Inschrijven en gegevens wijzigen

Om u goed te kunnen helpen, is het belangrijk dat u op de juiste manier bij ons bent ingeschreven.

Inschrijving bij eerste afspraak

U hebt binnenkort een afspraak op een van onze poliklinieken of behandelafdelingen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Wanneer u het ziekenhuis nog niet eerder als patiënt heeft bezocht, verzoeken wij dat u minimaal 15 minuten voor de afspraak aanwezig bent om u in te schrijven bij de inschrijfbalie in de centrale hal. U kunt hier terecht nadat u zich heeft aangemeld via een van de aanmeldzuilen. 

Wilt u meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument);
  • verzekeringsbewijs;
  • naam en adresgegevens van uw huisarts of andere verwijzer;
  • verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzer;
  • eventuele röntgenfoto's en uitslagen van verrichte onderzoeken.

Er wordt bij de inschrijfbalie ook gevraagd of we een foto van u mogen maken voor in het medisch dossier. Zo weet de zorgverlener in het LUMC direct bij welke patiënt welk dossier hoort.

Waarom legitimeren?

Verpleegkundige en patient

Het LUMC is wettelijk verplicht de identiteit van patiënten vast te stellen. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen die medische zorg nodig hebben. Vanaf 26 juni 2012 kunnen kinderen niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders. Is uw kind al bijgeschreven in uw nog geldige paspoort, dan geldt dit nog als identiteitsbewijs voor uw kind. Neem uw legitimatiebewijs of dat van uw kind ook mee naar vervolgonderzoeken.

Ook het registreren van uw burgerservicenummer (BSN) is verplicht. We gebruiken het bij het uitwisselen van patiëntinformatie met andere zorgverleners, zoals uw huisarts en tandarts. Uw BSN moeten we bovendien verstrekken aan zorgverzekeraars. Zouden we dit niet doen, dan bestaat het risico dat de zorgverzekeraar uw factuur niet betaalt. U dient deze dan zelf te betalen.  

Openingstijden

De inschrijfbalie in de centrale hal is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.45 tot 16.30 uur. Inschrijving bij de eerste afspraak kan even tijd kosten. Daarom vragen wij om een kwartier eerder aanwezig te zijn.

Andere afdeling

Als u bekend bent bij een andere afdeling van het LUMC, neem dan uw oude inschrijfkaart mee.

Wijzigen van adres- en persoonsgegevens

Al uw patiëntinformatie wordt onder hetzelfde nummer opgeslagen. Zo is bij een vervolgbezoek uw dossier compleet en ontbreekt er tijdens de behandeling geen belangrijke informatie.

Gaat u verhuizen of verandert er iets anders in uw persoonsgegevens? Dit kunt u doorgeven via centraleinschrijving@lumc.nlVermeld daarbij altijd uw patiëntnummer. Wij kunnen uw adreswijziging verwerken vanaf het moment dat dit ook is verwerkt in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), dus vanaf uw officiële verhuisdatum. Na verwerking ontvangt u van ons een bevestigingsmail.

Heeft u geen e-mail? Dan kunt u een wijziging ook telefonisch doorgeven: 071 – 526 27 94.

Bijschrijven van pasgeborenen

Pasgeborenen worden bijgeschreven op de zorgpolis van één van de ouders. Als u al tijdens de opname het polisnummer weet, geef dit dan door aan de secretaresse van de afdeling. Na ontslag uit het ziekenhuis kunt u het polisnummer doorgeven aan de Centrale Patiënten Inschrijving, bij voorkeur per e-mail: centraleinschrijving@lumc.nl of eventueel telefonisch: 071 - 526 2794.