voor ongeveer 2/3 is gevuld.  3. Sluit het urinepotje met de deksel af en draai deze stevig vast om lekken te voorkomen.

 4. Noteer uw naam en geboortedatum op het potje ter identificatie. Noteer ook op het potje dat het 24-uurs urine betreft.
 5. De resterende urine in de bokalen kunt u weggooien in het toilet. De bokalen zijn bestemd voor éénmalig gebruik en dient u dus na gebruik weg te gooien met het huisafval.
 6. Volwassen leveren het potje en het ingevulde formulier bij de Centrale Bloedafname van het LUMC in. Voor kinderen die op de polikliniek Kindergeneeskunde onder behandeling zijn geldt dat de urine bij kamer 20 op de polikliniek Kindergeneeskunde moet worden ingeleverd.

Formulier 24 uurs urineverzamelen

Mei 2019