Wachttijden / wachtlijsten

Een universitair medisch centrum (UMC) is in eerste instantie een medisch-wetenschappelijk centrum voor topklinische of topreferente zorg. Patiënten die dergelijke zorg nodig hebben, krijgen daarom meestal voorrang. De wachttijden voor de behandeling van eenvoudige en veelvoorkomende aandoeningen kunnen bij het LUMC soms dan ook langer zijn dan in algemene ziekenhuizen in de omgeving. Uiteraard krijgen patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, die zorg direct.

Het LUMC vindt het belangrijk om u een duidelijk beeld te geven van de wachttijden in het LUMC. Hiervoor zijn in eerste instantie de (basiszorg) specialismen en behandelingen genomen, die door het ministerie van VWS voor ziekenhuizen zijn aangewezen. In een later stadium zullen wij u ook onze lijst met wachttijden voor topreferente zorg laten zien.

Op onze website staan vier lijsten met wachttijden. De tijden die vermeld staan, worden maandelijks bijgewerkt en geven een actueel beeld van de huidige situatie in het LUMC (alleen bij de behandeling Psychiatrie is de aangegeven wachttijd gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen twee maanden). Het gaat hierbij altijd om een indicatie van de gemiddelde wachttijd. Er kunnen immers onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. Daarnaast is de wachttijd ook sterk afhankelijk van de situatie en de conditie van de patiënt.

Definities
Disclaimer