Patiëntportaal

Mogelijkheden

Via het patiëntportaal hebt u  toegang tot een deel van uw medisch dossier. Maar dat is niet het enige. U kunt nog veel meer met het portaal.

Wat kunt u allemaal met het LUMC Patiëntportaal?

Afspraak maken

Patient in bed met tablet

Bij de meeste afdelingen kunt u direct online een afspraak maken. In een helder overzicht vindt u alle geplande én afspraken uit het verleden terug.

Allergieën bekijken

Hebt u last van allergieën? Dan kunt u precies zien welke allergieën bij het LUMC geregistreerd staan.

Conclusie en Beleid

Heeft uw arts tijdens het poliklinisch spreekuur afspraken met u gemaakt? Lees dan via het patiëntportaal nog eens rustig terug wat er is afgesproken.

Correspondentie

Vind alle brieven terug die zijn verstuurd, zoals naar uw huisarts.

E-consult

Zit u nog met een vraag? Stel die gerust. Met een e-consult kunt u via een beveiligde weg digitaal vragen stellen aan uw behandelaar. Dat kan zijn om u voor te bereiden op een afspraak. Het e-consult is niet bedoeld voor spoedvragen. In dat geval kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Eigen aantekeningen

U kunt voor uzelf aantekeningen maken in uw dossier. Deze zijn privé. Uw arts of de verpleegkundige bekijkt de aantekeningen alleen als u daar expliciet om vraagt.

Laboratoriumuitslagen

Bekijk de laboratoriumuitslagen van een bloed- of urineonderzoek. Deze uitslagen zijn vanaf 7 dagen na het onderzoek zichtbaar.

Medicatie

De medicijnen die u op dit moment gebruikt, vindt u terug in een helder overzicht. Dit betreft de medicijnen die:

  • door poliklinische behandelaars in het LUMC zijn voorgeschreven;
  • die elders zijn voorgeschreven en waarvan uw behandelaar op de hoogte is en die zijn geregistreerd.

Opnames

Als u al eens eerder in het LUMC opgenomen bent opgenomen, dan kunt u precies terugzien wanneer dat was, voor welk specialisme en of u toen geopereerd bent.

Vragenlijst invullen

Uw arts kan u vragen om thuis een vragenlijst in te vullen. Deze staat voor u klaar in het patiëntportaal. Als u al eerder vragenlijsten hebt ingevuld, kunt u deze nogmaals bekijken.